header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

FNV Kunsten, Informatie en Media, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : FNV Kunsten, Informatie en Media, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • FNV Kunsten Informatie Entertainment Media, afdeling Nijmegen
  • FNV KIEM Nijmegen

Bestaansperiode: 1998 - 2016
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

FNV Kunsten Informatie en Media (FNV KIEM), één van de vakbonden die is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), ontstond op 1 januari 1998 uit een fusie tussen Druk en Papier FNV en de FNV Kunstenbond. Op 11 juni 2016 hief de bond zichzelf op. Het grootste deel van de leden, onder wie de grafici, de uitkeringsgerechtigden en de gepensioneerden, ging over naar de ongedeelde FNV (de bond die in 2015 was ontstaan uit de fusie tussen de vakcentrale en een aantal grote vakbonden). Een kleiner deel van de leden, de creatieven en kunstenaars, richtte een nieuwe vakbond op: de Kunstenbond.

Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.

Taken en activiteiten

FNV KIEM was een vakbond en had als taak op te komen voor de materiële belangen, in zake loon en arbeidsomstandigheden, van zijn leden, werknemers in de creatieve en grafische sector. De afdeling Nijmegen behartigde deze belangen op lokaal niveau.

Organisatie

Het bestuur, samengesteld uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enige algemene bestuursleden, werd jaarlijks verkozen tijdens de ledenvergadering, waarvoor alle leden van de bond werkzaam in Nijmegen waren uitgenodigd

Locatie

1998-2017:Nijmegen



KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden