Klerk

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Onder de twee stadssecretarissen komt een drietal klerken te werken bij de secretarie. Het salaris is verschillend, één klerk ontvangt f 400,- per jaar, de andere twee f 300,- In de "Lijst der Stads Ambtenaren" wordt het onderscheid gemaakt tussen commies en klerken. Dat verklaart het verschil in beloning. Mogelijk is de best betaalde klerk als commies de superieur van de twee minder betaalde klerken.

Als gevolg van de toenemende werkdruk wordt de personeelsbezetting van de secretarie groter. Behalve de commies en de twee klerken komt er in de loop van de 19e eeuw nog een aspirant-klerk te werken. Zo komen er onder de secretarissen liefst drie hiërarchische niveaus. In de loop der jaren neemt het aantal klerken op de secretarie fors toe.

Bronnen

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen, 1816-1851, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.

Verantwoording

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)