header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Fotokring Meer Licht

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Fotokring Meer Licht
Andere naam (namen):
  • Smalfilmclub Meer Licht Nijmegen
  • Nijmeegsche Amateur Fotografen Vereeniging ‘Meer Licht’

Bestaansperiode: 1893 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De Nijmeegsche Amateur Fotografen Vereeniging ‘Meer Licht’ werd op 23 december 1893 opgericht en was daarmee de derde fotografenvereniging in Nederland. In die tijd was fotograferen een luxe, die alleen de beter gesitueerden zich konden veroorloven. Kees Ivens, professioneel fotograaf en vader van de beroemde cineast Joris Ivens, was jarenlang voorzitter en bestuurslid van de vereniging en meer dan vijftig jaar lid. In het najaar van 1942 lag het verenigingsleven nagenoeg stil. Het bestuur besloot om de leden geen contributie meer te laten betalen, omdat de Duitse bezetter de vereniging verplichtte zich aan te sluiten bij de Nederlandsche Kultuurkamer, waardoor werd voorkomen dat hun bezittingen in beslag konden worden genomen. In 1948 vierde de van naam veranderde Fotokring Meer Licht haar uitgestelde 50-jarig en haar 55-jarig bestaan met een driedaagse, internationale fototentoonstelling in de raadszaal in Nijmegen. Na de Tweede Wereldoorlog was Meer Licht niet alleen een fotokring, maar ook een filmkring. In 1949 richtte de vereniging een smalfilmafdeling op. Vanaf 1953 verscheen een clubblad. De vereniging vierde het eeuwfeest in 1993 uitgebreid met tentoonstellingen op meerdere locaties.

Taken en activiteiten

Bevordering van de beoefening en de kennis van de fotografie door het houden van verenigingsbijeenkomsten, het houden van en bezoeken van lezingen van (professionele) fotografen, het gezamenlijk fotograferen op locatie of in een studio, in subgroepen onderwerpen en/of technieken uitdiepen, exposeren, exposities en fotofestivals bezoeken

Organisatie

Het bestuur bestond uit ten hoogste vijf personen, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die uit en door de leden voor één jaar werden gekozen. In september vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • Boots, F., Oudheusden, F.J. van, Alofs, G. en Willemsen, J., 110 jaar Fotokring 'Meer Licht', 'Mens in Beeld', 'Vorm, kleur en Licht' , Nijmegen 2003.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden