header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Industriebond FNV, regionale afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Industriebond FNV, regionale afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Industriebond Federatie Nederlandse Vakbeweging, regionale afdeling Nijmegen
  • Industriebond Federatie Nederlandse Vakbeweging, afdeling Nijmegen
  • Industriebond FNV, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1979 - 1998
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Industriebonden van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) gingen in 1979 een federatie aan onder de naam: Industriebond FNV (Federatie Nederlands Vakbeweging). Deze federatie werd in 1981 omgezet in een volledige fusie onder dezelfde naam. De Industriebond FNV heeft bestaan tot 1998, toen deze samenging met de Vervoersbond FNV, de Voedingsbond FNV en FNV Dienstenbond als FNV Bondgenoten.

Geschiedenis

In 1979 fuseerden de Industriebond NKV, afdeling Nijmegen, en de Industriebond NVV, afdeling Nijmegen, tot de Industriebond FNV, afdeling Nijmegen. De afdeling nam het initiatief tot oprichting van de Stichting Aktieplan Nijmegen met als doel behoud en bevordering van de werkgelegenheid. In 1998 fuseerden de Industriebond FNV, afdeling Nijmegen, de Voedingsbond FNV, afdeling Nijmegen, de Vervoersbond FNV, afdeling Arnhem – Nijmegen, en de Dienstenbond FNV, afdeling Nijmegen – Rivierenland, tot FNV Bondgenoten, Woonafdeling Nijmegen.

Taken en activiteiten

Behartiging van de geestelijke en materiële belangen van haar leden op plaatselijk niveau over loon en arbeidsomstandigheden.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering. Daarnaast kende de afdeling een dagelijks bestuur. Eenmaal per jaar werd een jaarvergadering gehouden, waarin het regionaal bestuur verantwoording aflegde.

Locatie

1979-1998:Nijmegen

Bronnen

  • G. Harmsen, J. Perry en F. van Gelder, Mensenwerk. Industriële vakbonden op weg naar eenheid, Baarn 1980.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden