Jeugdgezondheidsdienst Kring Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Jeugdgezondheidsdienst Kring Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Schoolartsendienst ‘Kring Nijmegen’ (1948-1978)| * Andere naam::Schoolartsendienst ‘Kring Nijmegen’ (1948-1978)|}} {{#if: JGD| * Andere naam::JGD|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1948 - Eindjaar::1985
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Gemeenschappelijk regeling
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: Gemeenschappelijke Regeling Regionale Basisgezondheidsdienst Nijmegen en Omstreken| * voorganger van::Gemeenschappelijke Regeling Regionale Basisgezondheidsdienst Nijmegen en Omstreken|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126490114%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126490114%7C
|}}{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126490114%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Op 27 mei 1942 werd bij besluit van de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken het oprichten van schoolartsendiensten verplicht gesteld. Het daaropvolgend jaar volgden algemene voorschriften betreffende het geneeskundig schooltoezicht en werd de rijksvergoeding vastgesteld. In 1945 waren in Nijmegen enkele artsen – in dienst van de GG en GD, geholpen door enkele verpleegkundigen – werkzaam op scholen.|

Algemene context

Op 27 mei 1942 werd bij besluit van de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken het oprichten van schoolartsendiensten verplicht gesteld. Het daaropvolgend jaar volgden algemene voorschriften betreffende het geneeskundig schooltoezicht en werd de rijksvergoeding vastgesteld. In 1945 waren in Nijmegen enkele artsen – in dienst van de GG en GD, geholpen door enkele verpleegkundigen – werkzaam op scholen. |}}

{{#if: ====Totstandkoming==== In 1947 besloten de gemeenten Groesbeek, Heumen, Millingen, Ubbergen en Nijmegen een gemeenschappelijke regeling vast te stellen tot het oprichten van een schoolartsendienst. De gemeenschappelijke regeling beschreef de deelnemende gemeenten, de doelgroepen en de inhoud van het schoolgeneeskundig schooltoezicht. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen werd een Kringcommissie benoemd, gevestigd te Nijmegen. Deze hield toezicht op de gemeenschappelijke schoolartsendienst. Een door haar aangewezen geneeskundige (bij voorkeur de directeur van de GG en GD Nijmegen) werd met de dagelijkse leiding belast. De districtsschoolartsendienst ‘Kring Nijmegen’ trad op 1 juni 1948 in werking.

Groeiend takenpakket

Het schoolgeneeskundig toezicht over ongeveer 2.000 kinderen van Nederlandse militairen, gelegerd in zeven locaties in West-Duitsland viel vanaf 1976 onder de zorg van de dienst. De zorg voor schoolgaande kinderen van Nederlandse militairen gelegerd in het Belgische Mons werd later aan het takenpakket van de jeugdarts en verpleegkundige toegevoegd. Door de herindelingswet van de gemeenten werden Overasselt en Nederasselt aan de gemeente Heumen toegevoegd. Deze dorpen vielen vroeger voor wat betreft het geneeskundig schooltoezicht en logopedie onder de gemeenschappelijke regeling Kring Maas en Waal. In juli 1981 besloot de gemeente Heumen om als geheel bij de gemeenschappelijke regeling ‘Kring Nijmegen’ aan te sluiten. Hierdoor werd de regio nog groter.

Afdeling logopedie

De benoeming van twee logopedistes in november 1971 was niet voldoende om alle lagere scholen van de gemeente, die tot de gemeenschappelijke regeling behoorden, van logopedie te voorzien. In 1978 telde de afdeling vier fulltime logopedistes en voegde men een parttime administratieve kracht toe. De schoollogopediste had als taak het opsporen en behandelen van spraak-, taal- en stemstoornissen bij kinderen van de lagere school. De logopedistes werkten op een aantal scholen, die geselecteerd waren op bepaalde criteria. Voor kinderen op scholen waar geen logopediste kwam bestond de mogelijkheid tot het bezoeken van een spreekuur. De deelnemende gemeenten droegen ieder door het afnemen van een bepaald aantal uren logopedie de financiële lasten. In 1983 besloot het JGD-bestuur om de logopedische behandelingen af te stoten. De redenering was dat de curatie geen taak was voor de gemeente. Slechts preventieve logopedie bleef behouden. Het aantal formatieplaatsen werd 2,5.

Naamswijziging

Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling op 10 maart 1978 werd de Schoolartsendienst omgedoopt tot Jeugdgezondheidsdienst Kring Nijmegen. De zorg kon zich immers uitbreiden tot andere groepen van jeugdigen behalve de schoolgaande, en bij de dienst konden ook andere disciplines werken dan artsen en verpleegkundigen.

Relatie met de GG en GD Nijmegen

Bij de gemeenschappelijke regeling van 1947 vertrouwde men de dagelijkse leiding en het toezicht op de schoolartsendienst toe aan een geneeskundige, bij voorkeur de directeur van de GG en GD Nijmegen. Na het eervol ontslag van de directeur van de GG en GD als hoofd van de schoolartsendienst in 1969 volgde één van de schoolartsen in vaste dienst hem op. De band tussen de JGD en de GG en GD werd hierdoor doorbroken. In het kader van een toekomstig opgaan in een districtsgezondheidsdienst werd in 1975 de directeur van de GG en GD Nijmegen tot hoofd van de JGD benoemd. De aanstelling van de administrateur van de GG en GD Nijmegen tot ambtelijk secretaris van het bestuur van de JGD versterkte de onderlinge relatie. In 1983 werd de financiële administratie, die tot dan toe gevoerd werd door de afdeling Financiën van de Algemene Dienst van de gemeente Nijmegen, overgedragen aan de administratie van de GG en GD. Tegelijkertijd met de verhuizing van de GG en GD in juni 1981 van de St. Jorisstraat naar de Groenewoudseweg in Nijmegen werd de JGD in hetzelfde gebouw ondergebracht. De geleidelijke integratie in een organisatie kwam op 1 januari 1986 tot stand door het opgaan van de JGD in de Basisgezondheidsdienst Nijmegen en omgeving.|

Geschiedenis

Totstandkoming

In 1947 besloten de gemeenten Groesbeek, Heumen, Millingen, Ubbergen en Nijmegen een gemeenschappelijke regeling vast te stellen tot het oprichten van een schoolartsendienst. De gemeenschappelijke regeling beschreef de deelnemende gemeenten, de doelgroepen en de inhoud van het schoolgeneeskundig schooltoezicht. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen werd een Kringcommissie benoemd, gevestigd te Nijmegen. Deze hield toezicht op de gemeenschappelijke schoolartsendienst. Een door haar aangewezen geneeskundige (bij voorkeur de directeur van de GG en GD Nijmegen) werd met de dagelijkse leiding belast. De districtsschoolartsendienst ‘Kring Nijmegen’ trad op 1 juni 1948 in werking.

Groeiend takenpakket

Het schoolgeneeskundig toezicht over ongeveer 2.000 kinderen van Nederlandse militairen, gelegerd in zeven locaties in West-Duitsland viel vanaf 1976 onder de zorg van de dienst. De zorg voor schoolgaande kinderen van Nederlandse militairen gelegerd in het Belgische Mons werd later aan het takenpakket van de jeugdarts en verpleegkundige toegevoegd. Door de herindelingswet van de gemeenten werden Overasselt en Nederasselt aan de gemeente Heumen toegevoegd. Deze dorpen vielen vroeger voor wat betreft het geneeskundig schooltoezicht en logopedie onder de gemeenschappelijke regeling Kring Maas en Waal. In juli 1981 besloot de gemeente Heumen om als geheel bij de gemeenschappelijke regeling ‘Kring Nijmegen’ aan te sluiten. Hierdoor werd de regio nog groter.

Afdeling logopedie

De benoeming van twee logopedistes in november 1971 was niet voldoende om alle lagere scholen van de gemeente, die tot de gemeenschappelijke regeling behoorden, van logopedie te voorzien. In 1978 telde de afdeling vier fulltime logopedistes en voegde men een parttime administratieve kracht toe. De schoollogopediste had als taak het opsporen en behandelen van spraak-, taal- en stemstoornissen bij kinderen van de lagere school. De logopedistes werkten op een aantal scholen, die geselecteerd waren op bepaalde criteria. Voor kinderen op scholen waar geen logopediste kwam bestond de mogelijkheid tot het bezoeken van een spreekuur. De deelnemende gemeenten droegen ieder door het afnemen van een bepaald aantal uren logopedie de financiële lasten. In 1983 besloot het JGD-bestuur om de logopedische behandelingen af te stoten. De redenering was dat de curatie geen taak was voor de gemeente. Slechts preventieve logopedie bleef behouden. Het aantal formatieplaatsen werd 2,5.

Naamswijziging

Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling op 10 maart 1978 werd de Schoolartsendienst omgedoopt tot Jeugdgezondheidsdienst Kring Nijmegen. De zorg kon zich immers uitbreiden tot andere groepen van jeugdigen behalve de schoolgaande, en bij de dienst konden ook andere disciplines werken dan artsen en verpleegkundigen.

Relatie met de GG en GD Nijmegen

Bij de gemeenschappelijke regeling van 1947 vertrouwde men de dagelijkse leiding en het toezicht op de schoolartsendienst toe aan een geneeskundige, bij voorkeur de directeur van de GG en GD Nijmegen. Na het eervol ontslag van de directeur van de GG en GD als hoofd van de schoolartsendienst in 1969 volgde één van de schoolartsen in vaste dienst hem op. De band tussen de JGD en de GG en GD werd hierdoor doorbroken. In het kader van een toekomstig opgaan in een districtsgezondheidsdienst werd in 1975 de directeur van de GG en GD Nijmegen tot hoofd van de JGD benoemd. De aanstelling van de administrateur van de GG en GD Nijmegen tot ambtelijk secretaris van het bestuur van de JGD versterkte de onderlinge relatie. In 1983 werd de financiële administratie, die tot dan toe gevoerd werd door de afdeling Financiën van de Algemene Dienst van de gemeente Nijmegen, overgedragen aan de administratie van de GG en GD. Tegelijkertijd met de verhuizing van de GG en GD in juni 1981 van de St. Jorisstraat naar de Groenewoudseweg in Nijmegen werd de JGD in hetzelfde gebouw ondergebracht. De geleidelijke integratie in een organisatie kwam op 1 januari 1986 tot stand door het opgaan van de JGD in de Basisgezondheidsdienst Nijmegen en omgeving. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Het bevorderen en beveiligen van gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen en het voorkomen van ziekte of afwijkingen bij hen.|

Taken en activiteiten

Het bevorderen en beveiligen van gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen en het voorkomen van ziekte of afwijkingen bij hen. |}}

{{#if: Het algemeen bestuur bestond in 1985 uit vertegenwoordigers van alle deelnemende gemeenten, van diverse onderwijsinstellingen, van vertegenwoordigers van ouders en van de Inspectie van de Volksgezondheid. Het dagelijks bestuur bestond uit een voorzitter, een secretaris-penningmeester, een vicevoorzitter en een gewoon lid.

In dienst waren schoolartsen, schoolverpleegkundigen, logopedisten en administratief medewerkers. In 1976 bedroeg het totaal aantal medewerkers 15.|

Organisatie

Het algemeen bestuur bestond in 1985 uit vertegenwoordigers van alle deelnemende gemeenten, van diverse onderwijsinstellingen, van vertegenwoordigers van ouders en van de Inspectie van de Volksgezondheid. Het dagelijks bestuur bestond uit een voorzitter, een secretaris-penningmeester, een vicevoorzitter en een gewoon lid.

In dienst waren schoolartsen, schoolverpleegkundigen, logopedisten en administratief medewerkers. In 1976 bedroeg het totaal aantal medewerkers 15. |}}

{{#if: {{#if:1949-1977|locatie periode::1949-1977:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Sloetstraat 10 {{#if:51.841000,5.862399|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1975-1977|locatie periode::1975-1977:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Sloetstraat 5 {{#if:51.840564,5.861939|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1977-1981|locatie periode::1977-1981:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::St. Jorisstraat 26 {{#if:51.845829,5.871303|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1981-1985|locatie periode::1981-1985:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Groenewoudseweg 275 {{#if:51.829123,5.867473|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1949-1977|locatie periode::1949-1977:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Sloetstraat 10 {{#if:51.841000,5.862399|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1975-1977|locatie periode::1975-1977:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Sloetstraat 5 {{#if:51.840564,5.861939|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1977-1981|locatie periode::1977-1981:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::St. Jorisstraat 26 {{#if:51.845829,5.871303|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1981-1985|locatie periode::1981-1985:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Groenewoudseweg 275 {{#if:51.829123,5.867473|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: ====Totstandkoming==== In 1947 besloten de gemeenten Groesbeek, Heumen, Millingen, Ubbergen en Nijmegen een gemeenschappelijke regeling vast te stellen tot het oprichten van een schoolartsendienst. De gemeenschappelijke regeling beschreef de deelnemende gemeenten, de doelgroepen en de inhoud van het schoolgeneeskundig schooltoezicht. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen werd een Kringcommissie benoemd, gevestigd te Nijmegen. Deze hield toezicht op de gemeenschappelijke schoolartsendienst. Een door haar aangewezen geneeskundige (bij voorkeur de directeur van de GG en GD Nijmegen) werd met de dagelijkse leiding belast. De districtsschoolartsendienst ‘Kring Nijmegen’ trad op 1 juni 1948 in werking.

Groeiend takenpakket

Het schoolgeneeskundig toezicht over ongeveer 2.000 kinderen van Nederlandse militairen, gelegerd in zeven locaties in West-Duitsland viel vanaf 1976 onder de zorg van de dienst. De zorg voor schoolgaande kinderen van Nederlandse militairen gelegerd in het Belgische Mons werd later aan het takenpakket van de jeugdarts en verpleegkundige toegevoegd. Door de herindelingswet van de gemeenten werden Overasselt en Nederasselt aan de gemeente Heumen toegevoegd. Deze dorpen vielen vroeger voor wat betreft het geneeskundig schooltoezicht en logopedie onder de gemeenschappelijke regeling Kring Maas en Waal. In juli 1981 besloot de gemeente Heumen om als geheel bij de gemeenschappelijke regeling ‘Kring Nijmegen’ aan te sluiten. Hierdoor werd de regio nog groter.

Afdeling logopedie

De benoeming van twee logopedistes in november 1971 was niet voldoende om alle lagere scholen van de gemeente, die tot de gemeenschappelijke regeling behoorden, van logopedie te voorzien. In 1978 telde de afdeling vier fulltime logopedistes en voegde men een parttime administratieve kracht toe. De schoollogopediste had als taak het opsporen en behandelen van spraak-, taal- en stemstoornissen bij kinderen van de lagere school. De logopedistes werkten op een aantal scholen, die geselecteerd waren op bepaalde criteria. Voor kinderen op scholen waar geen logopediste kwam bestond de mogelijkheid tot het bezoeken van een spreekuur. De deelnemende gemeenten droegen ieder door het afnemen van een bepaald aantal uren logopedie de financiële lasten. In 1983 besloot het JGD-bestuur om de logopedische behandelingen af te stoten. De redenering was dat de curatie geen taak was voor de gemeente. Slechts preventieve logopedie bleef behouden. Het aantal formatieplaatsen werd 2,5.

Naamswijziging

Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling op 10 maart 1978 werd de Schoolartsendienst omgedoopt tot Jeugdgezondheidsdienst Kring Nijmegen. De zorg kon zich immers uitbreiden tot andere groepen van jeugdigen behalve de schoolgaande, en bij de dienst konden ook andere disciplines werken dan artsen en verpleegkundigen.

Relatie met de GG en GD Nijmegen

Bij de gemeenschappelijke regeling van 1947 vertrouwde men de dagelijkse leiding en het toezicht op de schoolartsendienst toe aan een geneeskundige, bij voorkeur de directeur van de GG en GD Nijmegen. Na het eervol ontslag van de directeur van de GG en GD als hoofd van de schoolartsendienst in 1969 volgde één van de schoolartsen in vaste dienst hem op. De band tussen de JGD en de GG en GD werd hierdoor doorbroken. In het kader van een toekomstig opgaan in een districtsgezondheidsdienst werd in 1975 de directeur van de GG en GD Nijmegen tot hoofd van de JGD benoemd. De aanstelling van de administrateur van de GG en GD Nijmegen tot ambtelijk secretaris van het bestuur van de JGD versterkte de onderlinge relatie. In 1983 werd de financiële administratie, die tot dan toe gevoerd werd door de afdeling Financiën van de Algemene Dienst van de gemeente Nijmegen, overgedragen aan de administratie van de GG en GD. Tegelijkertijd met de verhuizing van de GG en GD in juni 1981 van de St. Jorisstraat naar de Groenewoudseweg in Nijmegen werd de JGD in hetzelfde gebouw ondergebracht. De geleidelijke integratie in een organisatie kwam op 1 januari 1986 tot stand door het opgaan van de JGD in de Basisgezondheidsdienst Nijmegen en omgeving.| {{#if: * Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1996.

  • Spanings, R., Inventaris van de archieven van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst 1937-1985, Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1990, p. 53-54.|

Bronnen

  • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1996.
  • Spanings, R., Inventaris van de archieven van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst 1937-1985, Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1990, p. 53-54.

|}} |}}

{{#if: ====Totstandkoming==== In 1947 besloten de gemeenten Groesbeek, Heumen, Millingen, Ubbergen en Nijmegen een gemeenschappelijke regeling vast te stellen tot het oprichten van een schoolartsendienst. De gemeenschappelijke regeling beschreef de deelnemende gemeenten, de doelgroepen en de inhoud van het schoolgeneeskundig schooltoezicht. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen werd een Kringcommissie benoemd, gevestigd te Nijmegen. Deze hield toezicht op de gemeenschappelijke schoolartsendienst. Een door haar aangewezen geneeskundige (bij voorkeur de directeur van de GG en GD Nijmegen) werd met de dagelijkse leiding belast. De districtsschoolartsendienst ‘Kring Nijmegen’ trad op 1 juni 1948 in werking.

