header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Klerk

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Onder de twee stadssecretarissen komt een drietal klerken te werken bij de secretarie. Het salaris is verschillend, één klerk ontvangt f 400,- per jaar, de andere twee f 300,- In de "Lijst der Stads Ambtenaren" wordt het onderscheid gemaakt tussen commies en klerken. Dat verklaart het verschil in beloning. Mogelijk is de best betaalde klerk als commies de superieur van de twee minder betaalde klerken.

Als gevolg van de toenemende werkdruk wordt de personeelsbezetting van de secretarie groter. Behalve de commies en de twee klerken komt er in de loop van de 19e eeuw nog een aspirant-klerk te werken. Zo komen er onder de secretarissen liefst drie hiërarchische niveaus. In de loop der jaren neemt het aantal klerken op de secretarie fors toe.

Bronnen[bewerken]

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen, 1816-1851, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden