header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Klep, P.M.M.

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Klep, P.M.M.
Andere naam (namen):
  • Paul Klep

Bestaansperiode: 1948 -
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

P.M.M. (Paul) Klep was van 1980 tot 2011 gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, sinds 2004 Radboud Universiteit. Tot zijn onderzoekszwaartepunten behoorden de ‘integrale stads- en regio-geschiedenis’ en ‘veranderingen in “employment” en arbeidsmarkt’. Binnen deze kaders heeft hij in de jaren 1985–1990 al gepubliceerd over de stadsgeschiedenis van Breda en de geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging.

Geschiedenis

Paul Klep studeerde economische en sociale geschiedenis in Nijmegen (doctoraal in 1972), Leuven en Wageningen. Hij was research fellow aan het centrum voor Ekonomische Studieën in Leuven (1972-1976). In 1978 promoveerde hij in Leuven op een proefschrift getiteld 'Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant, 1700-1900'. Hij was van 1980 tot 2011 hoogleraar economische en sociale geschiedenis in Nijmegen. Onderzoeksthema's: arbeid, familie, bevolking, verarming, verstedelijking, methodologie en archivistiek. Hij trad (vaak samen met Jan Roes, directeur Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen) op als promotor van dissertaties op het terrein van de maatschappelijke rol van het katholicisme. Over de rol van de katholieke religie in de samenleving publiceerde hij onder meer over katholieke arbeidersbeweging en economische groei, 1945-1974, en de betekenis van de zeventiende-eeuwse religie-oorlogen voor het ontstaan van grenzen. Rond de eeuwwisseling raakte Klep betrokken bij de sociaal-economische geschiedenis van Nijmegen. Hij werd lid van de redactieraad van de in 2005 gepubliceerde driedelige stadsgeschiedenis ‘Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland’ en auteur van de omvangrijke hoofdstukken over de sociaal-economische geschiedenis van Nijmegen gedurende de middeleeuwen, de nieuwe tijd, de negentiende en de twintigste eeuw. In 2009 sprak Klep voor de Nijmeegse historische vereniging Numaga de lustrumlezing ter gelegenheid van het vijfenvijftigjarig bestaan uit. In bewerkte vorm werd deze tekst in het jaarboek Numaga van 2010 gepubliceerd.

Taken en activiteiten

Van 1980 tot 2011 gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf 2004 Radboud Universiteit.

Locatie

Nijmegen

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden