header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeentelijk Gasbedrijf Ubbergen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Gemeentelijk Gasbedrijf Ubbergen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1928 - 1964
Rechtsvorm: overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Het eerste contract tussen de gemeenten Nijmegen en Ubbergen, waarbij Nijmegen zich verbond om gas te leveren aan Ubbergen, dateert uit 1928. (Inventarisnummer 14. Raadsbesluiten van 30 mei en 18 juli 1928) De oudst bewaarde Verordening voor de Commissie van Bijstand in het beheer van het gasbedrijf dateert ook uit 1928. (Inventarisnummer 12) Ook de Verordening die de leveringsvoorwaarden van het gasbedrijf bepaalde, is in dat jaar vastgesteld. (Inventarisnummer 69) In december 1931 wees de gemeenteraad het Gasbedrijf aan als tak van dienst. Stichting De Waterleiding Berg en Dal werd belast met de dagelijkse leiding. In 1943 werd dit Waterleidingmaatschappij Gelderland. Per 1 september 1955 werd de eigen koolgasproductie stopgezet. Vanaf die tijd leverde de Staatsmijnen het ‘staatsmijngas’. Van 7 oktober 1964 dateert de overeenkomst met de gemeente Nijmegen, waarbij het gemeentelijk Gasbedrijf door Nijmegen wordt overgenomen.

Taken en activiteiten

Aanleg en beheer van gasleidingen, productie van koolgas en distributie van gas.

Organisatie

Het gasbedrijf was tot 1931 een afdeling van de Secretarie, vanaf 1931 een tak van dienst van de gemeente Ubbergen.

Locatie

-:Ubbergen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door AoB, in opdracht van gemeente Ubbergen. (2012)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden