header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Tijdens de 18e vierdaagse poseren commissieleden en officials van de NBvLO voor hotel Berg en Dal.
Algemene gegevens
Naam : Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Andere naam (namen):
  • KNBLO
  • Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding

Bestaansperiode: 1908 - 2003
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Zie voor de context, met meer informatie over de geschiedenis van de Vierdaagse, de volgende pagina's:

Geschiedenis

Aan de oprichting van de NBvLO gingen Nationale Militaire Sportwedstrijden vooraf, die in 1906 en 1907 in Breda werden gehouden. De officieren die het initiatief hiertoe hadden genomen, zagen het als hun opdracht ‘de lichamelijke opvoeding van het volk in al zijne lagen te helpen bevorderen’ en richtten op 3 april 1908 in Den Haag de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding op.
Dat de NBvLO zich - zoals sinds midden jaren twintig gebeurde - uitsluitend met wandelsport zou bezighouden, was niet de bedoeling van de oprichters. De naam wijst hier ook op. De eerste jaren organiseerde de NBvLO drie soorten activiteiten: militaire sportwedstrijden; cursussen voor sportleiders en voor kinderen; vierdaagse prestatietochten op vier gebieden: wandelen, paardrijden, fietsen en roeien. Ook hoopte de NBvLO uit te groeien tot een overkoepelende Nederlandse sportorganisatie, maar op dit punt werd haar de pas afgesneden toen oud-voorzitter Tuyll van Serooskerken in 1912 het Nederlands Olympisch Comité (NOC) oprichtte
Van alle activiteiten resteerde er midden jaren twintig nog maar één: de Vierdaagse wandelmarsen, die overigens pas in 1925 definitief aan Nijmegen werden toegewezen.

De organisatie van de Vierdaagse was weliswaar de hoofdactiviteit van de KNBLO, maar zeker niet de enige. Naarmate de wandelsport aan populariteit won, ontstonden er wandelsportverenigingen die wandelmarsen organiseerden en aan elkaars marsen deelnamen: uniform gekleed en keurig in het gelid lopend. Deze verenigingen sloten zich aan in provinciale, regionale of lokale verbanden, die binnen de NBvLO wandelkringen werden genoemd. Voorbeelden waren de wandelkringen Amsterdam, Arnhem, Den Haag / Rijnland, Dordrecht en omstreken, en het Nijmeegs Wandelverbond. De NBvLO had evenals later de KNBLO wel met de wandelkringen van doen, maar niet of nauwelijks met de verenigingen.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, op 3 april 1958, kreeg de NBvLO het predicaat ‘Koninklijk’ en een nieuwe naam Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO).

Door de massale deelname aan de Vierdaagse zijn de eisen aan de organisatie van de KNBLO steeds hoger geworden. Daarop is gereageerd door uitbreiding van de staf van de marsleider, automatisering, verhuizing van het bondskantoor van Den Haag naar Nijmegen (1998) en ten slotte door oprichting van de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen in 2002. Dit laatste gebeurde ook omdat de andere activiteiten van de KNBLO, zoals de contacten met de regionale wandelkringen, door alle aandacht voor de Vierdaagse in het gedrang waren gekomen. De Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen is overigens wel gehuisvest in hetzelfde pand als de KNBLO en haar opvolgster KNBLO-NL.

Een lang fusieproces van Wandelsportbonden bereikte op 1 januari 2004 zijn voorlopige eindpunt in het samengaan van de Wandelsport Organisatie Nederland met de KNBLO tot KNBLO-NL. Al eerder, in 1997, was de Nederlandse Lange Afstands Wandelsport Bond (NLAWB) opgegaan in de KNBLO. Haar activiteiten werden voortgezet door de KNBLO-sectie Langeafstandswandelingen.

Taken en activiteiten

- 1908 – circa 1925: organiseren van sportwedstrijden voor militairen, cursussen voor sportleiders en kinderen, vierdaagse prestatietochten (wandelen, paardrijden, fietsen, roeien)
- 1908 – 2002: organiseren van de Vierdaagse wandelmarsen, tot 1925 vanuit diverse plaatsen in Nederland, na 1925 rondom Nijmegen

Organisatie

Centraal / landelijk: algemene ledenvergadering, algemeen bestuur, dagelijks bestuur, bondsbureau.
Decentraal / regionaal: wandelkringen; daaronder de overwegend plaatselijk actieve wandelsportverenigingen

Locatie

1908-1998: Den Haag

1998-2003:Nijmegen Groesbeekseweg 41 locatie in googlemaps

Bronnen

  • J. Cottaar, Op Gouden Voet, Het relaas van 50 Vierdaagsen (Amsterdam 1966)
  • A. de Knecht-Van Eekelen, willen is kunnen. Uit de geschiedenis van KNBLO-NL (Nijmegen 2008)
  • De Wereld wandelt. Uitgegeven door de KNBLO ter gelegenheid van de 75 Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen. (Nijmegen 1991)

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden