header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Federatie Nederlandse Vakbeweging, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Federatie Nederlandse Vakbeweging, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • FNV, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1978 - 2000
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) ontstond in 1976 toen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) gingen samenwerken binnen een federatie. Op 1 januari 1982 werd de FNV een zelfstandige vakcentrale toen de federatie werd omgezet in een fusie en de twee oude vakcentrales zichzelf ophieven. Lokale NVV- en NKV-afdelingen waren gemaand al voor deze datum met elkaar te fuseren. Het streven was daarbij tot één nieuwe FNV-afdeling per gemeente te komen. Door vergrijzing en slinkende ledentallen bleek het in de jaren negentig van de twintigste eeuw niet mogelijk in iedere gemeente een afdeling draaiende te houden. Bovendien meende de landelijke organisatie dat door schaalvergroting een efficiëntere dienstverlening bereikt kon worden. Aanvankelijk werden afdelingen daarom aangemoedigd met elkaar samen te gaan, maar in 1999 werd besloten tot geleidelijke opheffing van de afdelingen. Hun taken werden overgenomen door regiogroepen.

Geschiedenis

De afdeling werd op 3 april 1978 opgericht als federatie van de afdelingen Nijmegen van het NKV en het NVV. Deze federatie werd op 1 januari 1982 omgezet in een volledige fusie. De afdeling werd in 2000 opgeheven.

Taken en activiteiten

Behartigen van werknemersbelangen, collectieve belangen door zitting te nemen in besturen en raden van toezicht van organisaties (bijvoorbeeld de plaatselijke Kamer van Koophandel) en sociaaleconomische adviescommissies, ingesteld door de lokale overheid, en individuele belangen van leden door hulp bij arbeidsconflicten, het invullen van belastingformulieren en het aanvragen van uitkeringen.

Organisatie

De afdelingsvergadering bestond uit delegaties van aangesloten verenigingen, bestuursleden en vertegenwoordigingen van wijk- en/of werkgroepen en aangesloten vrouwen- en jongerenorganisaties. De algemene vergadering bestond uit delegaties van aangesloten verenigingen, vertegenwoordigers van aangesloten verenigingen, bestuursleden en vertegenwoordigers (van door de afdeling ingestelde werkgroepen). Een keer per jaar werden de leden van de afdeling bijeengeroepen voor een algemene ledenvergadering om een dagelijks bestuur en een kascontrolecommissie te kiezen. Het dagelijks bestuur was belast met de dagelijkse leiding over de afdeling, maar nam belangrijke beslissingen samen met het algemeen bestuur, dat was samengesteld uit vertegenwoordigers van de plaatselijke vakbondsafdelingen. Het gecombineerde bestuur (algemeen en dagelijks bestuur) was verantwoordelijk voor de activiteiten die de afdeling ontplooide, maar legde de invulling en uitvoering daarvan bij speciale werkgroepen.

Locatie

1978-2000: Nijmegen

Bronnen

  • S. van der Velden, Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Amsterdam 2005.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden