header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Grafische Bond NKV, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Grafische Bond NKV, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • R.K. Typografenbond, afdeling Nijmegen (1899-1911)
  • RKTB Nijmegen (1899-1911)
  • Nederlandse Katholieke Grafische Bond, afdeling Nijmegen (1912-1974)
  • NKGB Nijmegen (1912-1974)
Bestaansperiode: 1899 - 1979
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Katholieke typografen in Nijmegen konden vanaf 1888 terecht bij De Katholieke Pers en vanaf 1895 bij het R.K. Typografengilde 'St. Thomas van Aquino', onderafdelingen van respectievelijk de R.K. Gezellenvereeniging en de R.K. Volksbond. Uit de fusie van beide verenigingen in 1899, kwam in 1900 de Nijmeegse afdeling voort van de R.K. Typografenbond (RKTB). In 1912 wijzigde deze vakbond zijn naam in de Nederlandsche Katholieke Grafische Bond (NKGB). De NKGB werd in 1941 opgeheven, maar in 1945 heropgericht. In 1975 veranderde hij zijn naam in de Grafische Bond NKV, om de verbondenheid uit te drukken met de vakcentrale waarbij de bond was aangesloten, het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Het NKV fuseerde in 1982 met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), de socialistische vakcentrale, tot de Federatie Nederlands Vakbeweging (FNV). Vooruitlopende op deze fusie werden alle NKV- en NVV-bonden aangemoedigd onderling eveneens fusies aan te gaan. Voor de Grafische Bond NKV betekende dit een samengaan met de Algemene Nederlandse Grafische Bond (ANGB). In Nijmegen gingen de afdelingen van beide vakbonden op 30 november 1979 een federatie aan, die op 1 januari 1982 werd omgezet in een volledige fusie onder de naam Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen.

Taken en activiteiten

De Grafische Bond NKV was een vakbond en had als taak op te komen voor de materiële belangen, in zake loon en arbeidsomstandigheden, van zijn leden, werknemers in de grafische sector. De afdeling Nijmegen behartigde deze belangen op lokaal niveau.

Organisatie

Het bestuur, samengesteld uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enige algemene bestuursleden, werd jaarlijks verkozen tijdens de ledenvergadering, waarvoor alle leden van de bond werkzaam in Nijmegen waren uitgenodigd.

Locatie

1899-1979:Nijmegen

Bronnen

  • M. Alofs, 100 jaar grafische vakbeweging in Nijmegen, Nijmegen 1991.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden