Juni 1994

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in juni 1994 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1994.


KRONIEK 1994
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Overlijden op 80-jarige leeftijd van prof. mr. W.C.L. van der Grinten, emeritus-hoogleraar Burgerlijk Recht aan de KUN.- Ton Odenkirchen wordt de Nijmeegse centrummanager.
 • 2 Op uitnodiging van huurder Henk Budel brengt Yvonne van Rooy, staatssecretaris van Economische Zaken, een bezoek aan de met sloop bedreigde huizen aan de Willemsweg en Groenestraat. De staatssecretaris oordeelt dat het slopen van deze huizen verspilling van geld is en dat woningstichting Nijmegen hier maatwerk moet toepassen.
 • 3 Onder druk van de raad van commissarissen neemt directeur J. Mol van de Zuidgelderse Nutsbedrijven ontslag. In de fusiebesprekingen tussen de ZGN en de NUON stond hij alleen met zijn opvatting dat na de fusie in het ZGN-gebied de tarieven lager zouden moeten zijn dan die in het NUONgebied.
 • 3-5 In een tentenkamp op de Waalkade wordt het culinaire festijn 'Waalkade a la carte' gehouden.
 • 4-5 De Caraïbische expo- en infodagen in het Kolpinghuis, georganiseerd door het Caraïbisch Cultureel Centrum Nijmegen, kampen met een tegenvallende publieke belangstelling.
 • 5 Manifestatie 'Nijmegen Zingt' in de Stevenskerk gaat met anglicaanse kerkmuziek op de Engelse toer.- In het plantsoen van het Keizer Karelplein treft de politie een kampeerder in een iglotentje aan.
 • 6 Presentatie van de 'Bevrijdingsbus', een stadsbus beplakt met bevrijdingstaferelen naar ontwerp van Jan Spliet, vrijwilliger van het Groesbeekse Bevrijdingsmuseum.
 • 7-8 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten congresseert in de Jan Massinkhal.
 • 8 Leerlingen van de Petrus Canisiusschool aan het Stevenskerkhof geven hun wijk een schoonmaakbeurt.
 • 11-19 Voorjaarskermis, die dit jaar voor het laatst op Plein 1944 wordt gehouden. Wegens de beperkte ruimte op dit plein zal de kermis vanaf 1995 naar de Waalkade uitwijken.
 • 13 Deze week worden de autosloopterreinen van het woonwagenkamp Teersdijk definitief ontruimd. De gemeente heeft vooralsnog geen geld om de verontreinigde bodem te saneren.- Deze week wordt ook bekend dat de dominicanen het Albertinum gaan verlaten. Het klooster is te groot geworden voor de resterende 20 bewoners.
 • 15 Wethouder A.F. Buitenhuis opent de nieuwe speelplek 'Het Zonnepitje' van de Zonnegaardschool aan de Dingostraat. Dankzij de Stichting Kinderpostzegels Nederland en de hulp van bewoners van de penitentiaire inrichting De Corridor in Zeeland (NB) kon hier een aantal nieuwe speeltoestellen worden geplaatst.
 • 17 De wethouders M. Alofs en J. Thielen maken een 'inspectiereis' naar de spits van de toren van de Groenestraatkerk als afsluiting van een bezoek aan de kerk, die momenteel gerestaureerd wordt.
 • 18-19 Nederlandse Kampioenschappen Brommerracen op de wielerbaan Lindenholt.
 • 20 De Raad van State behandelt de zaak van een Chinees-Indisch restaurant op Plein 1944, dat tegen de gemeente procedeert, omdat de overkapping van het busstation op dat plein jarenlang het uitzicht vanuit dat restaurant bedorven zou hebben. De gemeente verliest deze zaak en ziet zich gedwongen de overkapping af te breken.
 • 22 Popfestival in het Goffertpark met als hoogtepunt het optreden van de Amerikaanse rockband Aerosmith.
 • 23 Een brand in de kelder van het Erasmusgebouw heeft tot gevolg dat het Nijmeegse kabelnet uitvalt. Onder de televisiekijkers die op dat moment naar de WK-wedstrijd Italië-Noorwegen kijken, breekt paniek uit: zij grijpen naar de telefoon, waardoor het telefoonnet overbelast raakt. Het gebouw blijft bijna een week gesloten.- Installatie van de Seniorenraad. Deze raad zal het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen in alle zaken die senioren aangaan.
 • 25 Jaarlijkse roefeldag: kinderen mogen kennis maken met de grote mensenwereld en bezoeken Nijmeegse bedrijven en instellingen.
 • 26 Stan Fijnaut wint de tien kilometer van de eerste Brakkensteinloop, georganiseerd door atletiekvereniging Brakkenstein.
 • 27 De ledenvergadering van woningbouwvereniging De Gezonde Woning stemt in met het voornemen van de directie om 78 woningen aan het Wilgplein en de Eikstraat door nieuwbouw te vervangen. Om de 78 woningen te kunnen bekostigen, gaat de vereniging in Malvert 50 woningen aan de huurders verkopen.
 • 28 Door samen met de Wijchense oud-wethouder J. Roelofs een stuk rioleringsbuis te leggen, start wethouder W. Hompe officieel de aanleg van het Wijchens-Nijmeegse industrieterrein Bijsterhuizen, dat maximaal 160 ha groot zal worden.
 • 29 Na een kort ziekbed overlijdt Hans van Brienen. Hij was degene die de afgelopen jaren de sleutels van de Valkhofkapel beheerde en altijd klaar stond voor bezoekers.
 • 30 De gemeente wil de bewoners en gebruikers van de panden aan de Oranjesingel gratis parkeerkaarten aanbieden om te bewerkstelligen dat zij hun auto's niet meer in de voortuinen parkeren en daarmee het straatbeeld ontsieren.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...