header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Familie Waaldijk

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Familie Waaldijk
Andere naam (namen):

Beginjaar: 1912
Eindjaar: 1983
Familiearchief
Het archief/de collectie van deze familie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Peter Waaldijk werd in 1878 geboren te Oosterbeek (Gelderland). Hij werd beroepsmilitair en trouwde in 1909 te Oosterbeek met Theodora van der Heijden. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Nadat Theodora van der Heijden in 1922 was overleden, hertrouwde Peter Waaldijk in 1923 met Katharina Kastorz, huishoudster, geboren te Deutsch Zernitz (Duitsland). Het echtpaar vestigde zich in Nijmegen (1923). Uit dit huwelijk werd één kind geboren: Katharina Martha. Peter Waaldijk overleed in 1950 te Nijmegen. Katharina Kastorz overleed op 20 maart 1967 te Nijmegen.
Katharina Martha (Martha) Waaldijk volgde achtereenvolgens de openbare lagere school nr. 2 (1929-1936), de openbare uloschool (1936-1939) en de mulo (1939) in Nijmegen. Vermoedelijk rond 1938 werd zij lid van de Nationale Jeugdstorm, een Nederlandse jongerenbeweging naar het voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. De organisatie stond formeel los van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB), maar had er in de praktijk nauwe banden mee. Op 21 september 1944, direct na de bevrijding van Nijmegen, werd Martha Waaldijk door de politie opgepakt als politiek gevangene vanwege haar lidmaatschap van de Nationale Jeugdstorm. In oktober 1945 kwam zij vrij.
Waaldijk werkte achtereenvolgens als kantoorbediende bij het districtskantoor/agentschap Nijmegen van de Coöperatieve vereniging ‘Centraal Beheer’ GA (januari 1941 - juni 1944), het Directoraat-generaal van Politie te Nijmegen (oktober 1945 - februari 1947), het kantoor Nijmegen van de Nederlandsche Middenstandsbank NV (periode onbekend) en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Nijmegen (periode onbekend).
Waaldijk was vrijgezel en bleef kinderloos. Zij overleed in 1983 te Nijmegen.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2012)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden