Gemeente Overasselt (1923-1980)

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Gemeente Overasselt (1923-1980)
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1923 - Eindjaar::1980
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Gemeente
Voorganger(s):

{{#if: Gemeente Balgoij en Keent| * opvolger van::Gemeente Balgoij en Keent|}} {{#if: Gemeente Overasselt (1810-1923)| * opvolger van::Gemeente Overasselt (1810-1923)|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: Gemeente Heumen (1980-)| * voorganger van::Gemeente Heumen (1980-)|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126486390%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126486390%7C
|}}{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126486390%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: De Grondwet van 1848 en de daarop gebaseerde Gemeentewet van 1851 maakten een einde aan de wettelijke verschillen tussen stad en platteland. Iedere gemeente kreeg drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Hiervan was de gemeenteraad het belangrijkste orgaan, waaraan alle bevoegdheden met betrekking tot de regeling en het bestuur van de huishouding van de gemeente toekwam die niet wettelijk aan één van de beide andere bestuursorganen waren opgedragen. De raadsleden werden voortaan direct gekozen door stembevoegde inwoners, de gemeenteraad koos uit zijn midden de wethouders en de burgemeester werd benoemd door de koning. Verder schreef de Gemeentewet iedere gemeente een gemeentesecretaris voor, de hoogste gemeentelijke ambtenaar, die als taak had de drie bestuursorganen te ondersteunen.

Voor de bestuurlijke verhoudingen was de voornaamste ontwikkeling dat het kiesrecht gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw voor een steeds grotere groep inwoners werd opengesteld, totdat in 1917 het algemeen kiesrecht voor mannen werd ingevoerd en in 1919 ook voor vrouwen. In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de Gemeentewet bij verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied tijdelijk opgeschort; per 1 september van dat jaar werden alle gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders ontbonden. Hun taken werden verenigd in de persoon van de burgemeester; de wethouders fungeerden daarbij als zijn medewerkers. De oude bestuurlijke verhoudingen werden pas in het najaar van 1945 hersteld.

Na de Tweede Wereldoorlog zette zich een tendens door waarin steeds meer taken van het plaatselijk bestuur op een intergemeentelijk niveau werden geregeld via gemeenschappelijke regelingen tussen (buur)gemeenten. Om het gemeentelijk bestuur efficiënter te maken drongen het Rijk en de provincie aan op het samengaan van gemeenten. In 1980 vond er een gemeentelijk herindeling plaats in het gebied ten zuiden van Nijmegen.|

Algemene context

De Grondwet van 1848 en de daarop gebaseerde Gemeentewet van 1851 maakten een einde aan de wettelijke verschillen tussen stad en platteland. Iedere gemeente kreeg drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Hiervan was de gemeenteraad het belangrijkste orgaan, waaraan alle bevoegdheden met betrekking tot de regeling en het bestuur van de huishouding van de gemeente toekwam die niet wettelijk aan één van de beide andere bestuursorganen waren opgedragen. De raadsleden werden voortaan direct gekozen door stembevoegde inwoners, de gemeenteraad koos uit zijn midden de wethouders en de burgemeester werd benoemd door de koning. Verder schreef de Gemeentewet iedere gemeente een gemeentesecretaris voor, de hoogste gemeentelijke ambtenaar, die als taak had de drie bestuursorganen te ondersteunen.

Voor de bestuurlijke verhoudingen was de voornaamste ontwikkeling dat het kiesrecht gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw voor een steeds grotere groep inwoners werd opengesteld, totdat in 1917 het algemeen kiesrecht voor mannen werd ingevoerd en in 1919 ook voor vrouwen. In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de Gemeentewet bij verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied tijdelijk opgeschort; per 1 september van dat jaar werden alle gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders ontbonden. Hun taken werden verenigd in de persoon van de burgemeester; de wethouders fungeerden daarbij als zijn medewerkers. De oude bestuurlijke verhoudingen werden pas in het najaar van 1945 hersteld.

