header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Havenmeester

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Taken[bewerken]

Voor de handhaving van de orde en veiligheid rond de havens heeft de stad een havenmeester in dienst. In het begin van de 19e eeuw hoort ook nog een assistent-havenmeester tot het stedelijk personeel. Mogelijk is diens functie ook nog in de jaren na 1824 gehandhaafd, maar verdwijnt hij door een andere wijze van betaling van de post personeelskosten en daarmee ook uit de boeken. Wel komen we in de tweede helft van de 19e eeuw een commies-ontvanger tegen, die tegen een collecteloon van 5% het kade- en havengeld int. De havenmeester zorgt tevens voor de inning van de verschuldigde haven- en kadegelden[1] en legt in voorkomende gevallen boetes op aan schippers die het reglement op de kade en havens overtreden.[2] Als nevenfunctie heeft de kade- en havenmeester het keuren van schepen. Ook voor de kade- en havenmeester is de commissaris van politie weer de achterwacht, die - indien nodig - met zijn gezag naleving van de regels afdwingt. De betrekking van collecteur van het haven- en kadegeld wordt in ieder geval vanaf 1866 en mogelijk al eerder uitgeoefend door de haven- en kademeester binnen de stad.

Voetnoten[bewerken]

  1. Raadssignaten, 1840, f. 7 v. en volgende, bevat rapport en historisch overzicht betreffende het haven- en kadegeld.
  2. Voor het reglement zie: Reglement en tarief op de kade en haven der stad Nijmegen, Nijmegen 1842, in publikatie Ordonnanties, N 191, nr 27

Bronnen[bewerken]

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen, 1816-1851, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden