Juni 2001

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in juni 2001 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2001.


KRONIEK 2001
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Op het Koningsplein en in de Marikenstraat wordt gedemonstreerd tegen de plannen van de gemeente voor een Multimodaal Transportcentrum (MTC), een containerhaven bij Slijk-Ewijk in de Betuwe.- De kunstenaarsateliers in de Snijderskazerne aan de Gelderselaan openen in de eerste twee weekenden van juni hun deuren voor het publiek. De openstelling heeft plaats in het kader van de manifestatie Open Ateliers 2001. Wethouder Paul Depla van cultuur is niet welkom. De kunstenaars zijn ontevreden over de inzet van de gemeente voor werkruimtes voor kunstenaars in Nijmegen.- De gemeente dreigt NS Railinfrabeheer met een forse dwangsom, als het bedrijf geen einde maakt aan de nachtelijke geluidsoverlast in de spoorkuil tussen de wijken Bottendaal en Willemskwartier. Omwonenden klagen al jaren over de herrie van rangerende treinen. In diezelfde spoorkuil vorderen overigens de werkzaamheden aan de filevrije busbaan met viaduct gestaag.
 • 2 De Nijmeegse fotograaf George Möllering presenteert in LUX een fotoboek over Nijmeegse daklozen: Daklozen niets menselijks vreemd. Het boek is uitgegeven door de Stichting Zelfbeheeractiviteiten Dak- en Thuislozen (ZDT).
 • 5 In het jaar 2000 blijkt de verkeersveiligheid in Nijmegen er niet op vooruit te zijn gegaan. Volgens de normen van het Rijk zouden er in Nijmegen hoogstens 314 slachtoffers mogen zijn, maar deze norm wordt niet gehaald. Er vielen 403 gewonden en 7 doden te betreuren. Vooral fietsers en bromfietsers zijn het slachtoffer geworden.
 • 6 Ruim 10% van de Nijmeegse basisscholen ziet dit jaar af van een schoolreisje: te duur. Sommige scholen organiseren als alternatief schoolkampen: goedkoper en heel gezellig.
 • 7 Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij jaarlijks twee à drie miljoen gulden willen investeren in de begeleiding en omscholing van gemeenteambtenaren. Er schort te veel aan het gemeentelijke ambtelijke apparaat.
 • 8 Burgemeester en Wethouders willen een strenger budgetbeheer door hoge ambtenaren binnen de gemeente. De controle is momenteel zo slecht dat er geen goed beleid te maken valt.
 • 9 Er komt na vijftien jaar een einde aan het kunstenaarsinitiatief Biljart uit de Kunst. Jaarlijks werd in café De Gouden Leeuw een biljarttoernooi annex kunstexpositie georganiseerd door kunstenaar Sven Hoekstra.- In 2000 hebben machinisten van de NS op het traject Arnhem-Nijmegen v. v. maar liefst 27 keer een rood sein over het hoofd gezien. Het automatische beveiligingssysteem heeft ongelukken voorkomen, maar de NS zijn 'niet trots'.- Dit weekend vindt in Park Brakkenstein het Nijmegen Dressuur Festival plaats. De Nederlandse dressuurkampioenschappen maken onderdeel uit van het festival.- Het Gelders Muziek Collectief is failliet. De stichting leverde individueel muziekonderwijs, maar organiseerde ook concerten, masterclasses en open dagen. De gemeente weigerde subsidie toe te kennen, hoewel de stichting bijna net zoveel leerlingen telde als de muziekschool van De Lindenberg.- Nijmeegse Open-Tuinendag.- Krakers bezetten voor de tweede keer het voormalige lijkenhuisje op het Limosterrein. Het gebouw werd al eerder gekraakt, maar toen op last van de rechter door de politie ontruimd.
 • 11 De Nijmeegse Avondvierdaagse voor kinderen gaat vanstart.
 • 12 Na twee jaar reorganisatie van het Nijmeegse gemeentelijke ambtenarenapparaat zitten al 53 ambtenaren thuis als gevolg van een arbeidsconflict. Ze staan nog steeds op de loonlijst van de gemeente.- Er komt een onderzoek om te bepalen of het Goffertpark, dat in de jaren dertig als werkgelegenheidsproject werd aangelegd, officieel tot monument moet worden verklaard.- Tijdens de twaalfde landelijke Straatspeeldag van de Verenigde Verkeers Veiligheidsorganisatie (3VO) worden achttien straten in Nijmegen een dag lang het domein van spelende kinderen.
 • 13 De Provincie Gelderland publiceert de Sociale Atlas Gelderland, waaruit onder meer blijkt dat Nijmegen een relatief hoge werkloosheid kent en veel inwoners telt met een laag inkomen en een lage opleiding.- Dit jaar wordt voor de vierde keer het kleinkunstfestival om de Holland Casino Podiumprijs gehouden. Na een aantal voorrondes zal op 18 januari 2002 de eindronde worden gehouden.
