header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Familie Van Suchtelen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Familie Van Suchtelen
Andere naam (namen):

Beginjaar:
Eindjaar:
Familiearchief
Het archief/de collectie van deze familie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Susanna Wilhelmina van Suchtelen is geboren te Hees 7 maart 1777
1) op het landgoed Leeuwenstein, dat haar vader François, afkomstig uit Amsterdam en wetman van Berghland 2) in 1762 had aangekocht 3). Hij overleed te Hees op 29 october 1762 4). Haar moeder Wilhelmina Kuhler, dochter van Dowina Wilhelm en Helena Alrath, stierf 13 juli 1779 5). Suzanna Wilhelmina trad op 7 maart 1798 (ondertrouw 18 februari 1798) 6) in het huwelijk met IJsbrand Arnoldus van Oorschodt 7), jonge man van Nijmegen en aldaar gedoopt op 27 october 1775 8). Dit huwelijk bleef kinderloos. Bovendien was Suzanna Wilhelmina al vóór 1828 weduwe. 9)
Haar neef François Frederik van Suchtelen - een zoon van haar broer Abraham – is gedoopt op 9 december 1804 te Nijmegen 10) en overleden 2 mei 1880 te Rozendaal 11). Rijksontvanger te Buren, Millingen, Baarn en Vlissingen 12). Diens oudste zoon Abraham François is geboren te Buren 9 februari 1838 en overleden te Buitenzorg 29 januari 1909 - luitenant ter zee 2e klasse tot 1861, gezaghouder ter koopvaardij, agent, later directeur der Javasche Bank te Batavia 13). 1) R.B.S. 1269
2) Nederlands Adelboek 1952 pag. 202
3) "Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld". Uitg. Vereniging "Dorpsbelang", 1912
4) R.B.S.
5) R.B.S.
6) R.B.S. 1185
7) De naam van Oorschodt werd in officiele stukken soms zonder d. geschreven
8) R.B.S. 1171
9) Geen overlijdendatum wegens het ontbreken van de registers van de burgerlijke stand over de jaren
10) R.B.S. 1171
11) Nederlands Adelboek 1952 pag. 203
12) Nederlands Adelboek 1952 pag. 203
13) Nederlands Adelboek 1952 pag. 203/204

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door M.A.F.T. van Son. (1973)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden