header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Kegelclub Vrijkogel

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Groepsfoto van kegelaars
Algemene gegevens
Naam : Kegelclub Vrijkogel
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1902 - 1925
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Kegelclub Vrijkogel werd op 5 maart 1902 opgericht, maar was een voortzetting van ‘een reeds sedert jaren bestaande kegelclub, thans in vasteren vorm’. De club was politiek en godsdienstig neutraal en functioneerde vooral als gezelligheidsvereniging. De jaren van de Eerste Wereldoorlog waren zwaar door het teruglopend ledental en de oplopende prijzen voor voedsel en drank. Bovendien besloot in deze periode de uitbater van het café waar de club bijeen kwam, de kegelbaan om te vormen tot een rijwielstalling. Rond 1919 legden de leden zich daarom noodgedwongen toe op kaarten en biljarten. Op 23 september 1923 besloot het bestuur de club te ontbinden. Overigens kwam het bestuur nadien in 1925 nog één keer bijeen, waarbij het besloot het kastje met prijzen en enige bescheiden te schenken aan het Gemeentemuseum van Nijmegen.

Taken en activiteiten

Het doel van de club was ‘het beoefenen van het kegelspel op een vasten avond, eenmaal per week, onder de leden en geïntroduceerden’.

Organisatie

De club wenste klein te blijven en niet meer dan zestien gewone leden (kegelaars) en vier buitengewone leden (niet-kegelaars) te hebben. Nieuwe leden werden enkel toegelaten als alle leden daarmee accoord gingen. Het bestuur bestond uit drie leden: president, secretaris-penningmeester en commissaris. Jaarlijks trad één van de bestuursleden af en kozen de clubleden een nieuwe. De bestuursleden verdeelden onderling hun taken.

Locatie

-: Nijmegen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden