header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Kiesvereniging 'Recht voor Allen' Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Kiesvereniging 'Recht voor Allen' Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1874 - 1909
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden op lokaal niveau politieke verenigingen opgericht om mensen uit hun vereniging voor te dragen als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad, Provinciale Staten en/of de Tweede Kamer. Vanaf eind negentiende eeuw namen politieke partijen deze rol geleidelijk over.

Geschiedenis

'Recht voor Allen' werd op 6 juli 1874 opgericht als rooms-katholieke kiesvereniging. Op de eerste vergadering werden zeven bestuursleden aangewezen. Veel leden waren afkomstig van de oudere katholieke, door schandalen geplaagde kiesvereniging Regt en Billijkheid voor Allen.

De ledenvergaderingen vonden plaats in uiteenlopende lokalen en bij leden thuis.

Vanaf eind negentiende eeuw maakten de kiesverenigingen langzaam plaats voor politieke partijen. 'Recht voor Allen' bleef nog zeker tot het eind van de jaren 1930 als kiesvereniging bestaan en was lange tijd verbonden aan de afdeling Nijmegen van de in 1926 officieel opgerichte Roomsch-Katholieke Staatspartij. Deze afdeling voerde ‘Recht voor Allen’ lange tijd als bijtitel.

Taken en activiteiten

Het streven van de vereniging was in 1896 het katholiek onderwijs te bevorderen en de ‘sociale misstanden in de maatschappij zooveel mogelijk te doen ophouden’.

Organisatie

Tot aan de invoering van het algemeen kiesrecht vanaf 1917 mochten alleen kiezers (mannen die voldoende aan belasting betaalden om te mogen stemmen) lid zijn van de vereniging. Verloren zij hun kiesrecht, dan verloren zij ook hun lidmaatschap van de kiesvereniging.

Het bestuur bestond in 1896 uit twaalf leden, waarvan er vier tot de stand van de werklieden behoorden. Er waren een voorzitter, penningmeester, een eerste en een tweede secretaris. Jaarlijks traden zes leden af.

Locatie

Nijmegen

Bronnen

  • De Gelderlander

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden