header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Katholieke Arbeidersjeugd district Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Katholieke Arbeidersjeugd district Nijmegen
Andere naam (namen):
  • KAJ, district Nijmegen

Bestaansperiode: 1945 - 1965
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) werd in België opgericht door priester Jozef Cardijn en werd officieel erkend in 1925. De Katholieke Arbeiders Jeugd in Nederland ontstond in 1945 door een fusie tussen de Katholieke Sint-Jozef Gezellenvereninging (opgericht in 1868) en de Jonge Werkman (opgericht in 1912). De leden van de organisatie werden als “kajotters” aangeduid. Na 1946 werd ook een Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (VKAJ) opgericht. De leden van deze beweging stonden bekend als “kajotsters”. In 1965 fuseerden de landelijke (mannelijke) Katholieke Arbeiders Jeugd en Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd tot de Katholieke Werkende Jongeren.

Geschiedenis

Kort na de oprichting van de landelijke Katholieke Arbeiders Jeugd in 1945, werd er in Nijmegen een district van de Katholieke Arbeiders Jeugd opgericht. In 1965 fuseerden de (mannelijke) Katholieke Arbeiders Jeugd, district Nijmegen, en de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd, district Nijmegen, tot de Katholieke Werkende Jongeren, district Nijmegen.

Taken en activiteiten

De Katholieke Arbeiders Jeugd was oorspronkelijk gericht op het vormingswerk onder katholieke jongeren, maar door de toenemende welvaart, met name in de jaren zestig, ging zij zich meer en meer bezig houden met het verschaffen van voorzieningen voor vrijetijdsbesteding.

Organisatie

De Katholieke Arbeiders Jeugd had een hiërarchische structuur en was georganiseerd per bisdom en ingedeeld in districten. Elk district was onderverdeeld in kringen en afdelingen.

Locatie

Nijmegen Graafseweg 56 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Peter van Os. (2014)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden