header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Katholieke Sociale Actie

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Het comité der Katholieke Sociale Actie zette zich begin 20e eeuw onder andere in voor de oprichting van een gemeentelijke arbeidsbeurs en een werklozenfonds.

Arbeidsbeurs[bewerken]

Op een adres van een commissie uit het plaatselijk comité der Katholieke Sociale Actie om voor de winter 1908/1909 een gemeentelijke arbeidsbeurs op te richten wordt door de gemeenteraad positief gereageerd. Per 1 januari 1909 is te Nijmegen de gemeentelijke arbeidsbeurs een feit.[1] De directeur van het arbeidsbureau wordt benoemd door Burgemeester en Wethouders, de voorzitter en leden van de arbeidsbeurs door de raad. Wanneer in 1916 de gemeentelijke arbeidsbeurs omgezet wordt in een Districtsarbeidsbeurs en de directeur daardoor ook vaak buiten de stad moet zijn, stelt de gemeente als extra ambtenaar een klerk bij de arbeidsbeurs aan.[2]

Werklozenfonds[bewerken]

Behalve om een arbeidsbeurs vraagt de Katholieke Sociale Actie ook om de stichting van een werklozenfonds. Ook aan dit verzoek wordt gevolg gegeven: de gemeente geeft als startkapitaal f100,-.

Voetnoten[bewerken]

  1. Gemeenteverslag, 1908, pp. 22, 23. Vanaf 1908 zijn er in vele Nederlandse gemeenten arbeidsbeurzen gesticht. Op initiatief van de gemeente Den Haag is in 1908 de Vereniging van Nederlandse Arbeidsbeurzen opgericht. Veldheer, V., Kantelend bestuur. Onderzoek naar de ontwikkeling van taken van het lokale bestuur in de periode 1851-1985, Rijswijk 1994 (Sociale en Culturele Studies 20, Sociaal en Cultureel Planbureau), p. 65.
  2. Gemeenteverslag, 1916, bijlage V. Sinds 1909 verschijnt er als bijlage bij de gemeenteverslagen een jaarverslag van de arbeidsbeurs.

Bronnen[bewerken]

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden