Koninklijke onderscheiding bij algemene gelegenheid

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Ieder jaar vindt ter gelegenheid van Koningsdag de traditionele lintjesregen plaats in Nijmegen. De koninklijke onderscheidingen zijn bedoeld om uitdrukking te geven aan bijzondere waardering voor iemands werkzaamheden of verdiensten.

Naar de startpagina over onderscheidingen

Lintjesregen 2008

Burgemeester Thom de Graaf reikte op vrijdag 25 april ter gelegenheid van Koninginnedag 16 Koninklijke Onderscheidingen uit.

Prof. dr. H. Boonstra (67), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij is hoogleraar Gynaecologische Oncologie in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van cryosurgery en de ontwikkeling van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het UMC St. Radboud. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor een kindertehuis in Djakarta en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Groningen.

Prof. dr. J.M. Groenendael (62), Ridder in de Nederlandse Leeuw

Hij is hoogleraar Aquatische Ecologie en Milieubiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft als wetenschapper onderzoekmethoden en -programma’s ontwikkeld die beeldbepalend zijn geworden voor de bescherming van de biodiversiteit in Nederland en Europa. Als bestuurder leverde hij belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma binnen zijn eigen faculteit.

Mevrouw P.J. Grummels-Kokke (86), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Omdat zij zich de afgelopen dertig jaar zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de afdeling St. Dominicus van de Katholieke Ouderen Bond en als vrijwilligster bij het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen.

De heer W.F.P. Hendriks (67), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege zijn inzet als algemeen directeur en mede-eigenaar van Hendriks Meetaal Industrie Nijmegen en zijn inzet voor het metaalonderwijs in Nijmegen en omstreken. Binnen zijn bedrijf besteedde hij veel aandacht aan het opleiden van mensen via het opleidingsconcept “werken en leren”. Veel jongeren hebben hierdoor de kans gekregen het vak binnen het bedrijf te leren.

De heer mr. E.M. d’Hondt (63), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege zijn verdiensten als burgemeester van respectievelijk Hilvarenbeek, Maarssen en Nijmegen. Daarnaast was hij voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Ook heeft hij zich ingespannen voor de totstandkoming van het Montesquieu-instituut, een Europees centrum voor parlementaire geschiedenis waarvan hij 10 jaar bestuursvoorzitter is. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor vele maatschappelijke terreinen, waaronder openbare orde en veiligheid, onderwijs, zorg en waterbeheer. Op dit moment is D’Hondt onder meer voorzitter van het bestuur van het Nederlands Taxonomie Project en van GGD Nederland en vice-voorzitter van het bestuur van het Nederlands Rode Kruis.

Mevrouw T.A. Kersten-van Druten (81), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Omdat zij sinds de jaren zeventig vrijwillig heeft ingezet voor de parochies Brakkenstein en Dukenburg. Zij is actief lid en was voorzitter van het gelegenheidskoor van de parochie Johannes en Jacobus in de Ontmoetingskerk.

De heer C.H.M. de Mari (66), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Omdat hij zich sinds de jaren zestig als vrijwilliger heeft ingezet voor de parochieraad van de rooms-katholieke kerk aan de Molenstraat. Tevens was hij medeoprichter en bestuurslid van het Actief Comité Binnenstad Nijmegen. De laatste vijfentwintig jaar is hij secretaris van de Stichting Open Scheepvaartdagen, die de Haven- en Transportdagen in Nijmegen organiseert.

Prof. dr. J.M. Mastop (57), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij is hoogleraar Planologie bij de Faculteit der Beleidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Internationaal wordt hij beschouwd als deskundige op het gebied van ruimtelijke strategische beleidsvoering. Centraal in zijn wetenschappelijk werk staat dat het gaat om leefbare oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.

Prof. dr. P.C. Muysken (58), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hij is hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verricht, waarmee hij nationale en internationale bekendheid heeft verworven. Hij heeft doorslaggevende bijdragen geleverd op het gebied van taalcontact, meertaligheid, taaltypologie en Indianentalen van de Andes. Hij ontving de Prince Bernhard Prize in the Humanities in 1985, de Spinozaprijs in 1988, de benoeming tot ‘Auswärtiges Mitglied’ van het Max Planck Instituut in 2001 en de benoeming tot Akademiehoogleraar in 2007.

De heer P.A.C. Nunnink (48), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege zijn vrijwillige inzet voor de werkloosheidsproblematiek en sociale zekerheid in Nijmegen. Hij heeft zich ingezet voor Werklozencentrum Unitas Nijmegen, het landelijk knooppunt voor uitkeringsgerechtigden Sjakuus en is medeoprichter en voorzitter van de stichting Gelderse Aanpak. Daarnaast is hij initiatiefnemer tot de oprichting van de Sociale Alliantie, een samenwerkingsverband van organisaties van uitkeringsgerechtigden.

Prof. dr. G.W.A.M. Padberg (59), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij is hoogleraar Neurologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoofd van de afdeling Neurologie en voorzitter van het Neurosensorisch Cluster van het UMC St. Radboud. Hij is een internationaal gerenommeerd deskundige op het gebied van neuromusculaire ziekten. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan verbetering van de samenwerking van neuromusculaire onderzoekers en artsen en het versterken van het neuromusculaire onderzoek in Nederland.

Prof. dr. B.E. de Pauw (63), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hij is hoogleraar Supportieve Zorg in de Oncologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij staflid van de afdeling Hematologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St. Radboud. Tevens is hij hoofd van de afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie-immunologie. Hij heeft gezorgd voor een wereldwijd geaccepteerde strategie bij patiënten die koorts ontwikkelen tijdens een langdurige neutropenie ten gevolge van chemotherapie. De overlevingskansen van deze patiënten zijn drastisch verbeterd.

Mevrouw G.J.M. van der Pol-Mars (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij is sinds 1986 vrijwillig actief binnen de rooms-katholieke parochie St. Bartholomeus in Beek-Ubbergen. Daarnaast is zij bestuurslid voor de stichting Bejaardencentrum ’t Höfke in Beek-Ubbergen. Sinds 1995 is zij bedrijfsbenaderaar voor Unicef Nijmegen en behoort tot de top drie van bedrijfsbenaderaars van Unicef Nederland.

Mevrouw C.M. Sinner (84), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege haar vrijwillige activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Zij droeg met name in belangrijke mate bij aan de voortgang van de activiteiten van de afdeling De Harp van verpleeghuis Joachim en Anna te Nijmegen.

De heer H. van Soest (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1968 is hij actief lid en vrijwilliger van de Partij van de Arbeid. Hij is lid geweest van het afdelingsbestuur en van de Nijmeegse gemeenteraad. Daarnaast is hij sinds 1970 actief lid van de vakbond FNV (Grafische Bond), thans de vakbond Kiem. Sinds 2000 is de heer Van Soest lid van de Seniorenraad Nijmegen. Hij is ook voorzitter geweest van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Nijmegen.

De heer jhr. ir. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteijn (61), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij is voorzitter van het college van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor was hij directeur-generaal Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid en directeur-generaal Wetenschappen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationalisering en verhoging van kwaliteit en kracht van het onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Hij heeft de positie van de Radboud Universiteit temidden van de Nederlandse en internationale universiteiten versterkt.

Lintjesregen 2009

Burgemeester Thom de Graaf reikte op woensdag 29 april ter gelegenheid van Koninginnedag 22 Koninklijke Onderscheidingen uit. De lintjes werden om 10.00 uur uitgereikt in De Vereeniging te Nijmegen.

De heer J.H. Brandt (78), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is medeoprichter van radio Radboud. Daarna was hij presentator en programmamaker. Daarnaast heeft hij de trimclub opgericht bij het Radboudziekenhuis en is tot op heden bestuurslid. Ook is hij vanaf 1980 bestuurslid van de personeelsvereniging van het Radboudziekenhuis geweest. Tevens is hij aan het UMC St Radboud en de Hogeschool Arnhem Nijmegen verbonden als simulatiepatiënt.

De heer J.E.M. Broekhoff (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij was restaurateur van het Museum Commanderie van St. Jan, sinds 1998 het Museum Het Valkenhof. Hij heeft in de loop der jaren de hele collectie onder handen gehad. Alle kunstwerken die binnen kwamen werden door betrokkene gecontroleerd op beschadigingen en daarna gerestaureerd. Tot 1998 was hij als materiaaldeskundige tevens intensief betroken bij de voorbereiding en inrichting van wisseltentoonstellingen. Voorts nam hij aankomende restauratoren en stagiaires onder zijn hoede. Ook is hij bestuurslid van het Museum Het Lindenhout in Nijmegen.

Prof.dr. C.W.R.J. Cremers (64), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hij is KNO-arts aan het UMC St Radboud. Sinds 1998 is hij tevens hoogleraar Otologie (oorkunde) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij geldt als een wereldwijd pionier op het gebied van de erfelijke oorzaken van doofheid. In de jaren 80 werd een nieuwe classificatie voor bepaalde ooraandoeningen mede naar hem vernoemd: de Altman-Cremersclassificatie. Ook leverde hij grote bijdragen aan de implantologie door de introductie van de zogenoemde Bone Anchored Hearing Aid Devices.

De heer M.T.G. Delisssen (72), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij zet zich al jaren zeer actief in voor de wijk het Waterkwartier en haar bewoners. Hij is daarbij een goed bemiddelaar tussen de bewoners, gemeente Nijmegen en de woonstichting. Hij heeft zich sterk gemaakt voor Park West en het speeltuintje in de wijk. Daarnaast zet hij zich in voor het kinderbouwdorp en vierdaagse in de wijk.

Mevrouw J.H.M. Doodkorte (59), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij is vanaf 1972 onder meer werkzaam als muziekdocent aan verschillende muziekscholen. En dirigent van vele koren in Nijmegen en omgeving. Zoals het Toonkunstkoor, het Nijmeegs kamerkoor en het Surplus Kwaliteitskoor 55+ in Nijmegen. Zij is oprichtster, organisator en docent bij de Zangschool Nijmegen. Ook is zij lid van de Muziekcommissie van de Vereniging Toonkunst Nederland.

De heer G. Ermstrang (86), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is bestuurslid geweest van de Nationale Christelijke Scholen Gemeenschap van Nijmegen en de Christelijke school. Ook was hij bestuurslid van de Wilhelmina Bladergroenschool en de Primo kleuterschool in de Malvert. Daarnaast was hij collectant van het Prinses Beatrixfonds. Sinds 1980 zet hij zich in voor oorlogsinvaliden uit heel Nederland. Hij was bestuurslid van het Veteranen Instituut Nijmegen en van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

De heer P.H. van Ewijk (73), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is sinds 1968 actief in de wijk Meijhorst. Hij is veertig jaar koster geweest in de Ontmoetingskerk in Meijhorst. Hij verrichtte daar alle nodige diensten. Namens de kerk bracht hij vele bezoeken bij de bewoners van wooonzorgcentrum de Orangerie. Ook zet hij zich in voor de jaarlijks te houden Klaasmarkt.

De heer F.H.F. Furer (71), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij zet zich sinds 1969 in voor de zwemsport als zweminstructeur. Zo was hij zweminstructeur bij de zwemvereniging NZC Nijmegen. Hoofdtrainer wedstrijdzwemmen bij zwemvereniging ZV Wijchen. Bondscoach Vinzwemmen bij de KNZB. Ook was hij hoofdtrainer wedstrijdzwemmen en voorzitter van de technische commissie van de zwemvereniging AZC 1882 Arnhem. Sinds 1995 is hij hoofdtrainer bij zwemvereniging ZV Aqua-Novio 94 in Nijmegen.

De heer A.J.J. Hubers (73), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is dertig jaar lang penningmeester geweest van de personeelsvereniging van de PGEM/EPON. Ook was hij penningmeester bij de Carnavalsvereniging het Swerte Schaop en de Katholieke Bond voor Ouderen in Nijmegen. Daarnaast was hij bestuurslid, hoofd activiteiten en penningmeester van de Nationale Zonnebloem, afdeling Nijmegen. Hij zet zich in als secretaris en penningmeester van de Bewonerscommissie van Maas en Waal Staete. Sinds 2000 is hij bestuurslid van de Avondvierdaagse voor senioren in Neerbosch-Oost.

De heer C. van Huijzen (85), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij is medisch tekenaar. Hij is een internationaal befaamd medisch illustrator die aan talloze publicaties in boeken en tijdschriften heeft meegewerkt. Zo werkte hij onder meer mee aan het ontwerpen en uitvoeren van zeven grote wandplaten, die samen een gedetailleerd overzicht geven van de ruimtelijke verhoudingen in het menselijk lichaam. Zo heeft hij alle illustraties in het boek The Human Central Nervous System verzorgd, een boek dat kan gezien worden als een formidabele artistieke en wetenschappelijke prestatie van internationale betekenis.

Prof.dr. J.A.P.J. Janssen (65), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij is hoogleraar Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is een expert op een brede reeks van onderwerpen variërend van voetbalvandalisme tot New Age. Hij is directeur van het onderwijsinstituut Psychologie en Kunstmatige Intelligentie. Op dit moment zet hij zich in voor een tweetal nieuwe masteropleidingen " Werk en gezondheid’ en " Gedragsverandering" . Hij heeft een dubbelbenoeming in de godsdienstpsychologie in de Faculteit der Theologie en in de Faculteit der Religiewetenschappen.

De heer dr. A.J.M. Keijser (67), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

. Hij was medisch hoofd van de Polikliniek voor Neurologie en Neurochirurgie van het UMC St Radboud.. Hij vervulde een pioniersrol bij de opzet en uitbouw van de subspecialisatie epileptologie. Neurooncologie en de neurotraumatologie. Daarnaast is hij lid van het interne Audit-team van het UMC St Radboud. Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Hoofdpijnvereniging en secretaris van de Sectie Geschiedenis van de Neurowetenschappen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

De heer M.J.W.M. van Kesteren (64), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is actief vrijwilliger ten behoeve van de bewoners van de wijk Neerbosch-oost. Hij is op alle niveaus, van uitvoerend tot bestuurslijk, zeer begaan met zijn wijk. Hij is actief in het bewonersplatform, heeft het zwerfvuilteam opgericht en hij begeleidt iedere zaterdagochtend dit zwerfvuilteam bestaande uit zeven kinderen tussen de negen en dertien jaar. Hij is voorzitter van de bewonerscommissie van de flat Nocturne en hij heeft mede gezorgd voor de komst van een jeu-de boulesbaan. De heer Kesteren zet zich ieder jaar in voor de komst van Sinterklaas in de wijk en hij is mederedacteur van het wijkblad De Partituur.

Mevrouw T.F.M. Kok-Zwartkruis (65), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1982 heeft zij zich op een bijzondere wijze ingezet voor het jeugdwerk, de muziek en ouderen. Zij is vrijwilliger bij de Stichting jeugd Activiteiten Neebosch-Oost (SJANO). Zij begeleidt de woensdagmiddagactiviteiten, de sinterklaasviering, het carnaval en herstelt de kleding. Daarnaast is zij vrijwilliger bij het dameskoor van de kerk "De Goede Herder” in Neerbosch- Oost.

Prof.dr. J.M.E. Kuijpers (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hij is hoogleraar Astrofysica (Sterrenkunde) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij decaan aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Hij staat bekend als de autoriteit op een van de meest moeilijke onderdelen van de Sterrenkunde: het samenspel van straling, hoge energieën en zwaartekracht. Hij bestudeert de algemeen relativistische kosmische magnetohydrodynamica. Daarnaast is hij in 2002 verkozen tot Docent van het Jaar door de studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en door de studenten van de Universiteit van Utrecht.

De heer A. Leenders (50), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij zet zich sinds 1984, waarvan 20 jaar voorzitter, in voor het Bewonerscomité Wedesteinbroek. Al 25 jaar organiseert hij diverse jaarlijks terugkerende activiteiten, die variëren van uitstapjes naar een Kerstmarkt, het maken van sieraden en het organiseren van een wijnproeverij in het wijkcentrum De Brack. Ook coördineert hij het ophalen van het oud papier in de "Broekwijken" in de Lindenholt en organiseert de Koninginnedag en de Koninginnemarkt.

Mevrouw J.M. Melchers (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1968 is zij betrokken bij alles wat met de herinnering aan de 2de Wereldoorlog te maken heeft. Zij is zeer betrokken en dagelijks actief in onder Andre het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek, waarvan zij een van de eerste grondleggers is. Zij ondersteunt alle vrijwilligers in de dagelijkse activiteiten. Zij verzorgt de rondleidingen in verschillende talen. Tevens houdt zij de financiële administratie bij en vervangt zo nodig de directeur.

Mevrouw Muhren-Blesgraaf (80), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij is vrijwilligster op de dialyseafdeling van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Drie dagen per week bezoekt zij negen dialysepatiënten. Zij houdt hen gezelschap, leest voor en speelt spelletjes met hen in de uren dat deze patiënten aan de kunstnier liggen.

Mevrouw T.P. Rengers-Huijbers (71), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1982 is zij collectant voor de Hartstichting, de KWF Kankerbestrijding en de Nierstichting. Daarnaast is zij vanaf 1983 tot 1998 vice-voorzitter van het gemengd kerkkoor Hatert. Sinds 1998 is zij voorzitter van het koor. Ook is zij al 20 jaar lector in de parochie van Hatert.

Prof.dr. P.J.A. Rietbergen (58), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Betrekkingen tussen Europa en de niet-Europese wereld en gewoon hoogleraar Cultuurgeschiedenis na de Middeleeuwen. Hij is een internationaal deskundige op het terrein van de moderne Italiaanse en katholieke geschiedenis. Hij is waarnemend hoofd van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. Ook is hij medeoprichter van het facultaire onderzoeksprogramma Transmissie van Cultuur en Ideeën van de Radboud Universiteit.

De heer A.A.J. Smeeman (62), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1969 is hij wedstrijdsecretaris, secretaris en voorzitter van de onderafdeling voetbal van F.C. Kolping, nu Kolping-Dynamo. Daarnaast is hij vanaf 1979 vrijwilliger en lid van de Kolpingvereniging Nijmegen. Ook is hij lid van de senaat en president van carnavalsvereniging ' t Swerte Schaop. Hij voert mede de regie van de galazitting van de vereniging en het Internationale Prinsentreffen Nijmegen.

Mevrouw T.M. Wennekes-Turlings (76), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1978 is zij vrijwilligster bij Woonzorg Centrum Sonnehaert in Nijmegen. Zij is medeverantwoordelijk voor de winkel in het woonzorgcentrum. Daarnaast begeleidde zij de bewoners naar de huisarts of specialist in het ziekenhuis.

Lintjesregen 2010

Burgemeester Thom de Graaf reikte op donderdag 29 april ter gelegenheid van Koninginnedag 23 Koninklijke Onderscheidingen uit. Van deze lintjes werden er 22 om 10.00 uur uitgereikt in De Vereeniging te Nijmegen. Eén onderscheiding werd elders uitgereikt.

Mevrouw T.C.M. Barsch-Tijssen (71), tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1967 is zij vrijwilligster bij de Rooms Katholieke Parochie Hees. Zij zet zich, indien nodig, dag en nacht in voor ernstig zieken, ouderen en zorgt voor spoedopvang voor kinderen in lastige thuissituaties. Ook verzorgt en coördineert zij sinds 35 jaar de collectes van de Nederlandse Hartstichting, het K.W.F. Kankerbestrijding en het Diabetesfonds. Daarnaast is mevouw Barsch vrijwilligster bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem en de Kerkbalans.

De heer G.A.M. Borgonjen (65), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1974 is hij bestuurlijk actief als vrijwilliger. Hij was onder meer 26 jaar lang penningmeester van tennisvereniging ’t Lentseveld en elf jaar penningmeester van de Lentse Lawn Tennis Vereniging. Ook voor de voetbalclub Oosterhoutse Sport Club was de heer Borgonjen acht jaar penningmeester. In deze periode heeft hij mede voor de realisatie van de nieuwe kantine gezorgd. Daarnaast was hij bestuurlijk actief voor het Lentse “Non Kozakkenkoor”. En op dit moment is hij nog steeds penningmeester voor het dorpsblad van Lent, de “Lentse Lucht”.

De heer ir. J. van Duivendijk (75), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij heeft als civiel ingenieur nationaal en internationaal veel betekend. Opgeleid als waterbouwkundig ingenieur, heeft hij zich gespecialiseerd in het vak waterkracht. Via Has Koning, zijn werkgever tot 1999, heeft hij een grote rol gespeeld bij een paar invloedrijke projecten, zoals de Jamuna Multipurpose Bridge in Banladesh. Tot oktober 2009 was hij docent energiewaterbouw aan de TU Delft. Van Duivendijk geeft regelmatig lezingen en ook publiceert hij in diverse vakbladen. Hij ontving een aantal toonaangevende vakprijzen. De heer Van Duivendijk krijgt de versierselen behorende bij zijn benoeming uit handen van minister C. Eurlings.

De heer F.J.A. de Haard (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1962 is hij actief voor de Vastenaktie Nijmegen-Zuid. Gedurende 25 jaar was hij voorzitter van deze werkgroep. Onder zijn enthousiaste leiding is er veel tot stand gekomen en is er veel geld opgehaald voor projecten in de Derde Wereld. Ook in de parochie Heilig Landstichting is De Haard al vanaf 1980 als vrijwilliger actief. Hij assisteert bij vrijwel alle begrafenissen en zorgt dagelijks voor de versieringen en schoonmaak in de kerk. Van 1979 tot aan zijn pensioen was hij werkzaam bij de Tarcisiusschool en heeft hij door zijn inzet wezenlijk bijgedragen aan het welzijn van kansarme jongeren. Ook na zijn pensionering bleef hij zich als vrijwilliger inzetten voor deze jongeren.

De heer H.M. Hagemans (72), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Meer dan dertig jaar zet hij zich in als materiaalman bij Nijmegen Atletiek. Hij beheert en verzorgt de diverse atletiekattributen. Vanaf 1976 organiseert hij jaarlijks de kerstloop en ook de organisatie van de Herfstloop heeft hij lange tijd op zich genomen. Lange tijd heeft hij ook kantine- en bardiensten gedraaid. Ook buiten de atletiekwereld zet Hagemans zich in. Hij is actief binnen een aantal zangkoren en is coördinator van de collectanten voor het Nederlandse Kankerfonds. Al 10 jaar lang stelt hij zijn huis ter beschikking als logeeradres voor de Vierdaagselopers.

Prof.dr. A.J. Hoitsma (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Sinds 1979 heeft Hoitsma met onderzoek aanzienlijk bijgedragen aan de diagnostiek en het voorkomen van afstoting van transplantaten. Binnen het UMC St Radboud coördineert hij de logistieke organisatie van het niertransplantatieprogramma met de vele afdelingen die hierbij betrokken zijn. Landelijk heeft hij als bruggenbouwer bijgedragen aan de totstandkoming van de Nederlandse Orgaan transplantatie Registratie.

Prof.dr. R.S.G. Holdrinet (63), Officier in de Orde van Oranje Nassau

In 1990 besloot de Nijmeegse Faculteit der Medische Wetenschappen tot een grondige herziening van haar onderwijs. Voor deze grote operatie, die 12 jaar duurde, werd een Bestuurscommissie ingesteld, waarvan Holdrinet de stuwende voorzitter was. Moderne inzichten uit binnen- en buitenland werden verweven met de in Nijmegen aanwezige kwaliteiten en tradities. In 1998 werd prof. Holdrinet benoemd tot hoogleraar medisch onderwijs.

De heer drs. S.W.A. Holla (63), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hij was 31 jaar huisarts in gezondheidscentrum Hazenkamp. Vanaf het begin heeft Holla zich ingezet om dit centrum te realiseren en zich hard gemaakt voor samenwerking in de eerste lijn. Hij is als medisch adviseur verbonden aan de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en heeft aan de wieg gestaan van het kwaliteitssysteem voor huisartsen. Ook werkt Holla als universitair docent bij de Voortgezette Opleiding tot Huisartsgeneeskunde.

Prof.dr. R.W.N.M. van Hout (57), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij is vanaf 2003 werkzaam als hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap en Variatielinguïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 1976 speelt Van Hout een centrale en belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek naar taalvariatie in Nederland en Vlaanderen. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van de spraak en de taal die in Nederland gebruikt worden door immigranten, maar ook diverse dialecten, streektalen en doventaal. In 1989 ontving hij de Studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum voor zijn proefschrift ‘een socio-linguïstisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen’.

De heer H.F.A.M. Janssen (63), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij heeft zich 40 jaar lang belangeloos ingezet voor de glastuinbouwsector in Lent en omstreken. Hij was onder andere voorzitter van de landelijke belangenorganisatie voor boeren en tuinders ABTB, voorzitter van de overkoepelende regio kring, secretaris van de Coöperatieve sierteelt Veiling Oost-Nederland, bestuurslid van Bloemistenvereniging Lent en voorzitter van de regionale 'Kom in de Kas'. Daarnaast heeft hij zich ook ingezet voor de Lentse gemeenschap op het terrein van carnaval, muziek, jeugdvoetbal en het bankwezen.

Mevrouw J.J.M.A. Janssen-van Boxtel (64), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij heeft in 1984 samen met haar man het initiatief genomen om een jeugdcarnavalsvereniging op te richten in Lent. Daarnaast was zij voorzitter van gymnastiekvereniging DVOL Lent, voorzitter van het kerkkoor 'Young at Heart' en lector van de RK kerk Maria Geboorte Lent. Als vrijwilligster zette zij zich in als 'biebmoeder' bij Scholengemeenschap Over Betuwe te Bemmel en bezoekt ze ouderen namens Caritas Lent.

Prof.dr. T.H.M. Rasing (56), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hij heeft een indrukwekkende lijst van meer dan 300 publicaties in internationale gereviewde tijdschriften, waaronder Nature, Science, Physical Review Letters, Physical Review en Applied Physics Letters. Met zijn onderzoeksreputatie heeft hij grote fondsen weten te verwerven. Hij is er in geslaagd om de afgelopen 10 jaar voor meer dan 50 miljoen Euro steun te verkrijgen. In 2007 ontving Rasing de Fysicaprijs van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en in 2008 de Spinozapremie, ook wel de Nobelprijs van de Nederlandse wetenschap genoemd.

De heer J.W. Stevens (74), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1981 is hij penningmeester van de door hem opgerichte stichting ‘een hart voor Polen Nederland’. De stichting ‘een hart voor Polen Nederland’ heeft jaren lang transporten met voedsel en goederen georganiseerd naar landen als Polen, Armenië, Bulgarije, Joegoslavië, Hongarije en Roemenië. gereden. Ook werden er talrijke activiteiten georganiseerd om het benodigde geld bijeen te krijgen. In totaal heeft de stichting in de loop der jaren zo’n 7000 kinderen naar Nederland gehaald. Hiervoor werden gastgezinnen in heel Nederland gezocht. De heer Stevens en mevrouw Berting ontvingen in 1989 in Polen de orde van de ‘Glimlach’, door kinderen aangewezen. In 1992 ontvingen zij de de zilveren medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Republiek Polen, uitgereikt door de Consul-Generaal en Gevolmachtigd Minister Zijne Excellentie de heer Boleslaw Kulski. Verder mochten zij legpenningen van verschillende steden in ontvangst nemen, waaronder Armenië.

Mevrouw M.J.T.C. Berting-van Meer (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1982 is zij secretaresse van de stichting ‘een hart voor Polen Nederland’. De stichting ‘een hart voor Polen Nederland’ heeft jaren lang transporten met voedsel en goederen georganiseerd naar landen als Polen, Armenië, Bulgarije, Joegoslavië, Hongarije en Roemenië. gereden. Ook werden er talrijke activiteiten georganiseerd om het benodigde geld bijeen te krijgen. In totaal heeft de stichting in de loop der jaren zo’n 7000 kinderen naar Nederland gehaald. Hiervoor werden gastgezinnen in heel Nederland gezocht. De heer Stevens en mevrouw Berting ontvingen in 1989 in Polen de orde van de ‘Glimlach’, door kinderen aangewezen. In 1992 ontvingen zij de de zilveren medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Republiek Polen, uitgereikt door de Consul-Generaal en Gevolmachtigd Minister Zijne Excellentie de heer Boleslaw Kulski. Verder mochten zij legpenningen van verschillende steden in ontvangst nemen, waaronder Armenië.

Mevrouw M.J.W. Straten-Heesbeen (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij is meer dan 15 jaar actief voor Stichting In Paradisum. Zij heeft onder meer van 2700 graven (van 7000 overledenen) op Begraafplaats Daalseweg gegevens geïnventariseerd en geregistreerd, welke gegevens vervolgens zijn gebruikt voor de digitale database. Mevrouw Straten is sinds een aantal jaren mede-organisator van de kerstmarkt in de Cenakelkerk. Ook breit zij dassen voor daklozen en repareert zij kleding van bewoners van het Vincentiushuis in Venray. Als lid van de Cotardie (het Middeleeuws kledingatelier van het Gebroeders Van Limburgfestival) werkt zij mee aan diverse kledingstukken voor het Gebroeders Van Limburgfestival.

De heer J.C.M. van Teeffelen (79), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Al meer dan veertig jaar is hij actief als freelance fotograaf. Voor de Radboud Universiteit heeft hij door de jaren heen bijna alle academische plechtigheden gefotografeerd. Zijn werk is zo bijzonder en van hoog niveau, dat hij in hoge mate heeft bijgedragen aan de geschiedschrijving van de Universiteit. Sinds 1980 is hij zeer betrokken bij het Family Help Programme in Sri Lanka. Zijn hulp en inzet voor de minder bedeelde mens is van onbetaalbare waarde. Als dank werd in 2002 een park in het Welcome Dorp naar hem vernoemd. Ook als stadsfotograaf is Van Teeffelen een belangrijke ambassadeur voor Nijmegen. Hij heeft bijzondere - vrolijke, droevige en karakteristieke - gebeurtenissen vastgelegd, vaak zonder honorarium en altijd uit liefde en respect voor Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse fotografeert hij al vijftig jaar.

De heer A. Ulutas (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Midden jaren zeventig was hij één van de oprichters van de Turkse Arbeidersvereniging HTIB afdeling Nijmegen, de Turkse Vrouwenbeweging HTKB afdeling Nijmegen en de Turkse jongerenvoetbalvereniging Nijmegen. Vanaf 1970 is hij actief binnen de Democratische Volksvereniging DHD. Hij was acht jaar voorzitter van het Platform Buitenlandse Organisaties Nijmegen. Van 1982 tot en met 1986 was hij bestuurslid van de Industriebond FNV. Voordat hij een betaalde functie bij Tandem kreeg, was hij als vrijwilliger actief binnen deze welzijnsorganisatie. De heer Ulutas is al jaren een echte bruggenbouwer tussen de Turkse gemeenschap en de Nederlandse samenleving. Voor verschillende bevolkingsgroepen is hij een herkenbare en bindende figuur.

Mevrouw T.B.C.M. Vaessen-van Elk (68), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1965 zet zij in voor het kunst- en muziekonderwijs als docente en belangbehartigster. Van 1975 tot en met april 2009 is zij voorzitter van de Ondernemingsraad van de Eindhovense Muziekschool (nu Centrum voor Kunsten Eindhoven) geweest. Haar professionaliteit is landelijk bekend. Zij bekleedt verschillende bestuursfuncties bij FNV KIEM, Kamer van Koophandel regio Centraal Gelderland, de geschillencommissie van Syntus Achmea Pensioenfonds en het Scholingsfonds sector Kunstzinnige Vorming.

Mevrouw A.M.C. Verberk (68), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Verberk heeft zich ruim veertig jaar ingezet om mensen met een verstandelijke beperking zo normaal mogelijk te laten leven. Zij is mede-oprichtster en voorzitter van Stichting De Kroost, dat zich ten doel stelt kleinschalige woonvormen te realiseren. Zij heeft ouders ondersteund in het verwerkingsproces en een cursus Onderlinge Ouderhulp opgezet. Ze bekleedde bestuursfuncties bij VOGG, Theofaan en Boldershof. Mevrouw Verberk heeft mede Stichting Grietjebie opgericht, een fonds voor mensen met een verstandelijke beperking in Suriname.

De heer J.A.J. Verhaaff (64), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij heeft zich sinds 1970 ingezet voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Gedurende elf jaar was hij de drijvende kracht achter de werkgroep Stof van FNV Bondgenoten. Hij schreef diverse, nu nog actuele, publicaties over de relatie veiligheid, gezondheid en stof. Verhaaff heeft in binnen- en buitenland gastcolleges gegeven over deze problematiek. Gedurende tien jaar was hij bestuurslid van de Valkhofvereniging. Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij het Reumafonds. Hij collecteert voor het fonds en is organisator van de collecte in Dukenburg.

De heer G.R. Verhoeven (60), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is vanaf 2001 voorzitter van carnavalsvereniging St. Anneke (250 leden) te Nijmegen en al 28 jaar actief betrokken bij deze vereniging. Hij was tevens senator, organisator van de kindermiddag en het senaats- en ledenontbijt en lid van de programmacommissie voor de jaarlijkse Pronkzitting. Hij nam het initiatief om een seniorenzitting te organiseren bij Woonzorgcentrum Nieuw Malderborgh en wierf hiervoor ook de sponsoring.

Mevrouw ing. A. Yildirim-Üstündag (51), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ze was bijna 10 jaar actief binnen de Turkse arbeidersvereniging TID en bestuurslid van de Turkse Vrouwenvereniging in Nijmegen. Ook was ze meer dan 15 jaar actief binnen de Democratische Volksvereniging en haar voorgangers. Sinds 2006 is ze voorzitter van deze vereniging die zich op humanistische grondslag inzet voor allochtonen in en buiten Nijmegen. Mevrouw Yildirim vervult een voortrekkersrol als het gaat om de emancipatie van en begrip voor Turkse migranten in Nederland.

Lintjesregen 2011

Burgemeester Thom de Graaf reikte op donderdag 29 april ter gelegenheid van Koninginnedag 23 Koninklijke Onderscheidingen uit. Van deze lintjes werden er 22 om 10.00 uur uitgereikt in De Vereeniging te Nijmegen. Eén onderscheiding werd elders uitgereikt.

Mevrouw drs. A. Derks-Tai A Pin (73), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de samenleving. Al vanaf 1970 heeft zij diverse activiteiten ontplooid, in het bijzonder voor de opvang en begeleiding van groepen in het onderwijs, de jeugd, zorg en thans voor oudere surinaamse vrouwen. Zij heeft zich bestuurlijk en uitvoerend ingezet voor o.a. het Nationaal Platform voor vrouwen van 50+, het OWN-Europe, het Europees Platform voor ouderen, de Seniorenraad van de gemeente Nijmegen en het Oudere Vrouwen Netwerk Nederland. Zij is ook mede-oprichter van FOS’TEN, een organisatie van Surinaamse vrouwen van 50+ in Nederland. Haar succesvolle inzet, landelijk en internationaal, voor migranten, en vooral Surinaamse, oudere vrouwen is van grote waarde.

De heer mr. A.A.M Kerckhoffs (61), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Naast zijn werkzaamheden als secretaris van de Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud heeft de heer Kerckhoffs zich in brede zin maatschappelijk verdienstelijk gemaakt. Als bestuurder van meerdere organisaties op vooral het gebied van de gezondheidszorg en het onderwijs heeft hij zijn bestuurlijke talenten en inzet ten dienste van anderen gesteld. Zijn inzet kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de zorg en het onderwijs. Hij was 25 jaar bestuurlid en voorzitter van het bestuur van de HAVO Notre Dame de Anges in Ubbergen. Zo was hij ook jarenlang bestuurslid van de Stichting woonzorgcentrum De Honinghoeve in Nijmegen. Als voorzitter van de Stichting Steun Rode Kruis nam hij het Rode Kruis in de regio Nijmegen geheel de zorg uit handen voor hun onroerend goed waardoor deze organisatie zich geheel aan zijn kerntaken kon wijden. Daarnaast is hij voorzitter van de klachtencommissie van de Stichting Brabantzorg, een grote thuiszorg organisatie in Noord-Brabant. Hij is ook bestuurslid van de Watersportvereniging Maas en Waal, en voorzitter en stuwende kracht achter de Batavierenrace, een van de grootste jaarlijkse studentenevenementen in Nederland.

Mevrouw M.G. de Haan – van der Brug (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw de Haan heeft zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor het werk van mensen in de kerk, maar ook daarbuiten. Als Diaken voor "nieuwe Nederlanders" , voor mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, voor mensen met financiële problemen en gehandicapten. En als kerkenraadslid en pastoraal medewerker voor het wel en wee van de kerkelijke gemeente. Zij deed dit steeds op voortreffelijke wijze. Haar belangeloze en enthousiaste inzet bij de bijeenkomsten van de KBO, afdeling Molenhoek wordt ook zeer gewaardeerd. Ook heeft zij jarenlang tijdelijke huisvesting geboden aan Canadese veteranen tijdens de diverse herdenkingen.

Mevrouw E.E.M. Rubsamen (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Als verpleegkundige en vrijwilliger heeft mevrouw Rubsamen zich op bijzondere wijze ingezet voor het Nederlandse Rode Kruis en de Blindenbibliotheek in Nijmegen. Zij werkte o.a. als vrijwilliger van het Rode Kruis in Thailand om in het kamphospitaal de vluchtelingen te verzorgen. Dit onder erbarmelijke omstandigheden. Mevrouw Rubsamen was ook actief bij het Provinciaal commando van het Rode Kruis in Noord Brabant. Zij heeft toen twee treintransporten van het Nederlandse Rode Kruis met zieke en gewonde vluchtelingen uit Bosnië als verpleegkundige begeleid. Daarnaast verleende ze ook hulp op de Blindenbibliotheek, zoals boeken inlezen op het Blindeninstituut en het bezoeken van zieken. Ze is ook een betrokken en kritisch lid van de vrijwilligersraad en adviseert in beleidstaken. Mevrouw Rubsamen wordt zeer gewaardeerd om haar hulpvaardigheid, zorgvuldigheid, grote inzet én haar zorgzaamheid voor de andere vrijwilligers.

Mevrouw drs. Th.G.M. Huigens (76), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Huigens is gedurende 18 jaren ambtelijk secretaris geweest van de Landelijke Vereniging voor Hoger Onderwijs voor Ouderen in Nederland, HOVO. Zij heeft deze taak geheel belangeloos vervuld. Gedurende die 18 jaren heeft mevr. Huigens zich niet beperkt tot zuiver secretariële werkzaamheden maar is zij steeds de sympathieke en kundige spil geweest van de activiteiten van de Vereniging en de contactpersoon naar buiten toe. Zo heeft zij met haar enthousiasme en toewijding een grote invloed gehad op het positieve imago van HOVO Nederland en van de verschillende HOVO-instellingen in het land. Daarnaast heeft zij nog diverse bestuurlijke activiteiten verricht voor o.a. de Vereniging Het Gelders Patiënten Platform en de Stichting Werkgroep Integratie Gehandicapten in Nijmegen.

Mevrouw M.H. Zalmé – Naastepad (79), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij zet zich sinds 1982 in voor Unicef. Door haar actieve inzet en positieve ondersteuning heeft decoranda bekendheid gegeven aan het Regionaal Unicef Comité Nijmegen. Als bestuurslid heeft zij in veel wijken een verkooppunt van Unicef-artikelen opgezet. Door het benaderen van bedrijven en het opzetten van verkooppunten in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en grootwinkel-bedrijven heeft ze het netwerk enorm vergroot. Tot op de dag van vandaag wordt met veel succes jaarlijks voor vele duizenden euro’s verkocht. En dat is voor een groot deel aan haar te danken. Ook nu nog heeft ze het grootste verkooppunt van Nijmegen.

De heer prof.dr. W.J.H.M. van den Bosch (61), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij krijgt zijn onderscheiding voor o.a. zijn verdiensten als hoogleraar aan de Radboud Universiteit en als huisarts te Lent. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diverse zorginnovaties in de huisartsenpraktijk in Nederland. Ook vervult hij een belangrijke rol in het onderwijs voor geneeskunde studenten en is hij heel actief in de nascholing . Aan de internationalisering van het onderwijs heeft professor Van den Bosch sterk bijgedragen en al meer dan 25 jaar is hij een uitstekend huisarts huisarts in Lent. De innovatieve kracht van professor Van de Bosch is ook landelijk erkend. Hij is actief lid van het Zorginnovatieplatform van het Ministerie van VWS. Belangrijke innovatieve projecten waar professor Van de Bosch zich mee bezig houdt zijn Health Bridge, Ateliers in de eerste lijn en Continuïteit van zorg bij chronische ziekten. Professor Van den Bosch was ook lange tijd bestuurslid en adviseur van het Nederlands Huisartsen Genootschap, en hij vervulde in die hoedanigheid een belangrijke rol bij het uitwerken van het Standaardenbeleid van het Huisartsen Genootschap.

De heer drs. A.C.J. Staps (73), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Decorandus wordt gezien als één van de 4 voortrekkers op het gebied van de psycho-oncologie in Nederland. Hij heeft zijn ideeën in vele lezingen, workshops en (Inter)nationale publicaties uitgedragen. In een latere fase omarmden KWF Kankerbestrijding en alle Integrale Kankercentra deze psychosociale zorg als een wezenlijk en noodzakelijk onderdeel van een integrale behandeling van mensen met kanker. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het opleidingsprogramma van medische studenten. Hij was ook oprichter van de Stichting Hulpgroep ‘Thuis sterven’ (nu Stichting VTZ Nijmegen), medeoprichter van het Taborhuis in Groesbeek en vrijwilliger bij de Stichting het Taborhuis. Dit was het eerste centrum in Nederland dat zich volledig richtte op de psychosociale begeleiding van mensen met kanker.

De heer drs. A.C.J. Staps (73), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Decorandus wordt gezien als één van de 4 voortrekkers op het gebied van de psycho-oncologie in Nederland. Hij heeft zijn ideeën in vele lezingen, workshops en (Inter)nationale publicaties uitgedragen. In een latere fase omarmden KWF Kankerbestrijding en alle Integrale Kankercentra deze psychosociale zorg als een wezenlijk en noodzakelijk onderdeel van een integrale behandeling van mensen met kanker. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het opleidingsprogramma van medische studenten. Hij was ook oprichter van de Stichting Hulpgroep ‘Thuis sterven’ (nu Stichting VTZ Nijmegen), medeoprichter van het Taborhuis in Groesbeek en vrijwilliger bij de Stichting het Taborhuis. Dit was het eerste centrum in Nederland dat zich volledig richtte op de psychosociale begeleiding van mensen met kanker.

De heer H.H.F. Rikken (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Rikken is sinds 1958 als vrijwilliger actief binnen een tweetal verenigingen in Lent. Al 40 jaar is hij bestuurslid van scoutinggroep St. Bernardus waarvan een flink aantal jaren als penningmeester en voorzitter. Binnen de speltak 'scouts' vervult hij tevens de rol van hopman / leider. Ook houdt hij zich bezig met fondsenwerving, het ophalen van oud papier en de realisatie van het nieuwe clubhuis. Hij is bestuurslid en penningmeester van de Lentse Muziekvereniging St. Theresia. Daarnaast is hij ook actief voor de Lentse parochie Maria Geboorte als collectant, kerkvoorganger en bij de aan de kerk gerelateerde dragersvereniging. Ook voor de badmintonvereniging 't Pluumke, Tennisclub L.L.T.V. en de Damclub Lent verzorgt hij kosteloos de jaarrapporten. De heer Rikken kan gezien worden als iemand bij wie het woord 'nee' niet voorkomt in zijn woordenboek als het gaat om vrijwillige inzet. Hij zet zich met hart en ziel in voor de gemeenschap van Lent.

De heer L. Schouten (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1970 is de heer actief als vrijwilliger voor de EHBO. Hij is afdelingscommandant van het Nederlandse Rode Kruis in Nunspeet en Beuningen en provinciaal Coördinator van de radioverbindingsdienst. Als instructeur geeft decorandus les in diverse plaatsen. Ook is hij al die jaren als lid van het uitvoeringscomité en coördinator van het infocentrum voor het Rode Kruis actief voor de Nijmeegse vierdaagse. En is hij instructeur bedrijfshulpverlening. Tevens is hij oprichter en voorzitter van Stichting Telecom Support, deze levert radioapparatuur aan hulpverleningsinstanties. En was hij Landelijk bestuurslid van de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO.

De heer drs. W.H. Hooglugt (63), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hooglugt krijgt een onderscheiding vanwege zijn verdiensten als hoofd voorlichting & fondsenwerving van de Stichting Mensen in Nood en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Moria. De Stichting Moria werkt, door opvang en persoonlijke begeleiding van jonge gedetineerden, met hen aan een nieuw toekomstperspectief. Daarnaast was hij woordvoerder en communicatieadviseur van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en heeft in deze hoedanigheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering van de Radboud Universiteit Nijmegen in de samenleving. Ook was de heer Hooglugt bestuurslid en adviseur van Voluntary Service Overseas Nederland (VSON), een ontwikkelingsorganisatie voor uitzending van deskundigen naar ontwikkelings-landen. En is hij al vele jaren als vrijwilliger actief in de Ontmoetingskerk Dukenburg.

De heer prof.dr. M.I. Katsnelson (53), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Professor Katsnelson is hoogleraar in de Theoretische natuurkunde. Hij heeft met Andre Geim en Kostya Novoselov samengewerkt op het thema grafeen en heeft daarbij een essentiele bijdrage geleverd aan het ontrafelen en duiden van de unieke eigenschappen van dit materiaal. Geim en Novoselov kregen hiervoor in 2010 de Nobelprijs voor Natuurkunde. Professor Katsnelson is ook een zeer gewaardeerde docent, niet alleen voor Bachelor en Master studenten, maar ook voor PhD studenten (promovendi). Hij is de auteur van diverse tekstboeken op het gebied van de theoretische vast stof fysica. Deze boeken zijn oorspronkelijk in het Russisch geschreven, maar zijn gedeeltelijk in het Engels vertaald en worden nu gebruikt op vele universiteiten over de wereld, waaronder op de Radboud Universiteit Nijmegen. Professor Katsnelson zet zich op uitzonderlijke wijze in voor het populariseren van de natuurkunde middels het schrijven van bijdragen in populair wetenschappelijke tijdschriften.

Lintjesregen 2012

Burgemeester drs. W. J. A. Dijkstra reikte op vrijdag 27 april 2012 ter gelegenheid van Koninginnedag in De Vereeniging van Nijmegen 12 Koninklijke Onderscheidingen uit.

Mevrouw prof. dr. D.D.M. Braat (58), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Braat is in 2001 de eerste vrouwelijke hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in Nederland. Zij is werkzaam als hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie en opleider aan de specialistenopleiding van het UMC Sint Radboud en zij bekleedde diverse nevenfuncties. Braat speelt in Nederland een vooraanstaande rol op het terrein van de ethiek en gezondheidszorg, in het bijzonder de fertiliteitszorg. Ook heeft zij zich ingezet voor het versterken van de positie van de vrouwelijke arts. Braats inzet bleef niet onopgemerkt: eind vorig jaar ontving zij de Opleidingsprijs 2011. Artsen in opleiding tot medisch specialist uit heel Nederland kozen haar als beste opleider obstetrie en gynaecologie. Zij won al eerder prijzen, zoals in 2007 de Corrie Hermann Prijs.

De heer drs. J.A. Bulte (61), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn wezenlijke bijdrage aan de sterke groei van de kwaliteit van het geneeskundig onderwijs aan het UMC St. Radboud. Deze kwaliteit blijkt vooral uit de 1e plaats die het Nijmeegs UMC inneemt op de lijst die door de landelijke visitatiecommissie wordt samengesteld. Zijn bijdrage aan de herziening van het curriculum Tandheelkunde heeft er zelfs toe geleid dat Nijmegen de koploper is in Nederland op het gebied van tandheelkundig onderwijs. Daarnaast heeft hij als bestuurder van het wijkgezondheidscentrum Lindenholt de contacten tussen de wijkbewoners en aanbieders van wonen, welzijn en zorg geoptimaliseerd. Ook zijn veelzijdige vrijwillige inzet voor de Antonius van Paduakerk wordt alom geprezen.

De heer M.E. Figaroa (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten als vrijwilliger voor verschillende organisaties op de terreinen sport, zorg en wonen. De heer Figaroa heeft een groot aantal bestuurlijke functies bekleed. Naast zijn actieve beoefening van de honkbalsport was hij ook jarenlang trainer en coach en penningmeester bij de honkbalvereniging Base Bals (het latere NISC’71). Hij acteerde ook als scheidsrechter op het hoogste honkbalniveau in Nederland. Hij was langdurig bestuurlijk actief bij de voetbal- en judotak van D.V.O. (Lent) en diende jarenlang het belang van de E.H.B.O.-afdeling Lent. Ook de huurdersvereniging van wooncorporatie Overbetuwe kon jarenlang rekenen op de inzet van de heer Figaroa, net zoals de Adviescommissie Allochtonen van de gemeente Nijmegen. De heer Figaroa is nog steeds actief voor senioren in Lent die hij naar de restaurantvoorziening het Open Hof in Lent brengt.

Mevrouw drs. C.M. van den Heuvel (53), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Als hoofd Internationale Samenwerking en Kwaliteitsbeoordeling van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft ze een beloningssysteem voor hoogleraren opgezet, wat van groot belang is geweest voor de kwaliteit van het Nederlands wetenschappelijk onderwijs. Mede dankzij haar werk als hoofd Marktverkenning, Strategie en Ontwikkeling behoort de Radboud Universiteit tot de (inter)nationale top, onder andere door het opzetten van een speciaal programma voor uitzonderlijk begaafde studenten. Daarnaast zet ze zich als vrijwilligster in voor onder meer het jaarlijkse Nijmeegse muziekfestival, cultureel centrum De Lindenberg en de Bethlehemparochie.

De heer H. Huiting (67), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger. Vanaf begin jaren ‘70 tot eind jaren ‘80 was de heer Huiting secretaris en voorzitter van Oranjevereniging Oosterbeek. Als voorzitter van Inkoopvereniging Den Brink heeft de heer Huiting in bijna 40 jaar een uitgebreid netwerk aan leveranciers opgebouwd waar hij goede afspraken mee maakt en is hij nog steeds zeer actief voor deze vereniging. Onder Huitings bezielende leiding is in de jaren ‘70 het 20-jarig bestaan van de Vereniging van Gemeentepersoneel Renkum groots gevierd. De laatste 7 jaar mag de Nijmeegse Woongroep Non Solus genieten van zijn inzet; als voorzitter organiseert hij uitstapjes en chauffeert hij medebewoners als nodig.

De heer prof. dr. B. P. F. Jacobs (48), Officier in de Orde van Oranje Nassau

Zowel nationaal als internationaal wordt hij gezien als toonaangevend op het gebied van Software Security and Correctness. Zijn onderzoek op het gebied van computer security heeft voor een breed gedragen besef geleid dat privacy- en veiligheidsaspecten grote maatschappelijke projecten kunnen maken of breken. Het bekendste voorbeeld hiervan was de blootlegging van de zwakheden in de chipkaart. In een maatschappij die steeds verder digitaliseert is zijn werk op het gebied van privacy en beveiliging van groot belang.

De heer J.J. Janssen (77), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn. Sinds 1981 is de heer Janssen actief lid van Dragervereniging St. Vincentius in Lent. Hij ondersteunt binnen de katholieke parochie de uitvaarten. Ook verzorgt de heer Janssen al vele jaren het dagelijkse vervoer van koelverse maaltijden van de Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen naar Lent ten behoeve van de ouderen. Sociale verantwoordelijkheid en zich dienstbaar opstellen voor de gemeenschap zijn belangrijke waarden voor hem. Zijn maatschappelijke betrokkenheid is groot. Men kent de heer Janssen als een geweldige betrouwbare vrijwilliger, die voor iedereen klaar staat.

De heer drs. ing. J. T. W.M. Nillesen (65), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Als voorzitter van de Stichting MeTander voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen worden zijn gedrevenheid en integriteit geroemd. Hij stelt hierbij de kinderen, ouders en het personeel centraal. In 2009 richtte hij de Stichting Koepel Hoogbegaafdheid die het gemeenschappelijk belang van de verschillende verenigingen behartigt. Ook richtte hij het Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen op waarbij onder andere het leerlingenvervoer verbeterd is.

De heer M.J.M. Ramakers (76), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Ramakers is een zeer actieve vrijwilliger die in de wijk Neerbosch Oost vele activiteiten ontplooid heeft voor zowel de jeugd als ouderen. Voor de jeugd organiseerde hij niet alleen activiteiten zoals het jeugdcarnaval en de Kerstviering, maar zorgde zelf ook nog eens voor de sponsoren om dit alles betaalbaar te houden. Voor de ouderen richtte hij een tafeltennisclub op. Voor diverse lokale en nationale fondsen en stichtingen gaat hij met de collectebus rond. Voor de AbvaKabo Nijmegen heeft hij in de jaren zeventig diverse werkzaamheden verricht en diverse medewerkers van de Nijmeegse universiteit met een arbeidsconflict geholpen.

De heer P.H. Stal (72), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is een ondernemer met carnavalsbloed. Een geboren en getogen Nijmegenaar die zeer betrokken is bij het wel en wee van de stad. Veel Nijmegenaren hebben de vruchten kunnen plukken zijn organisatorische kwaliteiten. Of het nou gaat om de ondernemersvereniging in de Augustijnenstraat of een tennistoernooi in Lent. Het meest opvallende vrijwilligerswerk is toch dat voor de doofblinden. De heer Stal heeft als vrijwilliger bij Kalorama geleerd om met deze groep mensen te communiceren en gaat met ze op pad in Nijmegen en omgeving, maar ook op vakantie in binnen- en buitenland. Door zijn activiteiten helpt hij deze mensen met een dubbele handicap om mee te doen.

De heer B.A.F. Traa (65), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Werkte jarenlang als vrijwilliger voor de personeelsvereniging en de senioren van de ING-NMB Hij doet dit nu nog steeds voor de ING-senioren die zijn verenigd in een seniorenclub. Veel van de activiteiten voor en met de vriendenclub leveren ook een bijdrage aan goede doelen. Zo heeft Europdonor al meerdere keren kunnen rekenen op de opbrengst van een feest dat de heer Traa met en voor de Seniorenclub georganiseerd heeft. Een bijzonder mooi goed doel overigens, stamceldonatie voor ernstig zieke patiënten, vaak met kwaadaardige bloedziekten, waarvoor geen geschikte stamceldonor binnen de eigen familie aanwezig is.

Lintjesregen 2013

Burgemeester drs. H.M.F. Bruls reikte op vrijdag 26 april 2013 ter gelegenheid van Koninginnedag negen Koninklijke onderscheidingen uit.

De heer Th.J.G. Adriaansen (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Adriaansen is de drijvende kracht achter de organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Waaloversteek 1944 aan de Oosterhoutsedijk en voor de schoolkinderen van BS De Oversteek, veteranen en nabestaanden (nationaal en internationaal). Hij doet dit in nauwe samenwerking met de Amerikaanse ambassade en het Nationaal Bevrijdingsmuseum en verschillende veteranenorganisaties. Zijn belangeloze en persoonlijke inzet bij het organiseren van deze jaarlijkse herdenking overstijgt de belangen van de school. Sinds 1987 heeft hij nog voor andere organisaties vrijwilligerswerk verricht dat belangrijk is voor o.a. de onderlinge samenhang en het leefklimaat in de wijk Neerbosch-Oost. Hij was lid van de budgetcommissie van de wijk, redactielid/hoofdredacteur van de Partituur en lid van de beheerscommissie van wijkcentrum De Schalmei. Daarnaast was hij lid van de activiteitencommissie die de rommelmarkten verzorgde en gaf ondersteuning aan toneelgroepen, cd avonden, en vrijwilligersavonden. Tevens is hij betrokken geweest bij de KNWU wielerronde Neerbosch-Oost. En was hij bestuurslid van Drumband en Majorettekorps Neerbosch-Oost.

De heer prof.dr. H.G. Brunner (56), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. Brunner studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde zich aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Klinische Genetica. In 1998 werd hij benoemd als hoogleraar en als hoofd van de afdeling Genetica van het UMC St Radboud. Professor Brunner is een eminent klinisch geneticus, internationaal geroemd vanwege zijn vermaarde kennis van duizenden zeldzame syndromen, maar vooral als genetisch onderzoeker die de vertaalslag van basaal wetenschappelijk onderzoek naar routine diagnostiek als geen ander weet te maken. Hij is een zeer inspirerend spreker en als leidinggevende bij uitstek in staat talentvolle wetenschappers en clinici te identificeren en te motiveren. Onder leiding van professor Brunner heeft de Nijmeegse afdeling Genetica zich ontwikkeld tot de internationale top op het gebied van genetisch onderzoek en genetische diagnostiek. Professor Brunner is bij uitstek een verbinder, iemand die niet alleen arts, onderzoeker en diagnosticus bij elkaar brengt en ervoor zorgt dat ze samen gaan werken, maar ook samenwerking tussen verschillende disciplines realiseert. Tot zijn vele wetenschappelijke nationale en internationale functies behoren het voorzitterschap van de ZonMw VICI commissie, voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de European Society of Human Genetics (ESHG). Samenvattend kan worden gesteld dat professor Brunner een zeer vooraanstaand wetenschapper is die internationaal uitzonderlijk groot gezag geniet. Zijn onderzoek op het terrein van (mentale) genetische aandoeningen en syndromen en zijn grote maatschappelijke inzet op dit terrein zijn van zeer grote betekenis voor patiënten en hun verwanten in Nederland maar ook daarbuiten.

De heer prof.mr. C.J.H. Jansen (51), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Professor Jansen (51) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In 1987 promoveerde hij aan deze universiteit. In 1998 werd hij benoemd tot hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2007 is hij hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Recht aan deze universiteit. Tevens is hij sinds 2001 als bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Betrokkene is een van de meest gezaghebbende experts op het vlak van het juridische leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zijn boek "Doorgaan of stoppen? Enkele beschouwingen over recht en rechtsbeoefening in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog" (2006) is een bundeling van gewaardeerde en veelbesproken artikelen.Het boek is van een grote betekenis voor de Hoge Raad en de Nederlandse samenleving, omdat hiermee een belangrijk element aan de nationale geschiedschrijving is toegevoegd. Professor Jansen is ook een expert en autoriteit op het gebied van het moderne arbeidsrecht, en één van de meest gewaardeerde docenten. Hij is de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij het bedenken, vormgeven en implementeren van nieuwe opleidingen, cursussen en trajecten.

De heer prof.dr. J.M.A.M. Janssens (66), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Professor Janssens studeerde Sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn afstuderen in 1971 werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker bij het IVA, het Instituut voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Tilburg. In 1977 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het proefschrift “ Begeleiding van ouders van geestelijk gehandicapte kinderen”. In 1977 werd professor Janssens benoemd als Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1997 werd hij benoemd als hoogleraar Opvoedings- en gezinsondersteuning en Methoden. Van 1997 tot 2011 was hij tevens directeur van het Onderwijsinstituut Pedagogiek en Onderwijskunde en vanaf 2011 tot heden is hij directeur van het Onderwijsinstituut Maatschappij wetenschappen. Professor Janssens heeft een uitmuntende wetenschappelijke carrière opgebouwd. Als hoogleraar Opvoedings- en Gezinsondersteuning en als specialist op het terrein van interventies en behandeling heeft hij talrijke wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, vele promovendi begeleid en aanzienlijke externe subsidies verworven. Hij draagt zijn vakgebeid met verve uit. Of het nu gaat om voorlichting aan abituriënten en hun ouders, om onderwijs aan bachelor- en masterstudenten of om scriptiebegeleiding. Steeds zijn de reacties en beoordelingen zeer positief. Deze kwaliteiten worden ook in het buitenland erkend: hij is gastdocent aan de universiteit van Tenerife, de universiteit van Semarang en van de Atma Jaya Universiteit in Jakarta. Samenvattend kan worden gesteld dat professor Janssens door de combinatie van zijn wetenschappelijke en bestuurlijke activiteiten zeer succesvol bruggen slaat tussen de academische wereld en het veld en oplossingen creëert voor de vaak zo weerbarstige problematiek van jeugd en gezin. Zijn verdiensten voor het maatschappelijk veld zijn groot.

De heer prof.dr.ir. M.S.M. Jetten (51), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Professor Jetten studeerde Moleculaire wetenschappen aan de Wageningen Universiteit en promoveerde daar in 1991 summa cum laude op een onderwerp uit de anaerobe microbiologie. Sinds 2000 is professor Jetten hoogleraar ecologische microbiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij sinds 2002 bijzonder hoogleraar Environmental Microbiology aan de TU Delft. In 2010 werd hij gekozen tot lid van de KNAW; een groot eerbetoon voor zijn wetenschappelijke carrière. Voor zijn onderzoek verwierf professor Jetten de afgelopen 16 jaar meer dan 20 miljoen euro aan financiële steun. Hij ontving in 2008 de prestigieuze Europese ERC Advanced Grant en onlangs ontving hij de Spinozapremie 2012 van de NWO, de hoogste onderscheiding in Nederland op wetenschappelijk gebied. Professor Jetten behoort tot de wereldtop op het terrein van de ecologische microbiologie. Hij ontleent zijn gezag aan een combinatie van wetenschappelijke excellentie, resultaatgerichtheid en strategische visie. Met deze kwaliteiten weet hij zijn medewerkers te stimuleren om maximaal gebruik te maken van elkaars expertise, competenties en kennis. Door zijn enthousiasme, zijn brede wetenschappelijk belangstelling, internationale reputatie en inspirerende persoonlijkheid, trekt professor Jetten jonge wetenschappers uit de hele wereld aan. Op dit moment zijn er 11 nationaliteiten vertegenwoordigd in zijn laboratorium. Samenvattend kan worden gesteld dat professor Jetten een zeer vooraanstaand wetenschapper is die internationaal uitzonderlijk groot gezag geniet op het terrein van de ecologische microbiologie.

De heer M.J. Kleuters (64), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kleuters zet zich al vanaf 1971 uiterst gedreven in om jongeren te enthousiasmeren actief muziek te beoefenen. Hij heeft diverse jongerenkoren opgericht. Met veel enthousiasme en een grote muzikale kennis van zaken heeft hij deze koren geleid. Het geven, organiseren en beleidsmatig ondersteunen van onderwijs (in brede zin) loopt als een rode draad door de heer Kleuters zijn leven. Bij de benoeming van enkele van zijn vele bijzondere verdiensten, blijkt dat de minder bedeelden in de Nederlandse maatschappij hierbij altijd centraal hebben gestaan. Ook als coördinator van Ziezon, netwerk voor onderwijs aan zieke leerlingen, heeft men hem leren kennen als een voorvechter voor het recht op onderwijs voor alle kinderen. Onvermoeibaar zet hij zich in, met een scherp doel voor ogen. Zijn persoonlijke betrokkenheid gaat veel verder dan alleen op basis van zijn functie verwacht kan worden. Het zou niet eens in hem opkomen om een verzoek van een ouder om hulp te laten liggen, omdat de werkdag voorbij is. Hij helpt, coördineert en regelt, omdat het nodig is. Kenmerkend voor de heer Kleuters is dat hij altijd, als het moet 24 uur per dag en 7 dagen per week, klaar staat voor zijn collega's en altijd bereid is om zaken aan te pakken, maar tegelijkertijd zeer bescheiden is en zich niet naar de voorgrond dringt. Ook internationaal heeft hij, via zijn betrokkenheid en inzet, ook in vele weekeinden en op vrijwillige basis, bij de Europese organisatie voor onderwijs aan zieke leerlingen, HOPE, de Nederlandse aanpak van deze problematiek voor het voetlicht gebracht. Als bestuurslid van deze organisatie was hij betrokken bij veel internationale initiatieven, waaronder de organisatie van tweejaarlijkse internationale congressen. De bijdrage die de heer Kleuters heeft geleverd gaat verder dan individuele leerlingen.

