header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, afdeling Nijmegen, en voorganger

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, afdeling Nijmegen, en voorganger
Andere naam (namen):
  • Nijmeegsche Voetbalbond
  • KNVB, afdeling Nijmegen
  • Nederlandsche Voetbalbond, onderafdeling Gelderland Zuid

Bestaansperiode: 1909 - 1996
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1889 werd de Nederlandsche Voetbal- en Athletische Bond (NVAB) opgericht. Door een besluit van de algemene vergadering van 1895 maakte de atletiek niet langer deel uit van de bond, die men voortaan de Nederlandsche Voetbalbond (NVB) noemde. Bij het veertigjarig jubileum in 1929 verleende de koningin de NVB het eervolle predikaat ‘koninklijke.’ Het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB) besloot in de vergadering van 20 juli 1940 dat men gezien de oorlogsomstandigheden het predicaat 'Koninklijk' niet meer kon handhaven: de bond heette voortaan weer Nederlandsche Voetbal Bond. Ná de Tweede Wereldoorlog veranderde de naam weer in KNVB.

Geschiedenis

Nijmeegsche Voetbalbond

De Nijmeegsche Voetbalbond werd in 1909 opgericht, in 1911 erkend door de Geldersche Voetbalbond (GVB) en in 1924 toegelaten tot de Nederlandsche Voetbalbond (NVB). Vanaf dat moment was de Nijmeegsche Voetbalbond een zelfstandige bond onder de NVB, op dezelfde hoogte als de Geldersche Voetbalbond. Voetbalclubs konden voortaan vanuit de hoogste klasse van de Nijmeegsche Voetbalbond direct naar het laagste niveau van de NVB promoveren. In 1931 begon de Nijmeegsche Voetbalbond ook met een zaterdagcompetitie, terwijl voorheen alleen op zondag gespeeld werd. Het aantal aangesloten verenigingen liep op naar 41 in het voetbalseizoen 1935-1936. Door de economische depressie nam het aantal leden en deelnemende voetbalverenigingen daarna enkele jaren af.


Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, afdeling Nijmegen

In 1940 vond er bij de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB) een herstructurering plaats. De talloze Nederlandse voetbalbonden werden als onderafdelingen ondergebracht bij de KNVB waaronder de Nijmeegsche Voetbalbond. De krachtige naoorlogse ontwikkeling van de afdeling Nijmegen was ook niet onopgemerkt gebleven bij de landelijke voetbalbond. De Nijmeegse bestuurders werden niet alleen als vakbekwame sportlieden gezien, maar ook als vakbekwame leiders. Regelmatig vervulden Nijmeegse bestuurders belangrijke functies in de landelijke voetbalbond. Daarnaast was de afdeling ook op organisatorisch, sportief gebied actief. Het Goffertstadion werd voor heel wat internationale voetbalwedstrijden uitgekozen. Het betaald voetbal deed in 1954 z’n intrede, maar ook de KNVB toto begon in 1957 te draaien, waarvan de voetbalclubs belangrijk financieel profiteerden. In 1964 was bij de afdeling Nijmegen de grens van 14.000 leden ruim gepasseerd. Vanwege een herstructurering van de KNVB, waarbij de afdelingen werden omgevormd tot districten, werd de afdeling Nijmegen in 1996 opgeheven en ging op in KNVB district Oost (kantoor Deventer).

Taken en activiteiten

Bevordering van de beoefening van de voetbalsport door middel van het organiseren van competities, bekertoernooien, evenementen, en participatie in maatschappelijke projecten.

Organisatie

Nijmeegsche Voetbalbond

De vereniging had een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast waren er een ‘controleur spelers’, competitieleider en een hoofdconsul, die de aangesloten verenigingen adviseerde over de kwaliteit van sportterreinen, kleedkamers en andere sportvoorzieningen. De vereniging kende diverse commissies, waaronder de commissie van beroep, de Betuwsche Commissie, de scheidsrechterscommissie, de protestcommissie, de strafcommissie en een schoolvoetbalcommissie.


Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, afdeling Nijmegen

De vereniging had een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. In de jaarvergadering van 13 augustus 1948 werd besloten dat in het vervolg de bestuursvoorzitter in functie werd gekozen, hetgeen daarvoor nooit het geval was. De vereniging kende diverse commissies, waaronder de Vliegende Brigade (Molestatiekommissie scheidsrechters), de commissie van beroep, de Jeugdcommissie en de Toto-lotto-commissie.

Locatie

1909-1996:Nijmegen

Bronnen

  • Arentsen, J., Hermans, G., Leeuwen, F. e.a., 'Toen, nu en straks: jubileumkroniek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond afdeling Nijmegen op 19 september 1984.' Nijmegen 1984.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden