Het Besiendershuis gered

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Enkele middeleeuwse panden hebben de kaalslag die plaatsvond in en rond de Steenstraat overleefd. Het meest in het oog springend is het Besiendershuis. Een laatgotisch woonhuis uit 1525. Het huis dankt zijn naam aan de foutieve veronderstelling dat hier de besiender Sijbert Losser woonde, die de tolgelden van de passerende schepen op de Waal moest innen. Losser woonde echter aan de overkant in een pand met vrij uitzicht over de Waal. De naam die uit de bronnen naar voren komt is het ‘huis met de drie Colven’. Het pand is sterk verwaarloosd en sloop dreigt, als in april 1940 raadslid en kunstenaar Joan Collette van de Roomsch-Katholieke Staatspartij een krachtig pleidooi houdt om het huis te sparen en te restaureren.

"Het behoud van dit nagenoeg unieke overblijfsel van een architectuur in grootsen stijl uit sinds lang vervlogen dagen is een culturele plicht. Of de naam van het gebouw al dan niet juist is, is een aangelegenheid van totaal ondergeschikt belang. Men vraagt toch ook niet aan een drenkeling, hoe hij heet, alvorens hem tracht te redden?"

In 1942 wordt de restauratie uitgevoerd door architect ir. J.G. Deur.

Verwijzingen


Ga terug naar het themaportaal 'Sanering van de Benedenstad'
Meer verhalen over de sanering: Meer verhalen over 'Arm & Rijk':
Commissie Saneering-Oude Stad (S.O.S.) Een Benedenstadsicoon: weeskind, dichter, vakbondsman Cees Hamet
Het Besiendershuis gered Interview Wim Janssen
Woontoestanden
Sloop en behoud
Overlast en ongepast gedrag
Buurtcomité Benedenstad 1970 - 1986