De heer prof.dr. J.W.H. Leer (63), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Professor Leer studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en sloot deze studie af met een cum laude doctoraal in 1974 en een cum laude artsexamen in 1976. Hij volgde de opleiding tot Radiotherapeut-oncoloog en promoveerde in 1982 aan dezelfde universiteit op een proefschrift getiteld “Transversale tomografie en radiotherapie”. Als pionier op dit gebied heeft zijn dissertatie grote betekenis gehad voor de behandeling van patiënten met kanker door bestraling. Al vier jaar na zijn promotie werd professor Leer benoemd tot hoogleraar en hoofd van de afdeling Klinische Oncologie van het UMC in Leiden. Sinds 1998 is professor Leer hoofd van de afdeling Radiotherapie van het UMC St Radboud te Nijmegen. Professor Leer verwierf grote internationale erkenning door zijn baanbrekend onderzoek naar de behandeling van darmkanker. Hij is de initiator geweest van een groot aantal landelijke onderzoeken, die hebben geleid tot substantiële verbeteringen in de behandeling van de oncologische patiënt. Hij had hierbij niet alleen oog voor de primaire tumorbehandeling, maar ook voor de psychologische aspecten van de behandeling. Voor zijn onderzoek heeft hij meerdere internationale prijzen ontvangen waaronder de meest prestigieuze binnen dit vakgebied: de European Society of Therapeutic Radiology & Oncology (ESTRO) life time achievement Award. Professor Leer heeft een omvangrijk wetenschappelijk oeuvre bestaande uit ruim 125 publicaties in vooraanstaande internationale en Nederlandse tijdschriften en hij begeleidde 15 promovendi. Naast wetenschapper is hij een voortreffelijk docent. Samenvattend kan worden gesteld dat de verdiensten van professor Leer ruimschoots overschrijden hetgeen bij een reguliere taakuitoefening van een hoogleraar verwacht mag worden. Hij is een radiotherapeut-oncoloog met een wereldwijde excellente reputatie. Zijn onderzoek en zijn grote maatschappelijke inzet op dit terrein zijn van zeer grote betekenis voor patiënten in Nederland maar ook daarbuiten.

De heer prof.dr. V. Manuth (56), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Professor Manuth studeerde kunstgeschiedenis aan de universiteiten te Kiel, Bonn en Berlijn. In 1987 promoveerde hij (magna cum laude) aan de Freie Universität Berlijn met het proefschrift “Ikonographische Studien zu den Historien des Alten Testaments bei Rembrandt und seiner frühen Amsterdamer Schule”. In 1995 werd hij benoemd als hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd aan de Universiteit van Kingston, Canada. Sinds 2003 is hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als hoogleraar Kunstgeschiedenis van de (vroeg)moderne Tijd. Professor Manuth toont zich in zijn wetenschappelijke loopbaan een ware ambassadeur van de Nederlandse kunst. Het is bijzonder dat hij, met de Duitse nationaliteit, aan een Duitse universiteit promoveerde op een zeer Nederlands onderwerp. Vanaf het moment dat hij de universiteit van Berlijn verliet en ging werken aan de universiteit van Kingston, bracht hij zijn kennis en enthousiasme over de Nederlandse 17e-eeuwse schilderkunst in het algemeen en over Rembrandt in het bijzonder, wereldwijd over het voetlicht. Zijn naam als Rembrandtdeskundige is over de hele wereld bekend. Hij verzorgde vele lezingen over de 17e-eeuwse schilderkunst in belangrijke musea en universiteiten in Europa; Berlijn, Parijs, Hailsham (Sussex, Groot Brittannië), Misilac (Frankrijk), Florence, Aken, Trier en Frankfurt. De onmiskenbare expertise van professor Manuth werd bevestigd toen hij in 2005 werd benoemd tot honorair conservator 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst bij het Rijksmuseum Amsterdam, in welke hoedanigheid hij zijn expertise aanwendt ten gunste van tentoonstellingen en beleid. Samenvattend kan worden gesteld dat professor Manuth van zeer grote betekenis is voor de internationale en nationale kennis, bekendheid en waardering van de 17e-eeuwse Nederlandse kunst en cultuur, voor de wetenschappelijke bestudering en ontsluiting van de bronnen daarover en voor de stimulering van de wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling voor de schilderijen en tekeningen uit deze periode als internationaal gekoesterd erfgoed. De manier waarop hij zowel nationaal als internationaal invulling geeft aan zijn taak als onderzoeker, docent, organisator, stimulator en propagandist van kunst- en cultuurhistorisch onderzoek is van grote waarde, zowel vanuit een wetenschappelijk maar zeker ook vanuit maatschappelijk oogpunt.

De heer A.A.M. Smits (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Smits is sinds 1981 vrijwilliger bij de Sint Stevenskerk in Nijmegen en verleent sindsdien jarenlang allerlei hand- en spandiensten. In 1986 kwam hij in het bestuur van de Nijmeegse orgelkring, die elk zomerseizoen gevarieerde en goed bezochte orgelconcerten organiseert. In 1996 werd hij zelfstandig orgelstemmer voor de 4 orgels in de St. Stevenskerk en reparateur voor kleine reparaties. Hij verzorgt met name het grote orgel, het Königorgel. Bij grote reparaties werkt hij samen met de orgelbouwer. Hij is nog steeds de vaste orgelstemmer van de St. Stevenskerk. Dit betekent dat hij moet stemmen voor elk concert in de zomerconcertserie. Verder voor alle gebeurtenissen, concerten, feestdagen enz. waarbij het orgel gebruikt wordt. Bij storingen of noodzakelijke reparaties wordt hij opgeroepen door de organisten. Daarnaast is hij betrokken bij de restauratie van het orgel van de Lutherse kerk in Nijmegen. In 1994 was hij mede-oprichter van de stichting Vrienden van het Kronenburgerpark. Deze stichting nam de zorg voor het hertenkamp en volière in het park over van de Gemeente. De stichting besloot jaarlijks een aantrekkelijke folder uit te geven en te verspreiden in de binnenstad om sponsors te werven. Dit was vanaf het begin een succes en zorgde voor veel donateurs. In 1999 werd de heer Smits voorzitter van de stichting, tot 2009. In deze periode gaf hij leiding aan een groep dierenverzorgers, en leidde hij de zorg voor behoud en onderhoud van het hertenkamp en de volière. Verder hield hij contact met de dierenarts. Hij overlegde met de gemeente, de politie, het parkbeheer van de gemeente en de DAR. Dit alles om het Kronenburgerpark aantrekkelijk te houden voor recreatie en om een goede uitstraling voor de stad te waarborgen. Zijn bouwkundig inzicht maakte het mogelijk om met een klein budget veel onderhoud in eigen beheer uit te voeren.

Lintjesregen 2014

Burgemeester drs. H.M.F. Bruls reikte op vrijdag 25 april 2014 ter gelegenheid van Koningsdag 26 Koninklijke onderscheidingen uit.

De heer A.H.M. Arts (77), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Arts viert 14 mei zijn gouden huwelijksfeest met Gerda (zie hieronder). Hij is al 35 jaar actief als vrijwilliger bij EHBO, carnavalsvereniging De Blauwe Steen, harmonie en scouting Brakkenstein. Hij is bestuurslid van de Katholieke Belangenorganisatie Ouderen waar hij veel activiteiten coördineert en uitvoert.

Mevrouw G.T.H. Arts-Hermsen (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Viert 14 mei haar 50-jarige bruiloft met André (zie hierboven). Heeft eerst de kinderen opgevoed en is daarna vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst als kernlid van de Vrouwenbond Brakkenstein. Daarna bezorgde ze maaltijden bij ouderen in Groesbeek. Mevrouw Arts is al bijna 10 jaar voorzitter van de Zonnebloem, regio Nijmegen, afdeling Brakkenstein. In deze hoedanigheid bezoekt ze ook zieken thuis.

De heer W. Bakker (78), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Bakker heeft diverse functies vervuld bij Royal Haskoning. Hij heeft in Bangladesh de “School of Hope” in Dhaka opgezet, begin jaren 90. Hier krijgen 200 wees- en straatkinderen tot op de dag van vandaag kans op een betere toekomst. De heer Bakker heeft in diezelfde tijd een eigen NGO in Rangpur opgericht. Een organisatie die zich inzet voor een betere toekomst van vrouwen en kinderen. De heer Bakker was organisator van de multiculturele bijeenkomst Meijhorst in 2001, een evenement dat de jaren daarna groeide en in 2005 zelfs in het Triavium gehouden werd met 1750 bezoekers. Verder is hij lid van de bewonerscommissie Zwanenveld en oprichter van het buurtpreventieteam Zwanenveld.

De heer dr. A.C.A.M. Bots (72), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Bots was van 1981 tot 2003 Universitair Hoofddocent Faculteit der Letteren (afd. geschiedenis) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De heer Bots is een bekend gezicht als het gaat om het Nijmeegse ouderenwelzijn. Hij is al jarenlang voorzitter van de Seniorenraad en is actief binnen de Stichting Welzijn Ouderen, de SBGO, het ‘100 netwerk’ en de Beleids- en Adviesraad van de ZZG Zorggroep Nijmegen en omstreken. Vrijwillig en met volle overgave zet hij zich al jaren in voor ouderen in onze stad en onze regio.

De heer J. van Delft (79), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heren Van Delft en Schulte en mevrouw Ross zetten zich al jarenlang in voor de Nijmeegse Sint Stevenskerk. De heer Schulte opent dagelijks de kerk en is gastheer en eerste aanspreekpunt van iedereen die de kerk binnenstapt of telefonisch contact opneemt. Hij zorgt ook voor klein onderhoud en het aansturen van de vele vrijwilligers. Mevrouw Ross en mijnheer Van Delft vormen samen het gezicht van Stichting Stevenskerk Nijmegen als respectievelijk voorzitter van het bestuur en als lid van het dagelijks bestuur. Zij hebben er samen voor gezorgd dat de Sint Stevenskerk is uitgegroeid tot een centrale ontmoetingsplaats voor inwoners, organisaties en (internationale) gasten van diverse instituten met jaarlijks 80.000 bezoekers.

De heer P.J. Edixhoven (69), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Edixhoven is voormalig orthopedisch chirurg. Hij zet zich al decennialang belangeloos in voor de organisatie, scholing en de kwaliteit van de Medisch Specialistische Expertises. In 1995 werd de heer Edixhoven lid van de Commissie Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid , waarvan hij later 10 jaar lang voorzitter was. Hij heeft rond 1998 de Werkgroep Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid (WIA) opgezet. Als medisch Expertiseur was de heer Edixhoven verbonden aan de commissie Personenschade van de Geneeskundig Adviseurs Vereniging. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportages (WMSR). Daarmee bracht de heer Edixhoven diverse medische specialismen onder in één overkoepelende, multidisciplinaire organisatie. Uit de WMSR kwam de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportages (NVMSR) voort. De heer Edixhoven vervulde een voortrekkersrol en is nog steeds actief als bestuurslid van de vereniging. Als lid van een werkgroep van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging draagt hij nog steeds bij aan richtlijnen voor de Nederlandse orthopedische expertiseurs.

Mevrouw F. Groenendijk-Bemelmans (71), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Groenendijk was consultatiearts, jeugdarts en schoolarts in het Willemskwartier. Zij nam het initiatief voor een regelmatig overleg over ´probleemkinderen´ en hun gezinnen, met het hoofd van de kleuterschool en andere hulpverleners in de wijk. Mevrouw Groenendijk was van 1995-2007 huisarts in Nijmegen en van 2007 tot 2013 actief als docent-mentor van de opleiding coassistenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En zij werkte in die periode als arts bij Stichting De Driestroom, een organisatie die zorg levert voor verstandelijk beperkte mensen. Mevrouw Groenendijk werkt al jaren als vrijwilliger bij het Internationaal Vrouwencentrum in Nijmegen en bij Stichting Gast; een stichting die uitgeprocedeerde asielzoekers in Nijmegen en omgeving helpt. Ook is zij landelijk actief als lid van de commissie achterstandswijken van de Landelijke Huisartsen Vereniging. En op lokaal niveau neemt zij onder andere deel aan de Seniorenraad Nijmegen en de commissie somatische zorg migranten van PHAROS, een landelijk kennis- en adviescentrum voor migranten, vluchtelingen en gezondheid.

