header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ivens, C.A.P. (Kees)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Ivens, C.A.P. (Kees)
Andere naam (namen):
  • Ivens, Cornelis Adrianus Peter
  • Ivens, Kees

Geboortedatum: 1871
Overlijdensdatum: 1941
Persoonsarchief
Het archief/de collectie van deze persoon is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Levensloop

Omstreeks 1870 vestigde zich in de Houtstraat (z.n., later 5, later 23) te Nijmegen een zekere Wilhelm Ivens als fotograaf. Hij was geboren op 14 juni 1849 te Efferen in Pruissen en waarschijnlijk kort voor zijn vestiging gehuwd met Maria Gerarda van Leeuwen, geboren 24 juni 1844 te 's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk werden geboren Cornelis Adrianus Peter (24 februari 1871) en een dochter en, uit een tweede huwelijk, 2 dochters.

Na de Gemeentelijke H.B.S. aan het Kronenburgersingel doorlopen te hebben, ging hij in 1888 studeren aan de Technische Hogeschool te Berlijn Charlottenburg, waar hij zich onder leiding van Prof. Fr.H.W. Vogel, gedurende 4 semesters bekwaamde in de fototechniek. Vogel had baanbrekend werk op dit gebied verricht en I. was zijn assistent.

Op 17 mei 1894 huwde hij met Dorothea, Louise, Jacqueline, Antonetta Muskens geboren 4 november 1870 te Mook. Uit dit huwelijk werden 3 zoons geboren, waaronder de bekende cineast George (Joris), Henri Anton (18 november 1898) en twee dochters, waaronder Dorothea Louise Jacoba 22 augustus, later gehuwd met Uri Nooteboom, de op 12 april 1945 zo tragisch om het leven gekomen, hoofdredacteur van de Gelderlander.

In het jaar van zijn huwelijk stichtte hij een zaak in fototechnische artikelen; aanvankelijk in de Grotestraat rspectievelijk in de Priemstraat hoek Ganzenheuvel, doch sedert 1 januari 1921 (?) in de van Berchenstraat 19. Uitstekend koopman en overvloedend van een drang tot daden, vestigde hij in de komende jaren filialen in Amsterdam (thans Capilux), Groningen en Den Haag. Ook in het openbare Nijmeegse leven zette hij zich met alle kracht in.

In 1901 werd hij benoemd tot lid van de Gemeenteraad. Hij was mede-oprichter van de op 15 januari 1906 tot stand gekomen Burgerijcommissie voor de Waaloverbrugging; aanvankelijk alleen als lid, later als secretaris. Met alle overtuigingskracht die in hem was pleitte hij voor het tot stand komen van een brug bij de Belvedére. Op 20 juli 1912 besloot de Gemeenteraad tot de bouw van die brug. 19 mei 1917 kwam de Raad op zijn besluit terug, wat voor Ivens aanleiding werd, samen met 12 anderen ontslag te nemen als Raadslid. In 1925 maakte de Provincie Gelderland de bouw van een aantal bruggen over de grote rivieren, onder andere bij Nijmegen, aanhangig. Dit leidde uiteindelijk tot de bouw van de Belvedérebrug, die op 16 juni 1936 door H.M. de Koningin werd geopend. Ivens werd bij die gelegenheid bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Mede op initiatief van Ivens werd op 14 juni 1908 de Maas Waalkanaalvereniging opgericht met als doel een verbinding tussen beide rivieren bij Nijmegen tot stand te brengen. Het kanaal werd op 27 oktober 1927 door H.M. de Koningin geopend. Ivens werd bij die gelegenheid benoemd totRidder in de Orde van Oranje Nassau.

Onder de overige activiteiten van Ivens als Nijmegenaar behoren onder andere het bijhouden van een Nijmeegs Dagboek van 1907 - 1919, het initiatief tot vernieuwing van de Blauwe Steen op de Grote Markt (16 juni 1938), zijn voorzitterschap van de Burgerijcommissie:
- S (anering) O (ude) S (tad) (opgericht 6 juli 1938)
- Stadhuisgeschenk (opgericht 6 december 1940)
- Electrificatie Spoorweg Arnhem Nijmegen en Heropening Graafse bruggen (opgericht januari 1940)
Verder was Ivens sedert 1927 bestuurslid van het Departement Nijmegen van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en was hij jarenlang actief bij de Nijmeegse Handelsvereniging. Als voorzitter van de Vereniging "Geloof en Wetenschap" van 1902 - 1913 bekleedde hij een vooraanstaande plaats in het sociale en godsdienstige leven van die tijd.

Het opblazen van de Waalbrug bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 greep Ivens bijzonder aan. Hij herstelde echter spoedig van de schok en nam weer als vanouds deel aan het openbare leven. Op 29 augustus 1941 overleed hij als gevolg van een kou, opgelopen bij gelegenheid van de ingebruikstelling van de geëlectrificeerde spoorweg Arnhem Nijmegen.

Beroep en activiteiten

Koopman, lid van de gemeenteraad, mede-oprichter van de Burgerijcommissie voor de Waaloverbrugging en bestuurslid van het Departement Nijmegen van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Familie

Vader: Wilhelm Ivens
Moeder: Maria Gerarda van Leeuwen
Kinderen: George (Joris), Henri Anton en twee dochters, waaronder Dorothea Louise Jacoba

Woonplaats(en)

-:Nijmegen

Bronnen

  • C.A.P. Ivens. De Gelderlander van vrijdag 29 augustus 1942
  • Ivens als Nijmegenaar, door (C.Th.) K (okke). Idem
  • In memoriam C.A.P. Ivens, door Mr.H.J. Ink. In idem
  • Bevolkingsregister van 1890 - 1900 (B-3) en van 1910 - 1920 (B-18)
  • Correspondentie met de heer Ivens tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden, over de archiefeigendom (april - juni 1946)
  • Interview van C.Th. Kokke met mevrouw Nooteboom Ivens op 22 maart 1982

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door C.Th. Kokke en Robert Spanings. (1982 / 2012)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden