header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Huis van de Nijmeegse geschiedenis:Algemeen voorbehoud

Uit Huis van de Nijmeegse geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

De gemeente Nijmegen besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Desondanks is het mogelijk dat op deze website gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De gemeente Nijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De gemeente Nijmegen kan er niet voor instaan dat de informatie op het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (ook impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De gemeente Nijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is verkregen.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
WEBLOG
Nieuws en achtergronden uit de praktijk
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden