Grafkelder Krayenhoff

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens begraafplaats
Soort: Militair
Straatnaam : Winselingseweg
In gebruik vanaf: 1840
In gebruik tot en met: 1914


Geschiedenis

Baron C.R.T. Krayenhoff (1758-1840), geboren Nijmegenaar, was tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806) directeur van de Hollandse fortificaties. Van 1809 tot 1810 was hij minister van oorlog van het Koninkrijk Holland (1806-1810). De baron stond aan de basis van de militair topografische kartering van Nederland in de negentiende eeuw. Zijn geografische kaart is de eerste waarop de vorm van Nederland betrouwbaar is weergegeven.

Na de Franse tijd was Krayenhoff werkzaam als inspecteur-generaal van de fortificaties en verantwoordelijk voor de verbetering en uitbreiding van de Nijmeegse vestingwerken. Een aantal forten werd buiten de stad aangelegd. Het aan de Weurtseweg gelegen fort werd ontworpen door de jongste zoon van de generaal, J. Krayenhoff (1790-1867). In 1824 werd begonnen met de bouw en in hetzelfde jaar gaf koning Willem het de naam Fort Krayenhoff. De voltooiing van het fort vond plaats in 1831.

In 1826 kreeg generaal Krayenhoff toestemming van de koning om in het fort een grafkelder voor zichzelf te laten bouwen. Vier dagen na zijn dood werd hij daar op 28 november 1840 begraven. Op 1 juli 1841 werd een zerk op de grafkelder geplaatst, omgeven met een ijzeren hek.

In 1874 werd de Vestingwet aangenomen. Dit betekende dat de vesting Nijmegen werd opgeheven. Fort Krayenhoff bleef bestaan, maar raakte wel in verval. In 1914 werd dan ook besloten om het fort te slopen en de stoffelijke resten van de generaal over te brengen naar elders. Op 19 juli 1914 werd Krayenhoff overgebracht naar begraafplaats Rustoord, waar de regering een grafkelder had gekocht. De grafzerk met het ijzeren hek is overgebracht naar het Krayenhoffpark.

Bronnen

  • Overbrenging van het graf van wijlen de Luitenant generaal Baron Kraijenhoff 1898, Nijmegen 1994, p. 10-11.
  • F.J.C.S. van den Bergh, ‘Foto’s van fort Krayenhoff’, in: Numaga 35 (1988), p. 5-8.
  • Grote Historische Atlas van Nederland 1830-1855, deel drie Oost Nederland Groningen 1990, p. 112.
  • ‘Krayenhoff’, in: De Grote Oosthoek deel 11 (zevende druk, 1978) p. 536.
  • ‘Triangulatie’, in: De Grote Oosthoek deel 19 (zevende druk, 1980) p. 178.
  • Historische atlas Gelderland, chromotopografische kaart des rijks (1989) no. 533 Nijmegen.

Verantwoording

Ilse Nagelkerke, Begraafplaatsen in Nijmegen in de 19e en 20e eeuw (stage-onderzoek geschiedenisopleiding Radboud Universiteit Nijmegen 2007)


Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...