 • 15 De bestuursrechter in Arnhem bepaalt dat de bouw van een winkelcentrum in het woonpark Oosterhout (onderdeel van de Waalsprong) mag doorgaan. De bouwstop voor de Waalsprong geldt niet voor dit bouwproject. - Burgemeester Guusje ter Horst begint aan een reeks kennismakingsbezoeken aan Nijmeegse wijken en vereert het Willemskwartier met een bezoek. - In de Tweede Walstraat wordt De Kentering geopend, een informatiewinkel voor psychiatrische patiënten. De winkel wordt bemand door psychiatrische patiënten.
 • 16 De gemeente wordt het eindelijk eens met andere betrokken partijen over de inrichting en financiering van de doorsteek door het oude Arsenaal richting Ziekerstraat. De impasse werd doorbroken door bureau Seinpost, dat een nieuw plan heeft ontworpen.
 • 19 Het Heidehuis aan de Louiseweg op de Kwakkenberg, voormalig klooster van de paters assumptionisten, is verkocht en wordt wellicht gesloopt om plaats te maken voor dure appartementen. De sloop is nog niet zeker, omdat de gemeentelijke monumentencommissie zich nog over de toekomst van het gebouw moet uitspreken.
 • 20 De Fietsersbond, belangenorganisatie voor fietsers in Nederland, beoordeelt de verkeerssituatie in Nijmegen vanuit het oogpunt van fietsers als 'overwegend matig'. De bond wijst op de vele punten waar auto- en fietsverkeer elkaar hinderen en dringt aan op het autoluw maken van meer straten.
 • 21 Philips Semiconductors Nijmegen ontslaat 94 'flexwerkers', nadat het bedrijf in mei al 300 man op straat zette (zonder gedwongen ontslagen). Reden: de teruggelopen vraag naar chips.- Groen Links is de grootste gemeenteraadsfractie geworden dankzij de toetreding van Jan van der Meer tot de fractie. Van der Meer was maandenlang onafhankelijk raadslid, nadat hij de fractie van de Stadspartij Leefbaar Nijmegen had verlaten. Laatstgenoemde fractie bestaat nu nog slechts uit Bea van Zijll de Jong-Lodenstein.- De Raad van State beslist dat de gemeente Nijmegen niet langer mag doorwerken aan een aantal bouwprojecten in de Waalsprong. Ook het bouwrijp maken van het terrein moet worden gestaakt. Er moet eerst gewacht worden op een officiële Milieu Effect Rapportage.
 • 22 Een ambtelijke commissie van de gemeente gaat voortaan bekijken of uitgeprocedeerde asielzoekers in aanmerking komen voor noodopvang door de gemeente, voor ten hoogste drie maanden. De noodopvang wordt door de overheid gesubsidieerd.- De kapel van De Refter in Ubbergen is opgeknapt en gaat dienst doen als expositieruimte. De opknapbeurt werd mede mogelijk gemaakt door de medewerking van leden van de woon-werkgemeenschap van kunstenaars in De Refter.
 • 23 De Nijmeegse rekenkamercommissie heeft harde kritiek geuit op het financiële beleid van de gemeente.- Theater LUX floreert als filmtheater maar de theater- en debatfunctie ontwikkelt zich traag. De financiële basis van LUX is nog zwak, onder meer door de hoge huisvestingslasten.- Het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft de nationale duurzaamheidprijs 'Het ei van Columbus' gewonnen: een bedrag van 30.000 gulden en een wisseltrofee. De KUN krijgt de prijs voor het Programma Duurzame Ontwikkeling, dat bewustwording van duurzaam materiaalgebruik op de universiteit beoogt.
 • 24 Tijdens het Midzomer Dweilorkesten Festival spelen twintig dweilorkesten de sterren van de hemel in De Goffert. Het festival is, na enkele jaren in de omgeving van Nijmegen te zijn gehouden, weer terug in de stad waar het ontstond.
 • 25 Het Asielzoekerscentrum Groesbeek gaat na tien jaar dicht. De bewoners gaat in meerderheid naar het AZC in Doetinchem. De provincie wil het terrein Cantecleer weer geschikt maken voor de oorspronkelijke bestemming van vakantiepark.
 • 26 In het weekend van 30 juni/1 juli worden in en rond Nijmegen en Groesbeek de nationale wielrenkampioenschappen gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang.
 • 28 De Hogeschool Diedenoort in Wageningen, die een opleiding Facilitaire Dienstverlening biedt, gaat in 2003 verhuizen naar Nijmegen. Zij zal worden gevestigd in het nieuwe gebouw van de HEAO aan de Kapittelweg en zal voor een deel integreren in de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).
 • 29 De Arnhemse rechtbank bepaalt dat de gemeente Nijmegen in 1998 geen sloopvergunning had mogen afgeven voor de Titus Brandsmakapel aan de Doddendaal. De gemeente heeft ten onrechte het advies van de monumentencommissie naast zich neergelegd, zo oordelen de rechters.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...