header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Huis- en grondeigenaren

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Voor onderzoek naar eigenaren van huizen en percelen in Nijmegen is een groot aantal bronnen beschikbaar. Deze zijn zowel interessant voor stamboomonderzoekers als voor onderzoekers van bepaalde gebouwen of locaties, als aanvulling bij beeldmateriaal en bouwtekeningen.

Enkele zeer belangrijke bronnen voor huizenonderzoek zijn via de Digitale Studiezaal doorzoekbaar op naam of adres. In de jaren negentig heeft de werkgroep 'Nijmegen in kaart gebracht' van elk afzonderlijk huis of erf in de binnenstad van Nijmegen een verbinding gelegd tussen drie vormen van registratie en aanduiding:

De protocollen van bezwaar die in de 17e en 18e eeuw zijn bijgehouden, geven alleen aan in welke straat het geregistreerde eigendom gelegen is. Vanaf het begin van de negentiende eeuw heeft men elk pand per wijk een nummer gegeven. Dit huisnummer gebruikte de gemeente in haar belastingkohieren en vanaf ca.1830 als officiële huisnummering. In 1832 werd het kadastrale systeem ingevoerd, hetgeen betekende dat men op een kaart de juiste ligging van elk perceel, vergezeld van een eigen perceelnummer, kon registreren. Door de inzet van een grote groep vrijwilligers zijn deze gegevens van huis- en grondeigenaren van de zeventiende eeuw tot 1832 in de Nijmeegse binnenstad dus aan elkaar gekoppeld.

Gegevens in Historische Atlas en Digitale Studiezaal[bewerken]

De resultaten van dit onderzoek waren al op internet beschikbaar via de voorloper van en de huidige Historische Atlas maar zijn nu ook doorzoekbaar via de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. Met enkele aanvullingen zijn nu de volgende bronnen voor huis- en grondeigenaren doorzoekbaar op naam, adres of kadastraal nummer:

 • Nieuw Protocol van Bezwaar (1720-1811)
 • Kohier der Grondbelasting (1812)
 • Kohier der Grondbelasting (1814)
 • Wijkleggers (1820-1832)
 • OAT kadastrale gemeente Nijmegen (1832)
 • OAT kadastrale gemeente Hatert (1832)
 • OAT kadastrale gemeente Neerbosch (1832)
 • OAT kadastrale gemeente Lent (1832)
 • OAT kadastrale gemeente Slijk-Ewijk (1832)(alleen sectie A, in de huidige gemeente Nijmegen)
 • OAT kadastrale gemeente Ressen (1832)(alleen sectie A, in de huidige gemeente Nijmegen)
 • OAT kadastrale gemeente Wijchen (1832)
 • OAT kadastrale gemeente Heumen (1832)

Gebruik voor tips bij het zoeken de hulppagina van de Digitale Studiezaal en voor inhoudelijke toelichtingen de betreffende artikelen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden