header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Juni 2006

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in juni 2006 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2006.


KRONIEK 2006
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Tot vandaag kunnen burgers hun mening geven over het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester. Een referendum komt er niet: de raad neemt de uiteindelijke beslissing.- Na de vier grote steden blijkt Nijmegen de duurste stad om te parkeren. Een uur parkeren kost € 2,10. Het landelijk gemiddelde is € 1,74. Daar staat tegenover dat de Nijmeegse parkeergarages veilig en goed bereikbaar zijn.
 • 2 De gemeentelijke begroting ziet er zo gunstig uit dat er meer geld beschikbaar komt voor cultuur, sport, minimafondsen en onderwijs. Maar van lokale lastenverlichting kan volgens het College van Burgemeester en Wethouders geen sprake zijn.
 • 4 Speeltuin De Leemkuil op de Kwakkenberg bestaat zestig jaar. De speeltuin werd kort na de oorlog ingericht om de jeugd van de straat te houden. De naam is ontleend aan de kuil die ontstond, nadat een dakpannenfabriek er leem had afgegraven.
 • 3-5 In Park Brakkenstein wordt het jaarlijkse multiculturele muziekfestival Music Meeting gehouden. Met de opbrengsten kan onder meer de Hortus Botanicus in stand worden gehouden.
 • 5 In de binnenstad speelt zich op Tweede Pinksterdag het Nijmeegs Muziekfestival af: kunst met een kleine 'k' op acht podia in de binnenstad
 • 8 De fractieleiders van de gemeenteraad voltooien een profielschets van de nieuwe burgemeester waarin ook de meningen van 1.400 burgers zijn verwerkt. De nieuwe burgemeester dient een benaderbare en bindende leider te zijn die over een ruim netwerk beschikt. Iedereen kan solliciteren. - Voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra houdt de veertiende Titus Brandsma-lezing over spiritualiteit. Zijn thema: 'Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk'. Terpstra gaat in op de vraag in hoeverre tolerantie en solidariteit begrippen uit de oude doos zijn geworden.
 • 9 De Radboud-Universiteit blijkt in trek bij studenten: het aantal inschrijvingen ligt ruim tien procent hoger dan vorig jaar. Daarmee neemt Nijmegen landelijk gezien de vierde plaats in na Utrecht, Amsterdam en Groningen. Er komen vooral steeds meer Duitse studenten naar Nijmegen: hun aantal stijgt van honderd naar tweehonderd.
 • 11 In het kader van de herdenking van de Piersonrellen, vijfentwintig jaar geleden, vindt de eerste van vier speciale stadswandelingen door het toenmalige 'frontgebied' plaats. Na afloop kan de tentoonstelling 'Pierson mot blieve…!' in de Stratemakerstoren worden bekeken.
 • 12 Aart-Jan de Geus, minister van Sociale Zaken, en Mark Rutte, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bezoeken Nijmegen. Tijdens een bezoek aan de buitenschoolse opvang De Bink in de Hazenkamp praten ze met ouders over de vraag hoe meer mensen aan het werk kunnen komen, met name moeders.
 • 15 De Radboud-Universiteit verwijdert een student orthopedagogiek van de opleiding. Aanleiding is zijn lidmaatschap van de pedofielenpartij PNVD en zijn openlijk beleden pedoseksualiteit. Hij zou door zijn studie veel in aanraking komen met kinderen. Dreigende publiciteit daarover forceerde de beslissing. De student stapt naar de rechter.
 • 16 De Raad van State verwerpt de bezwaren van omwonenden van verpleeghuis Margriet tegen uitbreiding. Dat betekent dat Margriet een zorgafdeling voor negentig bewoners en tachtig appartementen mag gaan bouwen. De zaak sleept al tien jaar – de bewoners vrezen verkeersoverlast en aantasting van de groenvoorziening in de wijk.
 • 17 Volgens de gemeentelijke sociale dienst werpt de hardere aanpak van fraude zijn vruchten af: sinds december 2005 daalde het bestand met vierhonderd klanten (6 procent). Sinds 2005 dragen gemeenten zelf de lasten van tegenvallend uitkeringenbeleid. Volgens wethouder Depla is de aanpak niet in strijd met barmhartig beleid: het geld komt nu terecht bij wie het echt nodig heeft.- Het Dominicus-College bestaat 150 jaar. Op een grote reünie komen ruim 2.000 oud-leerlingen af.
 • 19 Lent en de gemeente Nijmegen kunnen de Tweede Kamer niet overtuigen van het voordeel van het alternatieve Waalplan boven de geplande dijkteruglegging waarvoor 55 deels monumentale woonhuizen moeten wijken.
 • 21 Volgens D66-raadslid Duco Bodewes is hem tijdens de debatten over het burgemeestersreferendum de mond gesnoerd met het dreigement dat geen van zijn voorstellen het de komende jaren zou halen. De andere fracties eisen van Bodewes 'namen en rugnummers'.
 • 23 In het Goffertpark wordt een gedenkteken met gedicht onthuld ter nagedachtenis aan de arbeiders die tussen 1935 en 1939 in de 'Bloedkuul' tewerk werden gesteld. Het gedenkteken heeft de vorm van een spade, het meest gebruikte werktuig in die dagen. In het gedicht van voormalig stadsdichter Merijn Hilte - 'De Goffert, handgegraven / door mannen met spades / van bloed, gras en aarde.' - ontbreekt een komma achter 'spades'.- Bij transformatorenfabriek Smit Trafo, een van de oudste bedrijven van Nijmegen, verdwijnen zestig van de 305 banen. Volgens FNV is dat te wijten aan mismanagement.
 • 26 Het stichtingsbestuur Nijmegen 2000 levert het eindverslag in bij de burgemeester. Daarmee is het evenement definitief afgesloten. In het kader van Nijmegen 2000 werden ruim vierhonderd evenementen georganiseerd die ruim één miljoen bezoekers trokken.
 • 28 Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, opent tijdens een symposium in De Vereeniging officieel het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC). Het UMC St Radboud is het eerste ziekenhuis in Nederland dat beschikt over een dergelijk centrum, waar onderzoek en zorg worden gekoppeld.
 • 30 De 18-jarige Jefte Drijvers uit Nijmegen slaagt met de hoogste lof op het Stedelijk Gymnasium. Op zijn diploma prijken zes tienen en acht negens. Na de vakantie gaat hij geneeskunde studeren aan de Radboud-Universiteit.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden