header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Januari 1994

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in januari 1994 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1994.


KRONIEK 1994
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Tijdens de jaarwisseling is er sprake van een inbraakgolf.- Op 1 januari telt Nijmegen 147.083 inwoners.
 • 4 Nadat het Waalwater tijdens de kerstdagen al hoog stond, komt de Waalkade opnieuw blank te staan.
 • 5 Vijftig omwonenden van de Nieuwe Marktstraat spreken op een extra bijeengeroepen commissievergadering hun zorg uit over de tippelzone.- Een ontslaggolf treft de stad: 129 werknemers van Intergraph European Manufacturing en 79 van gevelbouwer Nijva raken hun baan kwijt.- Fotozaak Modern aan de Van Welderenstraat sluit na bijna vijftig jaar.
 • 6 Het Ministerie van Defensie besluit een kwart miljoen op het budget van de Vierdaagse te korten.- In de Gerard Noodtstraat is een Romeinse kelder uit de tweede eeuw na Chr. in vrijwel intacte staat gevonden.
 • 7 Nadat de afgelopen anderhalf jaar negen basisscholen zijn opgeheven, betekent de Waalsprong de definitieve redding van twee kleine basisscholen: de Driemaster in Bottendaal en de Petrus Canisiusschool in de binnen stad. De vergroting van de oppervlakte van Nijmegen heeft namelijk tot gevolg dat de gemeente Nijmegen volgens de normen van het Ministerie van Onderwijs twee scholen minder hoeft in te leveren.
 • 8 Afbraak van de loodsen van Van Gend & Loos aan de Van Diemerbroeckstraat. De laatste jaren vormden zij het decor voor de tippelzone.
 • 10 In haar woonplaats Utrecht overlijdt plotseling op 62-jarige leeftijd Ien Dales, minister van Binnenlandse Zaken en van 1987 tot 1989 Nijmegens eerste vrouwelijke burgemeester.
 • 13 De ambtelijke staf van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen neemt zijn intrek in een kantoorpand aan het Takenhofplein.- Twintig jongelui in de leeftijd van 14 tot 26 jaar bekennen de branden in het Willemskwartier in de jaren 1992 en 1993 aangestoken te hebben.- Nijmegens oudste inwoner, Augusta Snelleman-Waltzer, overlijdt op 104-jarige leeftijd. De oudste inwoner is nu mevrouw B. van Duifhuizen (103).
 • 14 Archeologisch nieuws: in de Gerard Noodtstraat is een grote Romeinse ketel opgegraven.
 • 15 Cor van der Pool neemt na 35 jaar afscheid van buurthuis 't Oude Weeshuis.
 • 16 Jeugddrumfanfare De Stefaantjes wordt uitgeroepen tot Grootste Swerte Schaop.
 • 18 Om niet de verdenking van corruptie op zich te laden, moeten het college van B en W en de gemeenteambtenaren van nu af aan melding maken van cadeautjes die zij in ontvangst hebben genomen.
 • 20 Cultureel centrum O42 heeft een tekort van ƒ 200.000,-.- De leer- en speelboerderij van Kinderdorp Neerbosch krijgt van het Comité Nederlandse Kinderpostzegels een gift van fl 15.000,-.
 • 21 Tijdens een congres in de schouwburg publiceert de KUN de resultaten van een onderzoek naar de bestuurlijke vernieuwing in Nijmegen, Arnhem en Zutphen.- Het Vertelfestival wordt geopend met verhalen over het bombardement dat vijftig jaar geleden plaatsvond.
 • 26 Het Parkeerbedrijf Nijmegen schaft 600 nieuwe parkeermeters aan. De gemeenteraad houdt voor het eerst een vragenuur over actuele onderwerpen.
 • 27 H. Blankestein neemt na ruim zeventien jaar afscheid als algemeen directeur van de Pompekliniek.
 • 30 De gemeente geeft uiting aan haar zorg over de daling van het aantal leden van sportverenigingen. Sportscholen daarentegen genieten steeds meer belangstelling.- De sportprijs 1993 van de gemeente Nijmegen gaat naar de stichting Zevenheuvelenloop; de clubprijs van de Nijmeegse Sportraad naar de taekwondovereniging Yoo Sim.- Rick Schouten maakt als jeugdprins Rick I zijn debuut in het Kolpinghuis.
 • 31 Tien panden en de standbeelden van bisschop Ferdinand Hamer en van Sint Petrus Canisius worden voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden