Kiesvereniging 'Recht voor Allen' Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Kiesvereniging 'Recht voor Allen' Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1874 - Eindjaar::1909
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485277%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485277%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485277%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden op lokaal niveau politieke verenigingen opgericht om mensen uit hun vereniging voor te dragen als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad, Provinciale Staten en/of de Tweede Kamer. Vanaf eind negentiende eeuw namen politieke partijen deze rol geleidelijk over.|

Algemene context

Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden op lokaal niveau politieke verenigingen opgericht om mensen uit hun vereniging voor te dragen als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad, Provinciale Staten en/of de Tweede Kamer. Vanaf eind negentiende eeuw namen politieke partijen deze rol geleidelijk over. |}}

{{#if: 'Recht voor Allen' werd op 6 juli 1874 opgericht als rooms-katholieke kiesvereniging. Op de eerste vergadering werden zeven bestuursleden aangewezen. Veel leden waren afkomstig van de oudere katholieke, door schandalen geplaagde kiesvereniging Regt en Billijkheid voor Allen.

De ledenvergaderingen vonden plaats in uiteenlopende lokalen en bij leden thuis.

Vanaf eind negentiende eeuw maakten de kiesverenigingen langzaam plaats voor politieke partijen. 'Recht voor Allen' bleef nog zeker tot het eind van de jaren 1930 als kiesvereniging bestaan en was lange tijd verbonden aan de afdeling Nijmegen van de in 1926 officieel opgerichte Roomsch-Katholieke Staatspartij. Deze afdeling voerde ‘Recht voor Allen’ lange tijd als bijtitel.|

Geschiedenis

'Recht voor Allen' werd op 6 juli 1874 opgericht als rooms-katholieke kiesvereniging. Op de eerste vergadering werden zeven bestuursleden aangewezen. Veel leden waren afkomstig van de oudere katholieke, door schandalen geplaagde kiesvereniging Regt en Billijkheid voor Allen.

De ledenvergaderingen vonden plaats in uiteenlopende lokalen en bij leden thuis.

Vanaf eind negentiende eeuw maakten de kiesverenigingen langzaam plaats voor politieke partijen. 'Recht voor Allen' bleef nog zeker tot het eind van de jaren 1930 als kiesvereniging bestaan en was lange tijd verbonden aan de afdeling Nijmegen van de in 1926 officieel opgerichte Roomsch-Katholieke Staatspartij. Deze afdeling voerde ‘Recht voor Allen’ lange tijd als bijtitel. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Het streven van de vereniging was in 1896 het katholiek onderwijs te bevorderen en de ‘sociale misstanden in de maatschappij zooveel mogelijk te doen ophouden’.|

Taken en activiteiten

Het streven van de vereniging was in 1896 het katholiek onderwijs te bevorderen en de ‘sociale misstanden in de maatschappij zooveel mogelijk te doen ophouden’. |}}

{{#if: Tot aan de invoering van het algemeen kiesrecht vanaf 1917 mochten alleen kiezers (mannen die voldoende aan belasting betaalden om te mogen stemmen) lid zijn van de vereniging. Verloren zij hun kiesrecht, dan verloren zij ook hun lidmaatschap van de kiesvereniging.

Het bestuur bestond in 1896 uit twaalf leden, waarvan er vier tot de stand van de werklieden behoorden. Er waren een voorzitter, penningmeester, een eerste en een tweede secretaris. Jaarlijks traden zes leden af.|

Organisatie

Tot aan de invoering van het algemeen kiesrecht vanaf 1917 mochten alleen kiezers (mannen die voldoende aan belasting betaalden om te mogen stemmen) lid zijn van de vereniging. Verloren zij hun kiesrecht, dan verloren zij ook hun lidmaatschap van de kiesvereniging.

Het bestuur bestond in 1896 uit twaalf leden, waarvan er vier tot de stand van de werklieden behoorden. Er waren een voorzitter, penningmeester, een eerste en een tweede secretaris. Jaarlijks traden zes leden af. |}}

{{#if: {{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: 'Recht voor Allen' werd op 6 juli 1874 opgericht als rooms-katholieke kiesvereniging. Op de eerste vergadering werden zeven bestuursleden aangewezen. Veel leden waren afkomstig van de oudere katholieke, door schandalen geplaagde kiesvereniging Regt en Billijkheid voor Allen.

De ledenvergaderingen vonden plaats in uiteenlopende lokalen en bij leden thuis.

Vanaf eind negentiende eeuw maakten de kiesverenigingen langzaam plaats voor politieke partijen. 'Recht voor Allen' bleef nog zeker tot het eind van de jaren 1930 als kiesvereniging bestaan en was lange tijd verbonden aan de afdeling Nijmegen van de in 1926 officieel opgerichte Roomsch-Katholieke Staatspartij. Deze afdeling voerde ‘Recht voor Allen’ lange tijd als bijtitel.| {{#if: * De Gelderlander|

Bronnen

  • De Gelderlander

|}} |}}

{{#if: 'Recht voor Allen' werd op 6 juli 1874 opgericht als rooms-katholieke kiesvereniging. Op de eerste vergadering werden zeven bestuursleden aangewezen. Veel leden waren afkomstig van de oudere katholieke, door schandalen geplaagde kiesvereniging Regt en Billijkheid voor Allen.

De ledenvergaderingen vonden plaats in uiteenlopende lokalen en bij leden thuis.

Vanaf eind negentiende eeuw maakten de kiesverenigingen langzaam plaats voor politieke partijen. 'Recht voor Allen' bleef nog zeker tot het eind van de jaren 1930 als kiesvereniging bestaan en was lange tijd verbonden aan de afdeling Nijmegen van de in 1926 officieel opgerichte Roomsch-Katholieke Staatspartij. Deze afdeling voerde ‘Recht voor Allen’ lange tijd als bijtitel.|

Verantwoording

{{#if: Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2018|(2018)|}}

|}}


{{#if: 2.2 Belangenverenigingen| |}} {{#if: 2.1 Politieke partijen en politici| |}} {{#if: 2.3 Verkiezingen| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:210| |}}