header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeente Lent

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Gemeente Lent
Andere naam (namen):
  • Mairie Lent 1811-1813

Bestaansperiode: 1811 - 1817
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Nadat in juli 1810 het Koninkrijk Holland opging in het Keizerrijk Frankrijk voerde het nieuwe bewind de Franse bestuursinrichting in. Het keizerlijk decreet van 18 october 1810 verdeelde het voormalig Koninkrijk in zeven departementen, waaronder het Département de l'Issel Supérieur of Departement van de Boven-IJssel. Dit departement omvatte het grondgebied van het oude gewest Gelre benoorden de Waal. Het departement werd geleid door een prefect. In het departemen waren drie arrondissementen: Arnhem, Zutphen en Tiel. Het arrondissement met aan het hoofd de sous-prefect, was verdeeld in kantons. Bemmel was één van de kantons van het arrondissement Tiel (naast Elst, Geldermalsen en Tiel). De kantons bestonden uit mairiën (gemeenten). Het kanton Bemmel omvatte de mairiën Gent, Herwen, Huissen, Lent en Bemmel. De mairie Lent bestond uit de dorpen Lent, Ressen en Doornik.

Nadat de Franse troepen zich eind 1813, begin 1814 uit deze streken hadden teruggetrokken, bleven zowel de inrichting als de personele bezetting van het plaatselijk bestuur ongewijzigd. Wel veranderde een aantal tot dan Franse benamingen in Nederlandse: zo werd "mairie" "gemeente" en "maire" werd "burgemeester". De Grondwet van 1815 bepaalde dat de nieuw ingestelde provinciebesturen reglementen voor het bestuur ten plattelande dienden op te stellen. Op 1 januari 1818 werd het Reglement voor het platteland van de provincie Gelderland van kracht. Lent erd bij de gemeente Elst gevoegd en Ressen en Doornik kwamen bij de gemeente Bemmel.

Organisatie

0

Locatie

-:Lent

Bronnen

Verantwoording
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden