header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Federatie van Nijmeegse Zangverenigingen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Federatie van Nijmeegse Zangverenigingen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1956 - ≥ 2006
Rechtsvorm: Federatie
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De federatie werd op 22 maart 1956 opgericht en in de eerste instantie aangegaan voor de duur van 29 jaar. Zangverenigingen, operakoren en (door meerderjarigen bestuurde) kinderkoren uit Nijmegen konden toetreden. De federatie organiseerde vanaf 1957 de Nijmeegse Korendag of -dagen en vanaf 1987 (samen met Actiecomité Nijmeegse Muziekverenigingen) de opvolger hiervan, het Nijmeegs Muziekfestival. Dat festival werd in 2015 opgevolgd door Nijmegen Klinkt!

In 1989 hadden zich 24 zangverenigingen bij de federatie aangesloten, met in totaal 1100 koorleden. In 2006 bestond de federatie nog.

Taken en activiteiten

De doelen werden in 1956 als volgt geformuleerd:

  • Behartiging van de belangen der aangesloten verenigingen
  • De vriendschappelijke verhouding onderling te bevorderen
  • De bevordering van de koorzang in het algemeen

Dat poogde de federatie onder andere te bereiken door jaarlijks de Nijmeegse Korendagen te organiseren en door te bemiddelen voor het verkrijgen van gemeentelijke subsidies voor de aangesloten verenigingen.

Organisatie

Elke aangesloten vereniging wees een gedelegeerde en een plaatsvervangende gedelegeerde aan die de vereniging vertegenwoordigde. Uit de gedelegeerden werd een bestuur van aanvankelijk zeven, later minstens vijf personen gevormd. Het dagelijks bestuur bestond uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige leden bekleedden de functies van plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester en die van bibliothecaris.

Locatie

1956-≥ 2006:Nijmegen

Bronnen

  • De Gelderlander 1956-2006.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (1995, 2020)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden