header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Heerlijkheid Ubbergen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Heerlijkheid Ubbergen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1290 - 1815
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De heerlijkheid Ubbergen werd in 1764 door de stad Nijmegen aangekocht voor 64000 gulden van de gebroeders Abraham, Adriaen en Jacob Theodoor de Mist, die op hun beurt de heerlijkheid een jaar tevoren hadden gekocht van Genoveva Maria baronesse van Steenhuys, douairière Van Welderen. Bij eerstgenoemde koop was het huis uitgesloten. Het benodigde geld verkreeg de stad door het uitschrijven van een obligatielening van 3%. De revenuen uit de heerlijkheid zijn als 15e grossa in de stadsrekening verantwoord. Bij Koninklijk Besluit van 5 maart en 24 mei 1816 werd het stadsterritoir van Nijmegen ten koste van Ubbergen uitgebreid tot aan de sluis in de Ooij met de rond de de Hoenderpoort gelegen buitenwerken, het fort Sterreschans daaronder begrepen en voorts met alle huizen aan de Ubbergseweg tot en met het Vrouwendaal

Locatie

-:Ubbergen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door J.A.B.M. de Jong. (1960)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden