Historische Vereniging Numaga

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Historische Vereniging Numaga
Andere naam (namen):

{{#if: Vereniging tot Beoefening van de Geschiedenis van Nijmegen en Omgeving| * Andere naam::Vereniging tot Beoefening van de Geschiedenis van Nijmegen en Omgeving|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1936 - Eindjaar::
Rechtsvorm: Rechtsvorm::vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483289%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483289%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483289%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: Op 9 maart 1936 richtte een aantal betrokken burgers en vertegenwoordigers van de Katholieke Universiteit Nijmegen, het stedelijk museum en het stadsarchief de Historische Vereniging Numaga op. Numaga is de aanduiding van Nijmegen als bestuurszetel, zoals deze voorkomt in een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 777. In 1937 telde de vereniging 56 leden. Een anoniem artikel in De Gelderlander van 11 december 1940 riep de leden van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) en Numaga op om in de zomer van 1941 de vele binnenlandse en buitenlandse gasten, onder wie de Duitse bezetter, te ontvangen en rond te leiden in de stad. Het Numagabestuur wilde hieraan niet meewerken en staakte zijn activiteiten. Na de oorlog was het zwaar getroffen Nijmegen een stad met een grotendeels uitgewist verleden. Juist in die sfeer van wederopbouw en modernisering rees een nieuwe behoefte aan beoefening van de lokale geschiedenis. Daarom werd op 21 mei 1954 de Historische Vereniging Numaga heropgericht. De vereniging begon met circa tweehonderd leden. Het ledental was in 1962 gestegen tot boven de duizend. Daarmee was Numaga één van de grootste lokale historische verenigingen in Nederland. Door goede contacten met onder andere de gemeente, de lokale musea, het archief en de Nijmeegse universiteit vervult Numaga al tientallen jaren een herkenbare en belangrijke functie in Nijmegen en omgeving.|

Geschiedenis

Op 9 maart 1936 richtte een aantal betrokken burgers en vertegenwoordigers van de Katholieke Universiteit Nijmegen, het stedelijk museum en het stadsarchief de Historische Vereniging Numaga op. Numaga is de aanduiding van Nijmegen als bestuurszetel, zoals deze voorkomt in een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 777. In 1937 telde de vereniging 56 leden. Een anoniem artikel in De Gelderlander van 11 december 1940 riep de leden van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) en Numaga op om in de zomer van 1941 de vele binnenlandse en buitenlandse gasten, onder wie de Duitse bezetter, te ontvangen en rond te leiden in de stad. Het Numagabestuur wilde hieraan niet meewerken en staakte zijn activiteiten. Na de oorlog was het zwaar getroffen Nijmegen een stad met een grotendeels uitgewist verleden. Juist in die sfeer van wederopbouw en modernisering rees een nieuwe behoefte aan beoefening van de lokale geschiedenis. Daarom werd op 21 mei 1954 de Historische Vereniging Numaga heropgericht. De vereniging begon met circa tweehonderd leden. Het ledental was in 1962 gestegen tot boven de duizend. Daarmee was Numaga één van de grootste lokale historische verenigingen in Nederland. Door goede contacten met onder andere de gemeente, de lokale musea, het archief en de Nijmeegse universiteit vervult Numaga al tientallen jaren een herkenbare en belangrijke functie in Nijmegen en omgeving. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De vereniging heeft als doel het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving, het opkomen voor het behoud van de historische ruimte en het culturele erfgoed van Nijmegen en omgeving, en het aankweken en verspreiden van de kennis daarover. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en excursies, het uitgeven van periodieken en andere publicaties, het geven van voorlichting, het uitbrengen van adviezen en de samenwerking met andere organisaties met overeenkomende of verwante doelstellingen.|

Taken en activiteiten

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving, het opkomen voor het behoud van de historische ruimte en het culturele erfgoed van Nijmegen en omgeving, en het aankweken en verspreiden van de kennis daarover. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en excursies, het uitgeven van periodieken en andere publicaties, het geven van voorlichting, het uitbrengen van adviezen en de samenwerking met andere organisaties met overeenkomende of verwante doelstellingen. |}}

{{#if: Het bestuur bestond vanaf 1936 uit vijf, vanaf 1959 uit zeven leden. Sinds 1972 telt het bestuur acht leden, onder wie een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van de vereniging kiezen in de algemene ledenvergadering de bestuursleden. Voor het tijdschrift/Jaarboek Numaga en het Nijmeegs Katern zijn redacties in het leven geroepen. Daarnaast kende de vereniging lange tijd een monumentenwerkgroep en was er een reiscommissie.|