Groeiend takenpakket

Het schoolgeneeskundig toezicht over ongeveer 2.000 kinderen van Nederlandse militairen, gelegerd in zeven locaties in West-Duitsland viel vanaf 1976 onder de zorg van de dienst. De zorg voor schoolgaande kinderen van Nederlandse militairen gelegerd in het Belgische Mons werd later aan het takenpakket van de jeugdarts en verpleegkundige toegevoegd. Door de herindelingswet van de gemeenten werden Overasselt en Nederasselt aan de gemeente Heumen toegevoegd. Deze dorpen vielen vroeger voor wat betreft het geneeskundig schooltoezicht en logopedie onder de gemeenschappelijke regeling Kring Maas en Waal. In juli 1981 besloot de gemeente Heumen om als geheel bij de gemeenschappelijke regeling ‘Kring Nijmegen’ aan te sluiten. Hierdoor werd de regio nog groter.

Afdeling logopedie

De benoeming van twee logopedistes in november 1971 was niet voldoende om alle lagere scholen van de gemeente, die tot de gemeenschappelijke regeling behoorden, van logopedie te voorzien. In 1978 telde de afdeling vier fulltime logopedistes en voegde men een parttime administratieve kracht toe. De schoollogopediste had als taak het opsporen en behandelen van spraak-, taal- en stemstoornissen bij kinderen van de lagere school. De logopedistes werkten op een aantal scholen, die geselecteerd waren op bepaalde criteria. Voor kinderen op scholen waar geen logopediste kwam bestond de mogelijkheid tot het bezoeken van een spreekuur. De deelnemende gemeenten droegen ieder door het afnemen van een bepaald aantal uren logopedie de financiële lasten. In 1983 besloot het JGD-bestuur om de logopedische behandelingen af te stoten. De redenering was dat de curatie geen taak was voor de gemeente. Slechts preventieve logopedie bleef behouden. Het aantal formatieplaatsen werd 2,5.

Naamswijziging

Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling op 10 maart 1978 werd de Schoolartsendienst omgedoopt tot Jeugdgezondheidsdienst Kring Nijmegen. De zorg kon zich immers uitbreiden tot andere groepen van jeugdigen behalve de schoolgaande, en bij de dienst konden ook andere disciplines werken dan artsen en verpleegkundigen.

Relatie met de GG en GD Nijmegen

Bij de gemeenschappelijke regeling van 1947 vertrouwde men de dagelijkse leiding en het toezicht op de schoolartsendienst toe aan een geneeskundige, bij voorkeur de directeur van de GG en GD Nijmegen. Na het eervol ontslag van de directeur van de GG en GD als hoofd van de schoolartsendienst in 1969 volgde één van de schoolartsen in vaste dienst hem op. De band tussen de JGD en de GG en GD werd hierdoor doorbroken. In het kader van een toekomstig opgaan in een districtsgezondheidsdienst werd in 1975 de directeur van de GG en GD Nijmegen tot hoofd van de JGD benoemd. De aanstelling van de administrateur van de GG en GD Nijmegen tot ambtelijk secretaris van het bestuur van de JGD versterkte de onderlinge relatie. In 1983 werd de financiële administratie, die tot dan toe gevoerd werd door de afdeling Financiën van de Algemene Dienst van de gemeente Nijmegen, overgedragen aan de administratie van de GG en GD. Tegelijkertijd met de verhuizing van de GG en GD in juni 1981 van de St. Jorisstraat naar de Groenewoudseweg in Nijmegen werd de JGD in hetzelfde gebouw ondergebracht. De geleidelijke integratie in een organisatie kwam op 1 januari 1986 tot stand door het opgaan van de JGD in de Basisgezondheidsdienst Nijmegen en omgeving.|

Verantwoording

{{#if: Lisette Kuijper, Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Lisette Kuijper, Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2010, 2019|(2010, 2019)|}}

|}}


{{#if: 15.1 Medische instellingen| |}} {{#if: 14.2 Jeugdzorg| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:486| |}}