header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Koninklijke Onderscheiding 2011 bij bijzondere gelegenheid

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

In 2011 zijn er 7 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt bij bijzondere gelegenheid

De heer drs. ing. J. Bout (64)[bewerken]

Ontving op 24 januari de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn verdiensten als voorzitter van de Raad van bestuur voor Royal Haskoning. Hij heeft het bedrijf vanuit een uiterst precaire situatie getransformeerd tot een krachtige, multidisciplinaire eenheid met een nieuwe, duurzame focus en een sterke marktpositie.

Mevrouw O.E. Loeber[bewerken]

Op 4 maart ontving mevrouw O.E. Loeber uit handen van de burgemeester van de gemeente Arnhem, de versierselen behorende bij uw benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.Mevrouw Loeber heeft een belangrijke rol gespeeld bij de maatschappelijke acceptatie van de abortushulpverlening. Mede door haar uitzonderlijke inzet is de abortushulpverlening gelegaliseerd en geprofessionaliseerd. Daarmee heeft zij als pionierster een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van vrouwen. Vooral in de periode dat hiervoor nog geen brede maatschappelijk acceptatie bestond heeft zij een cruciale rol gespeeld om het imago van de abortushulpverlening uit de taboesfeer te halen.

De heer drs. J. Wijnia[bewerken]

Op 8 maart ontving de heer drs. J. Wijnia uit handen van de Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland de versierselen behorende bij uw benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze decoratie in verband met zijn afscheid tijdens een Bijzondere Statenvergadering

Mevrouw P.K.A. Akerboom-Roelofs (63)[bewerken]

Ontving op zondag 3 april de versierselen behorende bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor haar jarenlange verdiensten als geestelijk verzorger.

De heer J.G.G. Spanhoff[bewerken]

Op 3 juli ontving de heer J.G.G. Spanhoff uit handen van de burgemeester van de gemeente Groesbeek de versierselen behorende bij uw benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1993 zet de heer J.G.G. Spanhoff zich in voor de parochie van de Heilig Landstichting. Eerst als bestuurslid van parochie De Meerwijk en daarna als vicevoorzitter. Hij heeft een stevige basis gelegd voor een vitale en sterke gemeenschap. De heer Spanhoff mag bogen op meerdere verdiensten met betrekking tot de kern Heilig Landstichting. Na de fusie van parochie De Meerwijk en parochie De Verrijzenis in 2008 werd hij bestuurslid van de nieuwe parochie

De heer J. F.M. Kocken[bewerken]

Ontving op 8 oktober de versierselen behorende bij haar benoeming tot Li in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Kocken heeft zich sinds 1971 ingezet voor de homo beweging in Nijmegen en wijde omgeving. Samen met enkele anderen heeft hij in 1971 de COC Nijmegen opgericht en was hij mede-initiatiefnemer tot de oprichting van NVIH COC Nijmegen. Ook was hij mede-oprichter van het landelijk Werkverband Katholieke Homo Pastores in 1980.

Mevrouw G.E. Stuiver (67)[bewerken]

ontvangt zondag 23 oktober de versierselen behorende bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor haar jarenlange verdiensten op het terrein van cultuur. Mevrouw drs. Th.G.M. Huigens (75) ontvangt donderdag de versierselen behorende bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor haar jarenlange verdiensten voor de landelijke vereniging voor Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) in Nederland.

Mevrouw drs. Th.G.M. Huigens (75)[bewerken]

Ontving donderdag 25 november de versierselen behorende bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor haar jarenlange verdiensten voor de landelijke vereniging voor Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) in Nederland.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden