header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Familie van Koolwijk

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Familie van Koolwijk
Andere naam (namen):

Beginjaar: 1743
Eindjaar:
Familiearchief
Het archief/de collectie van deze familie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De familie Van Koolwijk speelde een belangrijke sociale en bestuurlijke rol in het Land van Maas en Waal, in het bijzonder in Ewijk en Winssen. Zij was oorspronkelijk afkomstig uit het buurtschap Koolwijk gelegen tussen Berghem en Herpen in Noord-Brabant. Enkele leden van de familie waren rentmeester in dienst van de familie van Nagel Doornik te Vornholz (Pruisen) over de heerlijkheden Doddendaal, Indoornik en Winssen. Uit hoofde van deze functie woonden zij op Huis Doddendaal te Ewijk. De betrekking van rentmeester (het rentmeesterschap) en het grondgebied waarover zich het beheer van de rentmeester uitstrekte worden in een aantal archiefstukken aangeduid met ‘rentambt Doddendaal.’ Daarnaast waren leden van de familie Van Koolwijk werkzaam als burgemeester, slijter in sterke dranken en tapper, wijn- en bierhuishouder. Henricus van Koolwijk (1743-1797) was naast landbouwer erfpachter in het Rijk van Nijmegen en dijkgraaf te Ewijk. Zijn zoon Johannes Hendrikx (1775-1838) was burgemeester van Winssen (1810-1817) en Ewijk (1818-1838), rentmeester op Huis Doddendaal en taxateur van onroerende goederen, behorende tot nalatenschappen. Diens zoon Hendrik (1800-1885) trad in het voetspoor van zijn vader. Hij was eveneens burgemeester van Ewijk (1850-1879) en rentmeester op Huis Doddendaal. Daarnaast was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland en dijkgraaf van het Rijk van Nijmegen. Uit zijn huwelijk met Maria van Welie (1802-1846) werden tien kinderen geboren. Eén van zijn zonen, Henricus van Koolwijk Hendrikzoon (1826-1899), volgde hem op als burgemeester van Ewijk (1879-1898) en rentmeester op Huis Doddendaal. Daarnaast was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland en heemraad van het Polderdistrict Rijk van Nijmegen. Een andere zoon, Jan Hendrik (1835-1871), was in de periode 1862-1871 gelijktijdig burgemeester van Bergharen en Horssen. Henricus van Koolwijk Hendrikzoon trouwde met Hendrica Bonaventura Hubertina van Pelt (1841-1922). Zij kregen zes kinderen, van wie Hendrik Ferdinand (1873-1943) rentmeester op Huis Doddendaal werd.

Woonplaats(en)

-: Bergharen

-: Horssen

-: Ewijk

-: Winssen

Bronnen

  • Delhougne, E.M.A.H., Vloon, G.W. en Hooft van Huysduinen, J.J., Genealogieën: deel I, p. 112-127, Nijmegen 1957.
  • Archieven van de gemeenten Bergharen, 1818-1983, Ewijk, 1810 – 1980 en Winssen, 1810 – 1817;
  • van Huis Vornholz, 1281-1917, waarvan de originelen berusten in het archief van het Duitse Schloss Vornholz (Westfälisches Archivamt te Münster) en het Gelders Archief te Arnhem microfiches bezit.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden