Kleuteronderwijs

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Geschiedenis

Tot 1957 wordt het kleuteronderwijs geheel aan het particulier initiatief overgelaten. Van de tientallen kleuterscholen wordt slechts een gedeelte door de gemeente gesubsidieerd. De subsidie is laag; er bestaat nog geen wettelijke regeling. Vanaf de Kleuteronderwijswet van 1956 staat het kleuteronderwijs niet langer buiten het nationaal onderwijssysteem en worden alle kleuterscholen gesubsidieerd.<ref>Het onderwijs in Nijmegen, Rapport van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting te Nijmegen in samenwerking met het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland te Arnhem, Nijmegen 1950, pp. 1-8 en Structuuronderzoek Nijmegen 1956-1962 deel 1, samengesteld door de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting der gemeente Nijmegen, 1963, p. 65.</ref> De Kleuteronderwijswet stelt de toelatingsleeftijd op vier jaar. Hierdoor ontstaat de vraag naar opvangmogelijkheden voor kinderen beneden de vier jaar. Een groot aantal ongesubsidieerde peuterscholen is het gevolg. <ref>P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis, Zutphen 1991, p. 23.</ref> Het duurt tot 1 september 1957 voor de eerste openbare kleuterschool in Nijmegen wordt geopend. Deze school, in de Pluvierstraat in Nijmegen West, is door de geringe toestroom van kleuters een voortdurend zorgenkind van het gemeentebestuur. Na een aantal jaren besluit de gemeenteraad tot opheffing van de school en tot oprichting van een tweeklassige openbare kleuterschool aan de Libellenstraat in Nijmegen Zuid.<ref>Onderwijsrapport van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting, Nijmegen 1959 en Raadssignaten 1963, p. 477 (gemeenteraadsvergadering 29 mei 1963).</ref> Het aantal openbare kleuterscholen blijft beperkt; het stijgt langzaam tot vijf in de jaren tachtig.<ref>Onderwijsverslag van de Gemeente Nijmegen, Nijmegen 1981.</ref>

Voetnoten

<references/>

Bronnen

  • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, 1996.

Verantwoording

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)