header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Financieringsfonds Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Financieringsfonds Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1950 - 1994
Rechtsvorm: overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Gemeente Nijmegen

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Het Financieringsfonds is in 1950 opgericht als zelfstandige tak van dienst ex art 252 GW om als centrale kredietinstelling voor de algemene dienst en de diensten en bedrijven van de gemeente Nijmegen te dienen. Tot 1991 zijn er dan ook zelfstandige begrotingen en jaarrekeningen/-verslagen van het Fonds opgemaakt en goedgekeurd. Bij de gemeentelijke eorganisatie van 1991 is het Fonds opgeheven en werden de taken overgenomen door de Treasury , waarvan tussen 1992 en 1998 ook zelfstandige begrotingen en rekeningen te vinden zijn. De opheffing van het Financieringsfonds als zelfstandige dienst blijkt uit het ontbreken van begrotingen en rekeningen vanaf 1992 en uit het intrekkingsbesluit van oktober 1994

Taken en activiteiten

De voornaamste taak van het Fonds was te voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente, ofwel te zorgen dat de gemeente genoeg geld had om in de stad te investeren. Alle gemeentelijke investeringen werden gefinancierd door bemiddeling van het fonds. Andere doelen waren:

  • Het beheren van middelen die binnen de gemeente voor langere termijn voor belegging beschikbaar komen (reserves, waarborgsommen en kapitaal) of door derden aan de gemeente zijn toevertrouwd.
  • Het uitlenen van gelden op lange termijn aan derden.

Het fonds maakte een periodiek overzicht van de bezittingen en schulden, zodat de balans van het fonds als het ware de gemeentebalans weerspiegelde. Het jaarverslag gaf inzicht in de gemeentelijke investeringen en in de financiering daarvan.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • Archief van de Bestuursdienst Gemeente Nijmegen 1992-1998, inventarisnummer 535.
  • Archief van de Secretarie Gemeente Nijmegen 1985-1991, inventarisnummer 2343..
  • Jaarverslagen Financieringsfonds 1950-1991.
  • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1945-1984, Nijmegen 1995.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door D.J.Prins. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden