Katholieke Universiteit Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

De Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf 1 september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen, is in 1923 gesticht. Vanaf 1945 concentreert de universiteit zich rond het landgoed Heyendaal.

Oprichting

Openbaar hoger onderwijs bestaat er te Nijmegen niet, wel heeft de gemeente actieve bemoeienis met de komst van de Katholieke Universiteit. In 1918 heeft de raad een commissie gevormd die zich sterk gaat maken voor het binnenhalen van een 'Katholieke Hoogeschool'.<ref>Deze commissie ondergaat in 1919 een wijziging in de samenstelling, zie Gemeenteverslag, 1919, p. 88.</ref>

In 1923 is het dan zover: Nijmegen wordt de vestigingsplaats van de Katholieke Universiteit Nijmegen ook al zijn de door de stad toegezegde voorwaarden,<ref>Gemeenteverslag, 1923, p. 54 e.v.</ref>,onder andere een jaarlijkse subsidie van f 100.000,-, niet zo gunstig als die van andere steden. Een gevolg van de vestiging van de universiteit is dat de gemeente haar topambtenaar, de gemeentesecretaris J.H.P.M. van der Grinten, kwijt raakt aan de universiteit. Deze wordt er hoogleraar staatsrecht en administratief recht.

Groei

De Katholieke Universiteit, begonnen in 1923 in een aantal gebouwen verspreid over de stad, concentreert zich vanaf 1945 geleidelijk aan op het voormalige landgoed Heyendaal. Geen universiteitsstad heeft zoveel te lijden gehad van het oorlogsgeweld als de Nijmeegse. Bijna alle universiteitsgebouwen worden door het oorlogsgeweld vernield of beschadigd. De opbouw na de oorlog gaat gepaard met een aanzienlijke uitbreiding, mede mogelijk gemaakt door de Wet tot Subsidiëring van het Bijzonder Onderwijs (1947), waardoor ook bijzondere universiteiten voortaan grotendeels door het Rijk gesubsidieerd worden. Huisvesting en exploitatie worden vergoed op basis van het aantal faculteiten. In de jaren vijftig worden achtereenvolgens de medische faculteit (1951) en de faculteit Wis- en Natuurkunde (1957) opgericht. Vanaf 1970 komen alle huisvestings- en exploitatiekosten voor het hoger onderwijs geheel ten laste van de rijksbegroting.<ref>Structuuronderzoek Nijmegen 1956-1962 deel 1, samengesteld door de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting der gemeente Nijmegen, 1963, pp. 81-85 en J. Visser, Katholieke Universiteit Nijmegen, in: Technisch Gemeenteblad 56(1970), pp. 327-332.</ref> Het aantal studenten loopt van 1.000 in 1950, 7.500 in 1963, 11.000 in 1971 tot ruim 15.000 in de jaren tachtig.<ref>Katholieke Universiteit Nijmegen, Verleden, heden en toekomst in kort bestek, Nijmegen 1974, p. 17 en jaarverslagen Katholieke Universiteit Nijmegen, 1969 e.v.</ref> Op dit moment, in het collegejaar 2009-2010, studeren er ruim 18.000 studenten op de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voetnoten

<references/>

Verwijzingen

Bronnen

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, 1995.
  • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, 1996.

Verantwoording

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)