header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Industriebond FNV, afdeling Heumen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Industriebond FNV, afdeling Heumen
Andere naam (namen):
  • Industriebond FNV, afdeling Heumen-Overasselt

Bestaansperiode: 1979 - 1986
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Industriebonden van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) gingen in 1979 een federatie onder de naam: Industriebond FNV (Federatie Nederlands Vakbeweging). Deze federatie werd in 1981 omgezet in een volledige fusie onder dezelfde naam. De Industriebond FNV heeft bestaan tot 1997, toen deze samenging met de Vervoersbond FNV, de Voedingsbond FNV en FNV Dienstenbond als FNV Bondgenoten.

Geschiedenis

De afdeling ontstond in 1979 uit een fusie tussen de Industriebond NKV, afdeling Malden, en de Industriebond NKV, afdeling Overasselt. Deze fusie was nodig omdat de gemeente Heumen en de gemeente Overasselt in 1980 met elkaar fuseerden tot de gemeente Heumen en de nieuwe Industriebond FNV één afdeling per gemeente afdoende achtte. Na 1981 functioneerde de afdeling niet meer. In 1984 werd een poging ondernomen de afdeling nieuw leven in te blazen door een nieuw bestuur te benoemen, maar in 1986 had dat nog niet veel bereikt.

Taken en activiteiten

Behartiging van de geestelijke en materiële belangen van haar leden op plaatselijk niveau over loon en arbeidsomstandigheden.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering.

Locatie

1979-1986:Malden

Bronnen

  • G. Harmsen, J. Perry en F. van Gelder, Mensenwerk. Industriële vakbonden op weg naar eenheid, Baarn 1980.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden