Gemeentebibliotheek

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

De openbare bibliotheek wordt gesticht in 1893 en is gesitueerd in het gemeentelijk museum. In 1931 wordt de gemeentelijke openbare bibliotheek opgeheven.

Oudheidkamer

In Nijmegen bestaat sinds 1845 een oudheidkamer, gevestigd op de eerste verdieping van het stadhuis. Van hetzelfde jaar dateert een 'Commissie ter verzekering eener goede bewaring van Gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst'. Deze commissie is in het leven geroepen op instigatie van Gedeputeerde Staten van Gelderland.<ref>Meijs, H., Antique stukken ende andere rariteyten. Geschiedenis van de Nijmeegse collecties van geschiedenis en kunst, (G.A.N. 1985), p. 22.</ref> De eerste leden zijn de raadsleden B. Heymeriks en P.C.G. Guyot.

De bemoeienissen met cultuur van de zijde van het gemeentebestuur zijn voor een deel incidenteel van aard, bijvoorbeeld wanneer er over de restauratie of sloop van historische gebouwen en bouwwerken beslist moet worden. Voor een deel heeft de gemeente structurele bemoeienis met culturele zaken. De oudheidkamer groeit uit tot een gemeentemuseum, annex openbare bibliotheek.

Stichting

Nadat eerdere plannen in 1870<ref>Gemeenteverslag, 1870, p. 12.</ref> schipbreuk hebben geleden, wordt in 1893 in de ruimtes van het museum in het stadhuis een openbare gemeente-bibliotheek geopend. De boeken zijn gecatalogiseerd door de gemeentearchivaris, die op de twee dagen dat de bibliotheek open is als bibliothecaris fungeert. Echt storm loopt het er niet. Om een voorbeeld te geven: slechts op 37 dagen wordt de bibliotheek bezocht in 1894.

Opheffing

De archivaris blijft de bibliotheek beheren tot 1931. In dat jaar wordt de gemeentebibliotheek opgeheven. Een deel van de collectie gaat naar de Katholieke Universiteit Nijmegen, een ander deel vormt de archiefbibliotheek.<ref>Buylinckx, J.J.A., "Aspecten van archiefzorg en archiefbeheer door de gemeente Nijmegen 1816-1945", in : Van blok vol rechten tot arsenaal vol wetenswaardigheden, Nijmegen 1979, p. 60.</ref> De openbare bibliotheek in Nijmegen wordt niet door de gemeente beheerd. Deze 'openbare' bibliotheek valt onder de zeggenschap van de Vereeniging Openbare Leeszaal en Boekerij, een instelling op roomskatholieke grondslag die jaarlijks een subsidie van de gemeente ontvangt.

Voetnoten

<references/>

Bronnen

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, 1995.

Verantwoording

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)