Organisatie

Het bestuur bestond vanaf 1936 uit vijf, vanaf 1959 uit zeven leden. Sinds 1972 telt het bestuur acht leden, onder wie een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van de vereniging kiezen in de algemene ledenvergadering de bestuursleden. Voor het tijdschrift/Jaarboek Numaga en het Nijmeegs Katern zijn redacties in het leven geroepen. Daarnaast kende de vereniging lange tijd een monumentenwerkgroep en was er een reiscommissie. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: ===Jaarkronieken=== De jaarkronieken die vanaf 1990 in het Jaarboek Numaga verschenen, zijn te raadplegen op de pagina Numaga|

Jaarkronieken

De jaarkronieken die vanaf 1990 in het Jaarboek Numaga verschenen, zijn te raadplegen op de pagina Numaga |}} {{#if: Op 9 maart 1936 richtte een aantal betrokken burgers en vertegenwoordigers van de Katholieke Universiteit Nijmegen, het stedelijk museum en het stadsarchief de Historische Vereniging Numaga op. Numaga is de aanduiding van Nijmegen als bestuurszetel, zoals deze voorkomt in een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 777. In 1937 telde de vereniging 56 leden. Een anoniem artikel in De Gelderlander van 11 december 1940 riep de leden van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) en Numaga op om in de zomer van 1941 de vele binnenlandse en buitenlandse gasten, onder wie de Duitse bezetter, te ontvangen en rond te leiden in de stad. Het Numagabestuur wilde hieraan niet meewerken en staakte zijn activiteiten. Na de oorlog was het zwaar getroffen Nijmegen een stad met een grotendeels uitgewist verleden. Juist in die sfeer van wederopbouw en modernisering rees een nieuwe behoefte aan beoefening van de lokale geschiedenis. Daarom werd op 21 mei 1954 de Historische Vereniging Numaga heropgericht. De vereniging begon met circa tweehonderd leden. Het ledental was in 1962 gestegen tot boven de duizend. Daarmee was Numaga één van de grootste lokale historische verenigingen in Nederland. Door goede contacten met onder andere de gemeente, de lokale musea, het archief en de Nijmeegse universiteit vervult Numaga al tientallen jaren een herkenbare en belangrijke functie in Nijmegen en omgeving.| {{#if: * CD-rom ’50 jaar Numaga-publicaties 1954-2004. Numaga tijdschrift, Numaga Jaarboek, Nijmeegs Katern en meer’. Nijmegen 2004|

Bronnen

  • CD-rom ’50 jaar Numaga-publicaties 1954-2004. Numaga tijdschrift, Numaga Jaarboek, Nijmeegs Katern en meer’. Nijmegen 2004

|}} |}}

{{#if: Op 9 maart 1936 richtte een aantal betrokken burgers en vertegenwoordigers van de Katholieke Universiteit Nijmegen, het stedelijk museum en het stadsarchief de Historische Vereniging Numaga op. Numaga is de aanduiding van Nijmegen als bestuurszetel, zoals deze voorkomt in een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 777. In 1937 telde de vereniging 56 leden. Een anoniem artikel in De Gelderlander van 11 december 1940 riep de leden van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) en Numaga op om in de zomer van 1941 de vele binnenlandse en buitenlandse gasten, onder wie de Duitse bezetter, te ontvangen en rond te leiden in de stad. Het Numagabestuur wilde hieraan niet meewerken en staakte zijn activiteiten. Na de oorlog was het zwaar getroffen Nijmegen een stad met een grotendeels uitgewist verleden. Juist in die sfeer van wederopbouw en modernisering rees een nieuwe behoefte aan beoefening van de lokale geschiedenis. Daarom werd op 21 mei 1954 de Historische Vereniging Numaga heropgericht. De vereniging begon met circa tweehonderd leden. Het ledental was in 1962 gestegen tot boven de duizend. Daarmee was Numaga één van de grootste lokale historische verenigingen in Nederland. Door goede contacten met onder andere de gemeente, de lokale musea, het archief en de Nijmeegse universiteit vervult Numaga al tientallen jaren een herkenbare en belangrijke functie in Nijmegen en omgeving.|

Verantwoording

{{#if: Rob Camps en Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Rob Camps en Robert Spanings.|}} {{#if:2016|(2016)|}}

|}}


{{#if: 17.5 Letterkunde| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:783| |}}