Na de Tweede Wereldoorlog zette zich een tendens door waarin steeds meer taken van het plaatselijk bestuur op een intergemeentelijk niveau werden geregeld via gemeenschappelijke regelingen tussen (buur)gemeenten. Om het gemeentelijk bestuur efficiënter te maken drongen het Rijk en de provincie aan op het samengaan van gemeenten. In 1980 vond er een gemeentelijk herindeling plaats in het gebied ten zuiden van Nijmegen. |}}

{{#if: De gemeente ontstond in 1923 door samenvoeging van de gemeente Balgoij en Keent en de gemeente Overasselt. Het aantal inwoners steeg van 2.303 in 1923 tot 3.527 in 1980. In 1958 werd het buurtschap Keent, dat na kanalisering van de Maas in 1938 aan de overkant van de rivier was komen te liggen, bij de provincie Noord-Brabant gevoegd. Op 1 juli 1980 fuseerde de gemeente met de gemeente Heumen tot de (nieuwe) gemeente Heumen. Balgoij werd op deze datum bij de gemeente Wijchen gevoegd.|

Geschiedenis

De gemeente ontstond in 1923 door samenvoeging van de gemeente Balgoij en Keent en de gemeente Overasselt. Het aantal inwoners steeg van 2.303 in 1923 tot 3.527 in 1980. In 1958 werd het buurtschap Keent, dat na kanalisering van de Maas in 1938 aan de overkant van de rivier was komen te liggen, bij de provincie Noord-Brabant gevoegd. Op 1 juli 1980 fuseerde de gemeente met de gemeente Heumen tot de (nieuwe) gemeente Heumen. Balgoij werd op deze datum bij de gemeente Wijchen gevoegd. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De gemeente vervulde taken op het gebied van armenzorg, beheer van gemene middelen, belastinginning, bevolkingsregistratie, brandweer, burgerlijke stand, gezondheidszorg, jeugdzorg, milieubescherming, onderwijs, openbare orde, ruimtelijke ordening, sociale werkvoorziening, vuilophaal, welzijn. Zij voerde deze taken uit binnen het kader dat zij zelf stelde en dat van landelijk wet- en regelgeving. Een deel van deze taken voerde zij in samenwerking met buurgemeenten uit.|

Taken en activiteiten

De gemeente vervulde taken op het gebied van armenzorg, beheer van gemene middelen, belastinginning, bevolkingsregistratie, brandweer, burgerlijke stand, gezondheidszorg, jeugdzorg, milieubescherming, onderwijs, openbare orde, ruimtelijke ordening, sociale werkvoorziening, vuilophaal, welzijn. Zij voerde deze taken uit binnen het kader dat zij zelf stelde en dat van landelijk wet- en regelgeving. Een deel van deze taken voerde zij in samenwerking met buurgemeenten uit. |}}

{{#if: |

Organisatie

|}}

{{#if: {{#if:1923-1980|locatie periode::1923-1980:|}}plaatsnaam::Overasselt adres::Hoogstraat 7 {{#if:51.760474,5.790131|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1923-1980|locatie periode::1923-1980:|}}plaatsnaam::Overasselt adres::Hoogstraat 7 {{#if:51.760474,5.790131|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De gemeente ontstond in 1923 door samenvoeging van de gemeente Balgoij en Keent en de gemeente Overasselt. Het aantal inwoners steeg van 2.303 in 1923 tot 3.527 in 1980. In 1958 werd het buurtschap Keent, dat na kanalisering van de Maas in 1938 aan de overkant van de rivier was komen te liggen, bij de provincie Noord-Brabant gevoegd. Op 1 juli 1980 fuseerde de gemeente met de gemeente Heumen tot de (nieuwe) gemeente Heumen. Balgoij werd op deze datum bij de gemeente Wijchen gevoegd.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: De gemeente ontstond in 1923 door samenvoeging van de gemeente Balgoij en Keent en de gemeente Overasselt. Het aantal inwoners steeg van 2.303 in 1923 tot 3.527 in 1980. In 1958 werd het buurtschap Keent, dat na kanalisering van de Maas in 1938 aan de overkant van de rivier was komen te liggen, bij de provincie Noord-Brabant gevoegd. Op 1 juli 1980 fuseerde de gemeente met de gemeente Heumen tot de (nieuwe) gemeente Heumen. Balgoij werd op deze datum bij de gemeente Wijchen gevoegd.|

Verantwoording

{{#if: Andreas Caspers|Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers.|}} {{#if:2017|(2017)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:631| |}}