header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding – Wandelsportorganisatie Nederland

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding – Wandelsportorganisatie Nederland
Andere naam (namen):
  • KNBLO-NL

Bestaansperiode: 2004 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Zie voor de context, met meer informatie over de geschiedenis van de Vierdaagse, de volgende pagina's:

Geschiedenis

Een lang fusieproces van Wandelsportbonden bereikte op 1 januari 2004 zijn voorlopige eindpunt in het samengaan van de Wandelsport Organisatie Nederland met de KNBLO tot KNBLO-NL.
KNBLO-NL zette de taken van de KNBLO voort, uitgezonderd de organisatie van de Vierdaagse. De eerste jaren waren gewijd aan de opbouw van het eigen apparaat. In 2008 werd het eeuwfeest van de KNBLO gevierd. In 2011 verhuisde men naar Berg en Dalseweg 225.

Na een goede samenwerking is in 2012 het proces in gang gezet voor een fusie van de KNBLO-NL met de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) om zo tot één Nederlandse wandelbond te komen.

Taken en activiteiten

Artikel 2 van de statuten vermeldt:
* het doen beoefenen en bevorderen van de wandelsport in al zijn verschijningsvormen
* het behartigen van de (wandel)belangen van zijn leden in het algemeen
KNBLO-NL zette de activiteiten van zijn voorgangers voort, met uitzondering van de organisatie van de Vierdaagse. In het kader van wat heette de ‘vitalisering van de wandelsport’ ging veel aandacht uit naar de ondersteuning van wandelsportverenigingen. Met dit doel stelde KNBLO-NL in de regio’s zogenaamde accountmanagers aan.

Organisatie

Centrale organen van de KNBLO-NL zijn bondsvergadering, bondsbestuur, dagelijks bestuur.
Regio’s zijn territoriale afdelingen van KNBLO-NL. Een regio bezit geen rechtspersoonlijkheid, wel een bestuur en een algemene vergadering. De regio’s zijn wel in het bestuur van KNBLO-NL vertegenwoordigd, maar kunnen geen lid van de bond zijn.
Leden kunnen zijn wandelsportverenigingen, stichtingen die de wandelsport bevorderen of doen beoefenen (zoals de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen), landelijke wandelsportorganisaties en diverse categorieën natuurlijke personen.

Locatie

2004-2011:Nijmegen Groesbeekseweg 41 locatie in googlemaps

2011-:Nijmegen Berg en Dalseweg 225 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Het archief, met name de inventarisnummers 5, 8, 12b

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden