header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Klooster “Dal van Josaphat”

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Het klooster van de Minderbroeders-observanten, ‘Dal van Josaphat’ geheten, werd in 1456 gewijd. Met de naam ‘observanten’ werden die kloosterlingen aangeduid, die zonder concessies heel streng volgens de regel van hun stichter wilden leven. Zij leefden ‘volgens de strenge observantie’, zoals men toen zei. Het klooster stond in dat gedeelte van de benedenstad dat zich uitstrekte tussen Hezelstraat en Waalkade, om precies te zijn achter de huizen van de Waalkade. Men vindt er nu nog de Kloosterstraat en de Observantenstraat. De ligging zo vlak voor de stadsmuur was buitengewoon ongunstig. In de tijd van de Bourgondische hertog Karel de Stoute werden belegeringen verwacht. Reden waarom het klooster in 1473 moest worden gesloopt. De stad gaf de paters later een terrein aan de Papengas, waar een klooster verrees dat in 1487 –na verkregen toestemming van de paus- werd betrokken. Het werk van de paters werd van stadswege gewaardeerd, getuige de vele aantekeningen in de stadsrekeningen. In 1578 moesten de paters, verdacht van medeplichtigheid aan een aanslag, de stad verlaten, waarna het klooster werd toegewezen aan de Dominicanen, die op hun beurt hun huis en kerk aan de Broerstraat hadden moeten afstaan aan de Calvinisten. In 1585 keerden ze terug toen de katholieke meerderheid de stad weer in handen van Parma wist te spelen. De kloosterkerk werd door bisschop Lindanus tot parochiekerk verheven om de zielzorg van de stad intensiever te kunnen waarnemen. Toen in 1591 Prins Maurits de stad innam moesten de observanten de stad definitief verlaten. De kerk is in de jaren daarna gesloopt. Het klooster is in de loop der eeuwen voor van alles gebruikt, laatstelijk als kazerne. De paters keerden in de 17e eeuw terug in Nijmegen en openden er een schuilkerk.

Bronnen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen, Wetenschappelijke correspondentie, inv.nr. 559-010s (ca. 1985).


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden