header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Regio Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Regio Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1991 - 2000
Rechtsvorm: Gemeenschappelijke Regeling
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In oktober 1989 besluiten de milieuportefeuillehouders van de 11 gemeenten, die samen de Regio Nijmegen vormen, om de mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerking op milieuhygiënisch gebied te laten onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Milieu Adviesburo Ecoplan B.V., dat concludeert, dat er binnen de regio een groot draagvlak voor samenwerking bestaat. In het eindrapport wordt een voorstel gedaan omtrent de vorm, de aard en de inhoud van de mogelijke samenwerking, die in 1990 gerealiseerd wordt. De Rijksoverheid stelt een financiële bijdrage beschikbaar op voorwaarde dat de samenwerking structureel is en gegoten wordt in de vorm van een openbaar lichaam in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Een tweede voorwaarde is dat de basismilieutaken per 1 januari 1994 op een "adequaat niveau" worden uitgevoerd.
Nadat een dienstverleningscontract met de gemeente Nijmegen gesloten is en overeenkomsten met de regiogemeenten gaat per 1 januari 1991 de GR Milieusamenwerking Regio Nijmegen van start. Adviesburo Ecoplan BV geeft ook in overweging om na verloop van tijd te integreren in de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Regio Nijmegen (ARN). Per 1 april 2000 wordt de MRN opgeheven en gaat het takenpakket over naar de ARN, vanaf die datum onder de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen, kortweg MARN.

Taken en activiteiten

In het rapport van Milieu Adviesburo Ecoplan B.V. staan de doelstellingen en taken uitvoerig beschreven (zie inv.nr. 3).

Organisatie

De organisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een Commissie van Advies. De administratieve uitvoering wordt in handen gelegd van de gemeente Nijmegen omdat daar ook de nodige deskundigheid aanwezig is.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Ties de Mol. (2007)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden