Hees bij Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Inleiding

Van dorp naar groene stadswijk

In zowel de drie dikke delen van de nieuwe Nijmeegse stadsgeschiedenis (2005) als in de Canon van Nijmegen (2009) is over de geschiedenis van de samenstellende delen van de huidige stad Nijmegen en met name die in het Schependom (Hees, Hatert en Neerbosch) bedroevend weinig te vinden. Dat was een van de drijfveren om bij gelegenheid van de honderdste verjaardag van de oprichting van de eerste Vereniging Dorpsbelang in 1911 en het ruim twintigjarige jubileum van de tweede (1990-2010) een nieuw boek over Hees uit te geven: Hees bij Nijmegen Van dorp naar groene stadswijk, 1196-2011.

De samenstellers van de Canon waren er zich wel van bewust dat met de 50 vensters van de Canon natuurlijk niet de hele geschiedenis van Nijmegen was beschreven. Daarom biedt het Canonkabinet in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis aan iedereen de mogelijkheid om een 51ste canonvenster toe te voegen.

Rob Jaspers hield in de eerste invulling van het 51e canonkabinet al een pleidooi om meer licht te werpen op de historische relatie tussen de stad en de omliggende dorpen. Hij richtte zich op de grotere regio van het Rijk van Nijmegen. Nu stelt de Werkgroep Historie van Dorpsbelang Hees de geschiedenis van dit meer dan 1000-jarige onderdeel van Nijmegen centraal in de canonkast.

Lidy Mahler en Ernest Verhees (Werkgroep Historie Hees)

51e canonvenster

De Canon van Nijmegen vertelt in 50 vensters de belangrijkste verhalen over de geschiedenis van Nijmegen. Omdat daarmee niet de hele geschiedenis is beschreven, biedt het Canonkabinet de mogelijkheid om een 51ste venster toe te voegen. Lees verder...

Iedere presentatie krijgt een blijvende plek in het Digitale Huis. Lijst met toegevoegde vensters: {{#ask: | format=ul }}

Onderwerpen

De volgende onderwerpen uit Hees bij Nijmegen Van dorp naar groene stadswijk, 1196-2011 zijn opgenomen in de tentoonstelling:


Hees bij Nijmegen in 1785

Hees bij Nijmegen in 2006


Conclusie

ENoSQFemX1U |300|center}}
De voor de tentoonstelling gemaakte fotoreportage door Anne-Marie Jansen

De conclusie van al het historisch speurwerk voor Hees bij Nijmegen? Hees bestaat niet. Althans het Hees van 1911 is verdwenen en romantische nostalgie geworden. De ontwikkeling van Hees in de afgelopen honderd jaar is exemplarisch voor de geschiedenis van de meeste Nederlandse dorpen. Zoals in vele andere dorpen is het geïsoleerde Nederlandse plattelandsleven in de vorige eeuw in een paar generaties afgebroken. In Hees gebeurde dat ook, maar dat hoeft niet louter tot pessimisme te leiden.

Immers Hees heeft met haar rijke verleden en de overgebleven ruimtelijke kwaliteit voldoende positieve eigenschappen om tot op vandaag een karaktervolle, fraaie groene woonwijk van Nijmegen te zijn, zoals deze fraaie fotoserie van Anne-Marie Jansen aantoont.