header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN)
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1984 - 2000
Rechtsvorm: Gemeenschappelijke Regeling
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In de Afvalstoffenwet van 1977 wordt aangedrongen op regionale samenwerking op het terrein van afvalverwijdering. Vanaf 1981 overlegt de Bestuurlijke Begeleidingscommissie Afvalverwijdering Samenwerkingsgebied IV, waarin naast de gemeenten van de regio Nijmegen ook de Provincie Gelderland zitting heeft, een aantal malen met als doel te komen tot een Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Regio Nijmegen.

Geschiedenis

Op 3 juni 1983 wordt de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Afvalverwijdering Regio Nijmegen i.o. in het leven geroepen en wordt een Algemeen Bestuur gekozen en geïnstalleerd. Ook worden de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen. In de loop van 1984 wordt de GR in de aangesloten gemeenten van kracht en in augustus 1984 door GS van Gelderland goedgekeurd.
In 1984 wordt deelgenomen door de volgende gemeenten: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen. Later worden nog de gemeenten Mook en Middelaar en West Maas en Waal toegevoegd.
In 1985 wordt het afvalverwerkingsbedrijf ARN bv opgericht waarin de GR ARN het merendeel van de aandelen bezit.
Per januari 1995 wordt gekozen voor samenwerking met de GR Milieusamenwerking Regio Nijmegen (MRN) wat het secretariaat betreft. Ook vinden vanaf dat jaar gezamenlijke vergaderingen van beide besturen plaats. Met ingang van 1 april 2000 wordt de MRN opgeheven en gaat het takenpakket over naar de ARN. Vanaf die datum bestaat de Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen, kortweg MARN genoemd.

Taken en activiteiten

Het doel van het samenwerkingsverband is het verwezenlijken van een afvalverwijderingsinstallatie in de regio en het voeren van een regionaal afvalbeleid.

Organisatie

Er wordt een Algemeen Bestuur gekozen en geïnstalleerd. Ook worden de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen.
In 1985 wordt het afvalverwerkingsbedrijf ARN bv opgericht waarin de GR ARN het merendeel van de aandelen bezit.
Per januari 1995 wordt gekozen voor samenwerking met de GR Milieusamenwerking Regio Nijmegen (MRN) wat het secretariaat betreft.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Ties de Mol. (2007)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden