Januari 1995

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in januari 1995. Zie voor verantwoording en overzicht de jaarkroniek van 1995 of gebruik de navigatiebalk onderaan het artikel.


1 Nijmegen heeft 147.379 inwoners. - Invoering van de verplichte groene huisvuilzak ter vervanging van de grijze. De zak kost ƒ 1,- en is bestemd voor 'restafval'. Door de hoge prijs van de groene zak wil de gemeente de hoeveelheid aangeboden afval reduceren.

2 Op de nieuwjaarsreceptie oordeelt burgemeester E. d'Hondt dat 1994 niet zo'n best jaar is geweest voor de stad, onder meer wegens de beperkte toename van de bevolking (296) en het geringe aantal nieuwe woningen (400). Bovendien had niet meer dan 42% van de bevolking betaalde arbeid. Positief was hij over de afname van het aantal verkeersongevallen, de toename van het aantal studenten en over het bezoek aan schouwburg, Vereeniging en bibliotheek.

3 De Groenen gaan van start met een meidlijn in verband met een verdacht hoog aantal kankergevallen in de wij ken rond de ARN- en de EPONcentrales.

5 Het college van bestuur, de directie Welzijn en Gezondheidszorg en de algemene diensten van de Hogeschool Nijmegen nemen deze week hun intrek in het Bisschop Hamerhuis aan de Verlengde Groenestraat.

8 Het dekenaat Nijmegen viert zijn 25-jarig jubileum.

9 Via een spoedprocedure bij de Raad van State poogt de Stichting Nijmegen Meubelstad de bouw van een meubelboulevard in de Brabantse Poort tegen te houden.

10 Deze week gaat op de eerste verdieping van het Waaggebouw een soort stadstheater draaien. Het cabaretgezelschap Snering en Inslag zal de spits afbijten.

11 De gemeente bereikt een akkoord met beleggingsmaatschappij Wibeco over een beperkte bebouwing van de tuin van het klooster Albertinum.

13 De gemeente kondigt aan te gaan onderzoeken of het mogelijk is verdere bebouwing van het Kops Plateau te voorkomen en het gebied in zijn totaliteit tot archeologisch monument uit te roepen.

14 Uit onderzoek blijkt dat het niet lukt om de naar schatting 300 volwassen Somaliërs in de stad, die als vluchteling erkend zijn, in de Nijmeegse samenleving te integreren.

17 De buurtwinkelcentra maken kenbaar er niets voor te voelen om in navolging van winkelcentrum Dukenburg de koopavond naar vrijdag te verplaatsen.

22 Twee pas gevormde samenwerkingsverbanden van scholen, de Canisius-Mavo en het Canisius-Mater Dei College enerzijds en Poels Roncalli, de Kronenburg en de Pius XII-Mavo anderzijds, besluiten samen met de Michael-Mavo uit Beek binnen een jaar te fuseren tot één grote scholengemeenschap, die de naam Canisius College zal dragen.

25 De legertop besluit uit bezuinigingsoverwegingen om de medewerking aan de Vierdaagse op een nieuwe leest te schoeien.

26 De bodem op de hoek van de Vredestraat en de Kronenburgersingel blijkt te zijn verontreinigd door olie van een voormalig tankstation en garagebedrijf.

27 Het water van de Waal is stijgende. Om 13.00 uur wordt op de Waalkade een waterstand van 12,50 m gemeten.

28 In het Nijmeegse crisiscentrum vergadert de rampenstaf voor de regio Nijmegen onder leiding van burgemeester E. d'Hondt over de dreigende watersnoodramp.

30 De Nijmeegse rampenstaf besluit uit voorzorg tot evacuatie van de Ooijpolder en het Land van Maas en Waal. De Jan Massinkhal wordt gebruikt als opvangcentrum. - De architecten Carel Weebers en Sjoerd Soeters, ontwerper van Centrum 2000, debatteren in O42 over de toekomst van de binnenstad. Daarbij stelt eerstgenoemde: 'De binnenstad leefbaar maken is geen architectonisch, maar een sociologisch probleem'.

31 Het Waalwater bereikt in Lobith met 16,55 m NAP zijn hoogste peil.KRONIEK 1995
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december