header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gecombineerde Commissie van Overleg voor Ambtenaren- en Werkliedenaangelegenheden en Politiepersoneel Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Gecombineerde Commissie van Overleg voor Ambtenaren- en Werkliedenaangelegenheden en Politiepersoneel Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1932 - 1933
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Sinds 1919 kende de gemeente Nijmegen georganiseerd overleggen met haar ambtenaren en werklieden. De Centrale Commissies van Overleg voor Werkliedenaangelegenheden en voor Ambtenarenaangelegenheden vergaderden elk afzonderlijk, terwijl zij begin jaren dertig dezelfde secretaris en voorzitter hadden. Bij elk van de bijeenkomsten waren de vier hoofden van de belangrijkste aanwezig. Daarnaast bestond de Commissie van overleg voor aangelegenheden betreffende het Politie-personeel, vanaf eind 1932 vervangen door de Commissie van Overleg voor Ambtenaren en Beambten der Politie. Begin 1932 werd besloten tot het houden van een gecombineerde vergadering van beide commissies.

Geschiedenis

In totaal waren er vijf vergaderingen. De eerste ‘Gecombineerde vergadering der Commissies van overleg voor Ambtenaren- en Werkliedenaangelegenheden en Politiepersoneel’ was op 7 maart 1932, de laatste vergadering op 11 december 1933. Het was een commissie ad hoc, voor zover van een aparte commissie kan worden gesproken – de notulen kopten immers dat het om een gecombineerde vergadering van meerdere commissies ging. In de twee jaar dat de gecombineerde vergadering der commissies actief was hield de Centrale Commissie van Overleg voor Ambtenarengelegenheden geen aparte vergaderingen, terwijl de evenknie voor werkliedenaangelegenheden bleef vergaderen naast de gecombineerde overleggen. Om onduidelijke redenen ging de gecombineerde vergadering na vijf bijeenkomsten ter ziele. Beide commissies bleven los van elkaar vergaderen totdat ze in 1941 werden opgeheven.

Taken en activiteiten

In de bijeenkomsten kwamen zaken aan de orde die zowel de ambtenaren als de werklieden en het politiepersoneel aangingen, zoals een plan voor een algehele korting van de lonen.

Organisatie

Behalve de voorzitter en de secretaris waren vijf leden van het gemeentebestuur, de betrokken wethouder, 14 leden van ambtenaren- en werkliedenorganisaties en zes hoofdbestuurders aanwezig. Ook vijf hoofden van dienst woonden de bijeenkomst bij.

Locatie

1932-1933: Nijmegen

Bronnen

  • Gemeenteblad Nijmegen A 1923 Nr. 29, p. 205-206.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden