header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

KWJ - beweging van werkende jongeren, district Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : KWJ - beweging van werkende jongeren, district Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Katholieke Werkende Jongeren, district Nijmegen
  • KWJ, district Nijmegen
  • Kritische Werkende Jongeren

Bestaansperiode: 1965 - 1982
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De landelijke organisatie van de Katholieke Werkende Jongeren in Nederland (KWJ) ontstond eind 1965 door een fusie tussen de Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (KAJ) en de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (VKAJ). In de daaropvolgende probeerde men zich enigszins van het etiket “katholiek” te ontdoen en werd vaak de naam “Kritische Werkende Jongeren” gebruikt. Vanaf 1975 waren ook niet-katholieke leden welkom en ging de organisatie verder onder de naam KWJ - beweging van werkende jongeren. In 1982 fuseerde de KWJ met het NVV-Jongerencontact tot de Jongerenbeweging, verbonden met de FNV.

Geschiedenis

Na de fusie tussen de Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (KAJ), district Nijmegen, en de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (VKAJ), district Nijmegen, in 1965 werd ook in Nijmegen een district opgericht van de Katholieke Werkende Jongeren. In 1982 fuseerde de KWJ, district Nijmegen, met het NVV-Jongerencontact, district Nijmegen, tot de Jongerenbeweging, verbonden met de FNV, district Nijmegen.

Taken en activiteiten

De organisatie van de Katholieke Werkende Jongeren richtte zich oorspronkelijk op het verschaffen van voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Later kwam er meer nadruk te liggen op het bevorderen van de belangen van werkende jeugd. De organisatie ging zich bezighouden met jeugdlonen, arbeidsomstandigheden en de verlenging van de partiële leerplicht voor werkende jongeren. Het district ondersteunde niet alleen plaatselijke en landelijke acties maar nam ook deel aan internationale acties ter verbetering van de situatie van werkende jongeren in een aantal ontwikkelingslanden waaronder het uitzenden van technische en sociale teams in het kader van de “KWJ - Wereld Wijd Activiteiten”

Organisatie

Het district bestond uit drie kringen (Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk , Land van Maas en Waal) en één afdeling "Stad Nijmegen".
Het district werd bestuurd door een team, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal uit de afdelingen gekozen afgevaardigden.
Het district beschikte naast vrijwilligers ook over "vrijgestelden", vaste krachten die door hun werkgever in de gelegenheid waren gesteld om zich in te zetten voor de katholieke arbeidersjeugd. Het district had een administratiekantoor aan de Kronenburgersingel 17 en maakte gebruik van een pand aan de Regentessestraat 25 voor bijeenkomsten en activiteiten voor leden.

Locatie

-:Nijmegen Kronenburgersingel 17 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Peter van Os. (2014)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden