Katholieke begraafplaats Daalseweg

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens begraafplaats
Soort: Katholiek
Straatnaam : Daalseweg
In gebruik vanaf: 1885
In gebruik tot en met: heden


Geschiedenis

Op 5 september 1884 vroegen de kerkbesturen van de vier katholieke parochies in Nijmegen het gemeentebestuur toestemming om nabij de Daalseweg een gemeenschappelijke begraafplaats aan te leggen. Het verzoek van de kerkbesturen werd ingewilligd, onder meer omdat de begraafplaats, in overeenstemming met de Begraafwet van 10 april 1869, buiten de bebouwing zou komen te liggen.

Kruiswegstatie V, ontwerp van J.J.Weve, 1885

De begraafplaats is ontworpen door de toenmalige stadsarchitect Jan Jacob Weve, die ook de kruiswegstaties ontwierp, waarvan er nog 5 behouden zijn. Op 24 juni 1885 zegende de bisschop van ’s-Hertogenbosch de eerste rooms-katholieke begraafplaats van Nijmegen in. Een dag later vond er de eerste begrafenis plaats. In 1893 en 1904 werd de begraafplaats uitgebreid en bouwden de parochies er ook een aula. De stad Nijmegen groeide zodanig dat de begraafplaats steeds meer door bebouwing werd ingesloten. Het kerkhof zou in 1940 worden gesloten. Het bleef echter tijdens de bezettingsjaren in gebruik. Pas in 1948 volgde de eerder voorgenomen sluiting en werden de meeste graven geruimd. In de grafkelders en graven waarop een eeuwigdurend recht rustte werden ook na 1948 overledenen bijgezet.

Plannen voor nieuwbouw in Nijmegen Oost bedreigden ook na 1948 de begraafplaats. Dankzij de ‘Werkgroep ‘t (te) behouden kerkhof’ en de ‘Stichting ‘ter behartiging belangen nabestaanden’ bleef het kerkhof bestaan. In 1994 gingen de werkgroep en de stichting samen in de stichting ‘In Paradisum’.

De Stichting Begraafplaatsen Nijmegen beheert het kerkhof. Sinds de statutenwijziging van 1975 is de begraafplaats niet meer uitsluitend voor rooms-katholieken bestemd, maar draagt zij een algemeen karakter. Sinds 1995 vinden er weer begrafenissen plaats.

Begraafregisters

De oorspronkelijke begraafregisters van de begraafplaats aan de Daalseweg zijn raadpleegbaar op het kantoor van de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen aan de Winkelsteegseweg 78-80. De registers lopen van 1885 tot heden. Ze zijn helaas niet helemaal compleet (2007).

Door samenwerking tussen het Regionaal Archief Nijmegen en de Stichting ‘In Paradisum’ zijn de begraafregisters van de begraafplaats aan de Daalseweg via de website van de Stichting In Paradisum doorzoekbaar.

Bronnen en verwijzingen

  • Regionaal Archief Nijmegen, Secretarie Gemeente Nijmegen 1946-1984, rubriek openbare gezondheid, voorlopig inv.nr. 1270.
  • J. Ceulemans, Begraven en begraafplaatsen in Nijmegen, Nijmegen 1984, p. 60-62.
  • A.F.C.M. Wolf, Priestergraf en kerkhofkruis, Nijmegen 2007.
  • Stichting Begraafplaatsen Nijmegen
  • Stichting ‘In Paradisum’.

Verantwoording

Ilse Nagelkerke, Begraafplaatsen in Nijmegen in de 19e en 20e eeuw (stage-onderzoek geschiedenisopleiding Radboud Universiteit Nijmegen 2007)


Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...