header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Kleuteronderwijs

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis[bewerken]

Tot 1957 wordt het kleuteronderwijs geheel aan het particulier initiatief overgelaten. Van de tientallen kleuterscholen wordt slechts een gedeelte door de gemeente gesubsidieerd. De subsidie is laag; er bestaat nog geen wettelijke regeling. Vanaf de Kleuteronderwijswet van 1956 staat het kleuteronderwijs niet langer buiten het nationaal onderwijssysteem en worden alle kleuterscholen gesubsidieerd.[1] De Kleuteronderwijswet stelt de toelatingsleeftijd op vier jaar. Hierdoor ontstaat de vraag naar opvangmogelijkheden voor kinderen beneden de vier jaar. Een groot aantal ongesubsidieerde peuterscholen is het gevolg. [2] Het duurt tot 1 september 1957 voor de eerste openbare kleuterschool in Nijmegen wordt geopend. Deze school, in de Pluvierstraat in Nijmegen West, is door de geringe toestroom van kleuters een voortdurend zorgenkind van het gemeentebestuur. Na een aantal jaren besluit de gemeenteraad tot opheffing van de school en tot oprichting van een tweeklassige openbare kleuterschool aan de Libellenstraat in Nijmegen Zuid.[3] Het aantal openbare kleuterscholen blijft beperkt; het stijgt langzaam tot vijf in de jaren tachtig.[4]

Voetnoten[bewerken]

  1. Het onderwijs in Nijmegen, Rapport van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting te Nijmegen in samenwerking met het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland te Arnhem, Nijmegen 1950, pp. 1-8 en Structuuronderzoek Nijmegen 1956-1962 deel 1, samengesteld door de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting der gemeente Nijmegen, 1963, p. 65.
  2. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis, Zutphen 1991, p. 23.
  3. Onderwijsrapport van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting, Nijmegen 1959 en Raadssignaten 1963, p. 477 (gemeenteraadsvergadering 29 mei 1963).
  4. Onderwijsverslag van de Gemeente Nijmegen, Nijmegen 1981.

Bronnen[bewerken]

  • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, 1996.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden