Katholieke technische School Poels - Roncalli

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

{{#widget:imagewithlink|src=https://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler/F23360.jpg?icoon=2118000561%7Curl=https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Voortgezet_onderwijs_in_Nijmegen"}}

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : Katholieke technische School Poels - Roncalli
Andere naam (namen):

{{#if: Technische School Poels-Roncalli| * Andere naam::Technische School Poels-Roncalli|}} {{#if: RK Technische School Poels-Roncalli| * Andere naam::RK Technische School Poels-Roncalli|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1986 - Eindjaar::1994
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: Katholieke technische school Dr. Poels| * opvolger van::Katholieke technische school Dr. Poels|}} {{#if: Katholieke technische school Roncalli| * opvolger van::Katholieke technische school Roncalli|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: PPK College (Pius / Poels-Roncalli / Kronenburg)| * voorganger van::PPK College (Pius / Poels-Roncalli / Kronenburg)|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126495572%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126495572%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126495572%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Overal in het land begon rond 1980, na jaren van groei, de belangstelling voor het lager technisch onderwijs af te nemen. Het dalend geboortecijfer was een van de oorzaken. Maar ook de toenemende voorkeur voor algemeen vormend onderwijs, zoals mavo en havo, speelde een rol. Vooral de RK Technische School Dr. Poelsschool werd getroffen door een sterk dalend leerlingenaantal. Als gevolg hiervan vonden begin jaren tachtig besprekingen plaats tussen de Dr. Poelsschool, de Roncallischool en de Katholieke scholengemeenschap Ter Hautart, die vooral lager economisch-administratief en huishoud- en nijverheidsonderwijs bood. De drie scholen tekenden in 1985 een intentieverklaring om te komen tot nauwe samenwerking en eventueel een fusie (Tromp, p. 48).|

Algemene context

Overal in het land begon rond 1980, na jaren van groei, de belangstelling voor het lager technisch onderwijs af te nemen. Het dalend geboortecijfer was een van de oorzaken. Maar ook de toenemende voorkeur voor algemeen vormend onderwijs, zoals mavo en havo, speelde een rol. Vooral de RK Technische School Dr. Poelsschool werd getroffen door een sterk dalend leerlingenaantal. Als gevolg hiervan vonden begin jaren tachtig besprekingen plaats tussen de Dr. Poelsschool, de Roncallischool en de Katholieke scholengemeenschap Ter Hautart, die vooral lager economisch-administratief en huishoud- en nijverheidsonderwijs bood. De drie scholen tekenden in 1985 een intentieverklaring om te komen tot nauwe samenwerking en eventueel een fusie (Tromp, p. 48). |}}

{{#if: In 1986 fuseerden vanwege teruglopende leerlingenaantallen de RK School voor Ambacht en Techniek Dr. Poels en de Katholieke Technische School Roncalli zonder Ter Hautart tot de RK Technische School Poels-Roncalli. In 1994 fuseerden deze school met de Pius XII Mavo en de Scholengemeenschap De Kronenburg tot het PPK (Pius/Poels-Roncalli/Kronenburg) College. Aanleiding voor de fusie waren ook nu de teruglopende leerlingenaantallen (Tromp, p. 49).|

Geschiedenis

In 1986 fuseerden vanwege teruglopende leerlingenaantallen de RK School voor Ambacht en Techniek Dr. Poels en de Katholieke Technische School Roncalli zonder Ter Hautart tot de RK Technische School Poels-Roncalli. In 1994 fuseerden deze school met de Pius XII Mavo en de Scholengemeenschap De Kronenburg tot het PPK (Pius/Poels-Roncalli/Kronenburg) College. Aanleiding voor de fusie waren ook nu de teruglopende leerlingenaantallen (Tromp, p. 49). |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Taak van het lager beroepsonderwijs (lbo), waarvan het lager technisch onderwijs deel uitmaakte, was leerlingen zowel algemene ontwikkeling als vakkennis bij te brengen. Zij leerden de basisvaardigheden van een beroep en dienden bij voorkeur na het lbo door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In 1992 maakte het lbo plaats voor het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). De nieuwe naam benadrukte nog eens dat het hier niet ging om eindonderwijs.
In 1993 werd de basisvorming ingevoerd. Alle scholen voor voortgezet onderwijs werden verplicht hun leerlingen de eerste twee à drie jaar in dezelfde vijftien vakken onderwijs te geven. Aan het eind van die periode werd getoetst of de leerlingen de door de overheid opgestelde ‘kerndoelen’ bereikt hadden (Tromp, p. 49).|

Taken en activiteiten

Taak van het lager beroepsonderwijs (lbo), waarvan het lager technisch onderwijs deel uitmaakte, was leerlingen zowel algemene ontwikkeling als vakkennis bij te brengen. Zij leerden de basisvaardigheden van een beroep en dienden bij voorkeur na het lbo door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In 1992 maakte het lbo plaats voor het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). De nieuwe naam benadrukte nog eens dat het hier niet ging om eindonderwijs.
In 1993 werd de basisvorming ingevoerd. Alle scholen voor voortgezet onderwijs werden verplicht hun leerlingen de eerste twee à drie jaar in dezelfde vijftien vakken onderwijs te geven. Aan het eind van die periode werd getoetst of de leerlingen de door de overheid opgestelde ‘kerndoelen’ bereikt hadden (Tromp, p. 49). |}}

{{#if: Schoolbestuur:
1986-1993 RK Stichting scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving
1993-1994 Stichting RK/AB (rooms-katholiek/algemeen bijzonder) Voortgezet Onderwijs Nijmegen|

Organisatie

Schoolbestuur:
1986-1993 RK Stichting scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving
1993-1994 Stichting RK/AB (rooms-katholiek/algemeen bijzonder) Voortgezet Onderwijs Nijmegen |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Goffertweg 20 {{#if:51.829303,5.839769|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Goffertweg 20 {{#if:51.829303,5.839769|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: In 1986 fuseerden vanwege teruglopende leerlingenaantallen de RK School voor Ambacht en Techniek Dr. Poels en de Katholieke Technische School Roncalli zonder Ter Hautart tot de RK Technische School Poels-Roncalli. In 1994 fuseerden deze school met de Pius XII Mavo en de Scholengemeenschap De Kronenburg tot het PPK (Pius/Poels-Roncalli/Kronenburg) College. Aanleiding voor de fusie waren ook nu de teruglopende leerlingenaantallen (Tromp, p. 49).| {{#if: * Archief van de Katholieke technische school Poels-Roncalli te Nijmegen 1937-1994;

  • B. Stamkot, Waar ons het vak werd geleerd: kroniek van 90 jaar ambachtsschool De Kronenburg Nijmegen, Nijmegen 1991;
  • W. Tromp (red.), Meer dan het geweest is: 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels-Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers, Nijmegen 2000.|

Bronnen

  • Archief van de Katholieke technische school Poels-Roncalli te Nijmegen 1937-1994;
  • B. Stamkot, Waar ons het vak werd geleerd: kroniek van 90 jaar ambachtsschool De Kronenburg Nijmegen, Nijmegen 1991;
  • W. Tromp (red.), Meer dan het geweest is: 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels-Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers, Nijmegen 2000.

|}} |}}

{{#if: In 1986 fuseerden vanwege teruglopende leerlingenaantallen de RK School voor Ambacht en Techniek Dr. Poels en de Katholieke Technische School Roncalli zonder Ter Hautart tot de RK Technische School Poels-Roncalli. In 1994 fuseerden deze school met de Pius XII Mavo en de Scholengemeenschap De Kronenburg tot het PPK (Pius/Poels-Roncalli/Kronenburg) College. Aanleiding voor de fusie waren ook nu de teruglopende leerlingenaantallen (Tromp, p. 49).|

Verantwoording

{{#if: Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 16.3 Beroepsonderwijs| |}} {{#if: Canisius College en voorgangers| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:942| |}}