De heer M.J.K. Heijnen (52), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Heijnen zet zich al jarenlang en belangeloos in voor fietsvereniging De Wedrenners. Er komen wekelijks zo’n 200 deelnemers aan de start. Een initiatief dat is uitgegroeid tot een regionaal bekend fietsevenement en bijdraagt aan Nijmegen als sportieve stad. De heer Heijnen zet routes uit, deelt verschillende groepen in en verstrekt informatie via de website van deze vereniging en hij leidt zo deze ‘wilde’ fietsvereniging in goede banen.

De heer G.B. Hesseling (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hesseling heeft zich bijna zijn hele leven ingezet voor de bewoners van het Waterkwartier en voor de belangen van de wijk. Hij heeft veel activiteiten en acties voor bewoners georganiseerd, is altijd trouw gebleven aan zijn wijk en maakt zich sterk voor een betere leefomgeving voor mensen met een smalle beurs. De heer Hesseling is sinds de oprichting van de Wijkvereniging Ons Waterkwartier in 1993 een onmisbaar lid van deze vereniging. Hij is een geboren en getogen Waterkwartierder en hij heeft het proces van afbraak en opbouw van de wijk intens meegemaakt en er zijn stempel op gedrukt.

De heer F.B.W. Jans (68), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Jans, gepensioneerd supermarktmanager, was actief bij de blinden en slechtzienden van het toenmalige Instituut Henricus en bij de Stichting Montessorischolen. De heer Jans is als lid en als voorzitter van ondernemingsraden zeer betrokken geweest bij de supermarkten waar hij werkte en bij hun personeel. Hij is nu nog actief als voorzitter van de NV Medezeggenschap en betrokken bij onder meer de Werkgroep Gelijk Loon.

De heer J.A.W. Janssen (79), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Janssen zet zich al meer dan dertig jaar geheel belangeloos in voor de gemeenschap van Lent. Sinds 1980 is hij actief bij de muziekvereniging St. Theresia. Hij begeleidt daar onder meer de jeugdleden. Daarnaast is hij al ruim twintig jaar hoofdkoster in de Maria Geboortekerk. De erediensten worden door hem verzorgd. De heer Janssen is daarnaast wekelijks actief voor de ouderenvereniging 'Wat heet oud'. Hij verzorgt het vervoer van ouderen die de soos willen bezoeken.

De heer H. Landman (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Landman is al ruim 20 jaar actief in de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Hij verricht als vrijwilliger diverse klussen zoals het regelen van de maandelijkse vervoerszaken rondom de ouderenmiddagen en rijdt ook altijd zelf. Hij maakt de kerk gereed voor de Paas- en Kerstdiensten voor de ouderen en de 40-dagen maaltijden. Daarnaast is de heer Landman coördinator van de totale organisatie rond de actie Kerkbalans. Deze fondsenwerving is van essentieel belang voor het functioneren en voortbestaan van de kerk. Sinds 1999 is de heer Landman secretaris van het bestuur van de Stichting Fibon. Deze stichting helpt en ondersteunt ouderen die niet meer in staat zijn de eigen financiën en administratie te regelen. Ook staat de heer Landman aan de wieg van volleybalvereniging Duvol in Dukenburg. Hij is al 35 jaar een drijvende kracht bij deze vereniging.

De heer H.C.M. Langen (82), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Langen is initiator voor veel initiatieven in Bottendaal: Het bouwkamp, Koninginnedag, jaarlijkse schoolfeest van basisschool De Driemaster. Sinds zijn pensioen is hij zeven dagen per week “fulltime” als vrijwilliger in de speeltuin ’t Kraaienest of de wijk te vinden. Het nieuwe zwembadje in de speeltuin heet inmiddels het ‘Henk Langenbad’.

De heer G.C.A.H. Leenders (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Leenders is ondernemer die nauw betrokken is bij Nijmegen. Op vrijwillige basis is hij betrokken bij de instandhouding van de Molenstraatkerk, de Ondernemerssociëteit, de Vereniging Binnenstadsondernemers, De Nijmeegse Hofraad die de Nijmeegse ondernemers verbindt met Carnaval, de club van 19, ondernemers die NEC ondersteunen en de Vierdaagsefeesten. Een ondernemer die betrokken is en zijn verantwoordelijkheid neemt om Nijmegen op de kaart te zetten. De heer Leenders is nog steeds van de partij bij veel activiteiten en evenementen in de stad.

De heer L.J.J. Linders (59), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Linders is al 30 jaar werkzaam in het familiebedrijf Jan Linders supermarkten, vanaf 1999 als algemeen directeur. Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt naar voren in het belangeloos in natura bijdragen aan de regionale dependance van de voedselbank in Gennep. Daarnaast werkt hij veel samen met de sociale werkvoorzieningsorganisatie INTOS – mensen met veelal een verstandelijke beperking zijn in het kader van begeleid werken werkzaam bij diverse Jan Linders supermarkten. Hij zet zich in voor lokale en regionale goede doelen: het Jeugdsportfonds, de “Jan Lympische vlam”, het jaarlijkse Schoolontbijt, de Wensboom tijdens de kerstperiode waarbij wensen worden vervuld. Daarnaast worden elke maand een school en een vereniging van de maand gekozen, deze ontvangen dan € 1000 voor een project. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de supermarkten vorig jaar september is er een fonds opgericht dat vorig jaar al 58 lokale goede doelen ondersteunde. Alle supermarkten van Jan Linders werken volgens het programma “een Vitale Regio” – een programma voor duurzaamheid – dat door de heer Linders in 2011 ontwikkeld is.

De heer H.J.T. van Loon (78), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dhr. Van Loon is sinds 1988 vrijwilliger in verschillende functies bij het Koningin Wilhelmina Fonds. Hij is wijkhoofd en districtshoofd geweest en ging ook zelf langs de deuren met de collectebus. Daarnaast was hij in de jaren ‘80 koster en lid van het collectantencollege van de Goffertkerk (Heilige Drie-eenheid Parochie) tot de sluiting in 1989. In zijn werkzame jaren was hij ook secretaris en penningmeester bij de personeelsvereniging PION bij de Openbare Nutsbedrijven Nijmegen (na privatisering NUON, nu Alliander).

De heer L.G.W.M. Meijer (59), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dhr. Meijer, biologiedocent, is als geboren en getogen Brakkensteiner al 40 jaar vrijwilliger bij veel organisaties in Brakkenstein: onder meer voor het Oranjecomité, de tennisvereniging, camavalsvereniging De Platte Knip (waarvan hij eresenator is), de parochie en het St. Nicolaas-comité. Hij is voorzitter van de begraafplaats in de beheercommissie van de Paters van het Heilig Hart.

De heer P. Reedijk (91), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Reedijk maakt al ruim 30 jaar deel uit van het Stadsdeeloverleg Oost. Hier praat hij met organisaties en sleutelfiguren over het belang en de kwaliteit van de zorg voor ouderen. Sinds 1988 is de heer Reedijk actief voor het Seniorennetwerk SWON. Hij gaf computerlessen en was onder meer lid van de Cliëntenraad. Van 1991-2011 was hij als vrijwilliger actief voor het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Hij verzorgt nu nog het secretariaat van de SOMI, een organisatie van milieu-ingenieurs.

Mevrouw T.H.A.W. Ross-Neutel (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heren Van Delft en Schulte en mevrouw Ross zetten zich al jarenlang in voor de Nijmeegse Sint Stevenskerk. De heer Schulte opent dagelijks de kerk en is gastheer en eerste aanspreekpunt van iedereen die de kerk binnenstapt of telefonisch contact opneemt. Hij zorgt ook voor klein onderhoud en het aansturen van de vele vrijwilligers. Mevrouw Ross en mijnheer Van Delft vormen samen het gezicht van Stichting Stevenskerk Nijmegen als respectievelijk voorzitter van het bestuur en als lid van het dagelijks bestuur. Zij hebben er samen voor gezorgd dat de Sint Stevenskerk is uitgegroeid tot een centrale ontmoetingsplaats voor inwoners, organisaties en (internationale) gasten van diverse instituten met jaarlijks 80.000 bezoekers.

De heer A.M.H. van der Sande (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van der Sande zet zich al twintig jaar in voor andere mensen, en met name jongeren, en leert hen de Nederlandse taal. Eerst in het Asielzoekerscentrum en nu alweer 10 jaar bij de Internationale Schakelklas van het Canisiuscollege. Naast het leren om zich te redden in het Nederlands heeft de heer Van der Sande ook aandacht voor wat jongeren hebben meegemaakt en is hij voor hen een vraagbaak en een luisterend oor.

De heer L.B.M. Schulte (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heren Van Delft en Schulte en mevrouw Ross zetten zich al jarenlang in voor de Nijmeegse Sint Stevenskerk. De heer Schulte opent dagelijks de kerk en is gastheer en eerste aanspreekpunt van iedereen die de kerk binnenstapt of telefonisch contact opneemt. Hij zorgt ook voor klein onderhoud en het aansturen van de vele vrijwilligers. Mevrouw Ross en mijnheer Van Delft vormen samen het gezicht van Stichting Stevenskerk Nijmegen als respectievelijk voorzitter van het bestuur en als lid van het dagelijks bestuur. Zij hebben er samen voor gezorgd dat de Sint Stevenskerk is uitgegroeid tot een centrale ontmoetingsplaats voor inwoners, organisaties en (internationale) gasten van diverse instituten met jaarlijks 80.000 bezoekers.

De heer J. Spruijtenburg (85), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Spruijtenburg is al 50 jaar een grote steun en toeverlaat voor de stichting Jumborun. Hij is een van de oprichters en ruim 30 jaar voorzitter geweest. Jumborun is een jaarlijkse motortocht waarbij kinderen met een beperking in de zijspan mee kunnen rijden. Zonder zijn gedrevenheid en leiderschap zou er geen Jumborun meer zijn. Verder is de heer Spruijtenburg al bijna 40 jaar lid van de EHBO, afdeling Nijmegen. Hij is nog steeds actief als kaderinstructeur en geeft nog steeds vervolglessen aan de leden van de EHBO-vereniging. De lessen zijn noodzakelijk voor het competent houden van de leden op EHBO-gebied en ook het geldig houden van hun diploma.

De heer F. Tuinstra (71), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Tuinstra is al sinds begin jaren tachtig actief voor de protestante kerkgemeenschap in Dukenburg. Als ouderling en lid van de beheercommissie had hij bestuurlijke taken. Na zijn pensionering is de heer Tuinstra dagelijks bezig met ‘kerkwerk’. Hij helpt mensen met schuldproblematiek en met verhuizingen wanneer ze dit zelf niet mee kunnen. Verder assisteert hij bij de inzameling van goederen voor de ‘klaasmarkt’. Sinds 1999 is de heer Tuinstra ook vrijwilliger bij de stichting Fibon. Hij helpt ouderen met financiële/administratieve problemen. Vanaf 2005 bezoekt hij regelmatig TBS-patiënten in de Pompekliniek.

Mevrouw A.A.M. Wibier-Van Mechelen (74), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Wibier heeft van 1960 tot 2004 in het onderwijs. Zij is vrijwilliger geweest bij CNV Onderwijs en in 2008 gekozen tot voorzitter van de sectorraad gepensioneerden onderwijs. Mevrouw Wibier is secretaris van het parochiebestuur van de H. Dominicusparochie geweest, vier jaar gemeenteraadslid en van 2006 tot 2013 voorzitter van de Seniorenraad.

De heer H. Wijnen (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wijnen begeleidt al ruim 28 jaar vakanties voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Daarnaast bezoekt hij voor de Zonnebloemafdeling Wolfskuil ouderen thuis. Ook bij European Care & Travel Zorgvakanties is de heer Wijnen al 20 jaar als vrijwilliger actief. Sinds 2003 is Henk Wijnen ook vrijwilliger bij de Stichting Allegoeds Vakanties. Hier begeleidt hij vakanties van ouderen met een fysieke of sociale beperking. En ook de Stichting Tendens Vakanties kan sinds 2004 op de heer Wijnen rekenen. En hij werkt al bijna tien jaar als vrijwilliger bij de SWON bij de dagopvang.

De heer L. Woudstra (67), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Woudstra heeft vele vrijwilligersfuncties bekleed. Hij is jarenlang voorzitter geweest van vogelvereniging Vogelrijk. Daarnaast was hij actief als trainer van de voetbalvereniging Krayenhoff. Ook heeft hij aan veel wijkactiviteiten in de Wolfskuil meegewerkt. Als bestuurslid van de Vereniging voor Bevrijdingskinderen heeft hij ontmoetingen georganiseerd voor bevrijdingskinderen uit Nederland en België. Daarnaast werd hij eind vorige eeuw voorzitter van de wijkraad Wolfskuil waarin hij nog steeds actief is. Hij is nog lid van de redactie van wijkkrant De Wester.

De heer drs. W.A.B. van de Laar (75), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van de Laar is dichter en schrijft onder het pseudoniem Victor Vroomkoning. Hij heeft een uniek oeuvre geschreven en hiermee nationale en internationale bekendheid verworven. De heer Van de Laar behoort al decennia lang tot aan de top van de Neerlandse poëzie en staat bekend als een van de meest toegankelijke dichters. Hij wordt ook regelmatig betrokken bij juryoverleg, en was onder meer enige jaren voorzitter van de jury van de Johnny van Doornprijs, en jaarlijks als jurylid actief voor de Gelderse Kunstbende. En zit in de redactie van het Literair Café O´42 en van Zaal Zes, het literaire programma van LUX. Hij levert ook veel bijdragen aan educatieve projecten op school en gaf masterclasses. Daarnaast was hij ook stadsdichter van Nijmegen en schreef in twee jaar tijd 18 gedichten over het heden en verleden van onze stad en de omgeving.

Mevrouw G.A. Marten-van Stijn (60), Lid in de Orde van Nassau

Mevrouw Marten-van Stijn ontvangt de onderscheiding voor veel activiteiten: zij zet zich in voor scholing en ontspanning van haar collega’s zoals ook de periodieke uitstapjes. Daarnaast spreekt zij regelmatig als ervaringsdeskundige op symposia en heeft zij binnen het UMC St Radboud de nazorg voor Intensive Care patiënten opgezet. Daarnaast is zij enige jaren secretaris van peuterspeelzaal Peuterhofje geweest en secretaris van de jeugdcommissie van tennisvereniging Rapiditas. Inmiddels is mevrouw Marten-van Stijn ook al geruime tijd zeer actief als vrijwilliger en mantelzorger hier in Weezenhof. Zij heeft de verzorging en begeleiding van een ernstig zieke buurvrouw op zich genomen en lange tijd een ernstig zieke buurman begeleidt. Zij betrekt buren bij alle activiteiten en vergroot daarmee de sociale verbondenheid tussen buurtgenoten; dit heeft een enorm uitstralingseffect naar anderen.

Lintjesregen 2015

Burgemeester drs. H.M.F. Bruls reikte op vrijdag 24 april 2015 ter gelegenheid van Koningsdag 16 Koninklijke onderscheidingen uit.

De heer H. Baars (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer BaarsDe heer Baars is al 33 jaar vrijwilliger bij NEC. In die hoedanigheid is hij jeugdleider, wedstrijdsecretaris, materiaalman, coördinator van de ballenjongens, coördinator van de jeugdscheidsrechters en nog veel meer. Hij zorgt ook voor het vervoer van de jeugdvoetballers. Dankzij zijn inzet staan alle jeugdspelers, na de training, weer op tijd bij de busjes om naar huis te gaan. Daarnaast heeft hij altijd een luisterend oor voor de jongens en zorgt hij ervoor dat zij zich thuis voelen bij de club.

De heer H. Basten (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Basten De heer Basten werkt sinds 1994 als vrijwilliger in het archief van het Marechausseemuseum in Buren. Hij heeft al het unieke archiefmateriaal geïnventariseerd, beschreven, gearchiveerd en digitaal toegankelijk gemaakt. Door het werk van de heer Basten kunnen ook andere mensen met de archieven van dit museum historisch onderzoek verrichten. De heer Basten is één van de steunpilaren van het museum.

Mevrouw G. Cirkel (62), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Cirkel Mevrouw Cirkel is directeur Facilitair bedrijf Radboud Universiteit en zet zich, ook buiten haar werk om, in voor het welzijn van haar patiënten. Zo was zij onder andere voorzitter van Radio Radboud, een vrijwilligersorganisatie die radioprogramma's verzorgde voor patiënten. En zij heeft zich hard gemaakt voor de start van kindertelevisie binnen het Radboudumc. Naast haar werk aan de universiteit is zij ook maatschappelijk actief, onder andere in de Raad van Toezicht van Stichting de Waalboog, waar zij sinds 2010 de rol van vicevoorzitter vervult. Mevrouw Cirkel is een betrokken en toegewijd toezichthouder waarop altijd een beroep kan worden gedaan.

De heer P. Engelhard (77), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Engelhard Als sociaal cultureel werker bij Tandem zette dhr. Engelhard zich jarenlang op bevlogen wijze in voor de professionalisering van het welzijnswerk. Naast een jarenlang actief lidmaatschap van de vakbond is dhr. Engelhard ook al jaren in verschillende functies betrokken bij IVN Rijk van Nijmegen en de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert. Dhr. Engelhard wordt ook wel de onbezoldigd directeur van de Natuurtuin genoemd; een verbinder pur sang, geduldig en strategisch met oog voor mogelijkheden en onzekerheden van vrijwilligers.

De heer J. van Gellecom (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Gellecom Sinds het behalen van zijn EHBO-diploma in 1974 heeft dhr. Van Gellecom zich intensief op vrijwillige basis ingezet voor de EHBO. Zowel als instructeur op verschillende plekken, maar ook als examinator bij het Oranje Kruis. Ook in de judosport heeft dhr. Van Gellecom zijn sporen verdiend. Hij beoefende deze sport niet alleen, maar hij was ook altijd zeer betrokken bij de jurering en het arbitreren van de judosport. Voor bewezen diensten werd hij in 2005 door Judo Bond Nederland benoemd als Bondsridder met bronzen ereteken.

Mevrouw L. Halsema-van den Broek (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Halsema - Van den BroekMevrouw Halsema is initiatiefneemster van de Open Tuindagen die elk jaar in juni worden georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling zijn deze dagen inmiddels niet meer weg te denken uit Nijmegen en neemt het aantal deelnemers nog steeds toe. Daarnaast is mevrouw Halsema ook betrokken bij diverse andere vrijwilligersactiviteiten.

De heer M. Jankie (61), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer M. Jankie Al bijna 40 jaar zet de heer Jankie zich in voor de rechten van de multiculturele samenleving en in het bijzonder van de Surinaamse Nederlanders. Als medeoprichter en bestuurslid van de Werkgroep Tegen Discriminatie Hatert en Stichting Anti-discriminatie bureau Nijmegen heeft de heer Jankie diverse acties tegen discriminatie op touw gezet. Maar ook als secretaris en later als voorzitter bij Sociaal Culturele Vereniging DJOTIE heeft hij zich hard gemaakt voor de belangen van de Surinamers in Nijmegen. Mede door zijn inzet is de Adviescommissie Allochtonen (ACA) in Nijmegen ingesteld. De heer Jankie is ook medeoprichter en voorzitter van de Zorginstelling Multidag Nijmegen.

De heer S. de Jong (51), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer De JongProfessor De Jong, staat (inter)nationaal hoog in aanzien, vooral op vooral het gebied van de elementaire deeltjesfysica. Daarnaast heeft hij zich altijd met veel enthousiasme ingezet voor het onderwijs. Als eerste directeur van het Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics gaf hij het instituut vorm rond het thema ‘de oorsprong van het heelal’. IMAPP werd dankzij zijn inzet een bloeiend instituut met internationale uitstraling. Dhr. De Jong was tevens actief betrokken bij de ontdekking van het Higgsboson deeltje. Vanwege zijn inzet om de wetenschap onder de aandacht van het publiek te brengen, werd hij in 2009 uitgeroepen tot Nijmegenaar van het Jaar.

De heer P. van de Kerkhof (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Van de Kerkhof Dankzij de inzet van dhr. Van de Kerkhof, hoogleraar en afdelingshoofd Dermatologie bij Radboudumc, heeft deze afdeling zich ontwikkeld tot één van de grootste van het land. Hij is een exponent van de tegenwoordige deel- en kenniseconomie, één van dé opinieleiders in de wereld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar psoriasis en hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij de innovatie van de zorg voor patiënten voortvarend aangepakt. De nadrukkelijke aandacht voor patiënten is één van zijn (vele) verdiensten.

De heer G. Kok (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kok is een zeer veelzijdig vrijwilliger. Hij was jarenlang op verschillende manieren actief bij de modelvliegvereniging AFC (Air Fighter Club Gorinchem) en heeft op deze wijze menigeen enthousiast gekregen voor deze sport. Daarnaast verricht de heer Kok verschillende vrijwilligersactiviteiten bij het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen. En hij is al 10 jaar een van de grote steunpilaren bij het bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Mede door zijn educatieve rol in het evenementenprogramma zijn de workshops voor jongeren grote hits geworden in het jaarlijkse aanbod van het museum.

De heer S. Luijten (50), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden

Deze onderscheiding is uitgereikt door de Minister van DefensieDe heer Luijten heeft een indrukwekkende staat van dienst als militair. Zo was hij Liaisonofficier Commandement de la Force ‘d Action Terrestre in Frankrijk en was hij voor de Nederlandse krijgsmacht de vertegenwoordiger in dit land. Na een uitzending naar Afghanistan als sectiehoofd op een internationaal hoofdkwartier, werd hij aangesteld als Chef Staf van het hoofdkwartier Operationeel Ondersteuningscommando Land. Kolonel Luijten is voor veel jonge officieren een voorbeeld en inspiratiebron. De heer Luijten is tevens nauw betrokken geweest bij de basisschool Het Talent in Lent, sinds de oprichting van de school in 2000. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor Lentse voetbalvereniging DVOL.(n.b. deze onderscheiding werd in Den Haag uitgereikt door de minister van Defensie)

De heer R. Migo (64), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bij bevordering

De heer MigoDe heer Migo is enorm actief op maatschappelijk gebied. Na zijn wethouderschap is hij lid geworden en gebleven van het Dagelijks Bestuur van de Euregioraad. Zo levert de heer Migo nog steeds een actieve bijdrage aan de omvorming van de Euregio Rijn-Waal. Ook als directeur van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zette hij zich in voor de belangen van het regionale bedrijfsleven. Daarnaast richtte de heer Migo samen met voormalig atleet Jos Hermens en Jaap de Hoop Scheffer in 2001 de Stichting Local Heroes, running for Africa op; een stichting die kinderen in Afrika ondersteunt. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Museum Het Valkhof, ambassadeur voor de belangen van cliënten van zorgorganisatie stichting Driestroom en betrokken bij de Stichting KidsRights.

De heer H. de Ridder (57), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De RidderDe heer De Ridder is al bijna 35 jaar actief voor Amnesty International, op veel verschillende manieren. Al die jaren als gastdocent en al 20 jaar als voorzitter. In die laatste hoedanigheid heeft hij een netwerk opgebouwd met verwante organisaties zoals Stichting Gast, Ieder1Gelijk, Humanistisch Verbond Nijmegen. De heer De Ridder zorgde voor de continuïteit door steeds weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers in te wijden en ze te ondersteunen. Door zijn kennis van educatie heeft Amnesty Nijmegen een van de meest actieve Scholengroepen, die actief is in mensenrechteneducatie in Nijmegen en Gelderland.

Mevrouw M. Segboer-Reijnen (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Segboer-Reijnen Mevrouw Segboer heeft in 35 jaar tijd al meer dan 25 pleegkinderen onder haar hoede genomen. Sommigen voor korte tijd, anderen voor langere periodes. Maar allemaal konden zij rekenen op dezelfde goede zorgen. Ook de (adoptie-)ouders konden altijd rekenen op veel steun en advies van mevrouw Segboer (en haar gezin). Daarnaast heeft zij de afgelopen jaren veel tijd besteed aan de bezoeken van ouders en gesprekken met pleegzorg en bureau jeugdzorg.

Mevrouw B. Smits –Van Sonsbeek (66), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Smits-van Sonsbeek Mevrouw Smits was meer dan 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Zij was rector aan het Elshof College, voorzitter van de Centrale Directie van het Fredrik Hendrik College in Den Bosch en tot haar pensioen pensioenbeleidsadviseur van VOS/ABB. Tijdens haar loopbaan heeft zij zich op buitengewone wijze ingezet voor de zorg voor de met name zwakkere VMBO-leerling en daarmee de basis gelegd voor onderwijsvernieuwingen VMBO. Dankzij haar inzet heeft het VMBO een plaats gekregen op de kwaliteitsagenda van het ministerie van OCW. Ook was mevrouw Smits de oprichter en voorzitter van het samenwerkingsverband VO-VSO (voortgezet speciaal onderwijs), dat bestond uit 17 scholen en 11 besturen uit Den Bosch en omgeving. Daarnaast was en is mevrouw Smits actief in diverse kerken in Nijmegen.

De heer J. Valkenburg (77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Valkenburg De heer Valkenburg is secretaris en (voorheen voorzitter) van de Stichting Nationaal Congres Engels en organiseert onder andere al vele jaren een tweejaarlijks congres Engels voor ongeveer 400 docenten Engels in het voortgezet onderwijs. Hij is tevens erelid van de sectie Engels van Levende Talen omdat hij als voorzitter van deze vereniging jarenlang allerlei functies heeft vervuld. Daarnaast was de heer Valkenburg ook jarenlang voorzitter van tennisvereniging Brakkenstein en staat hij altijd voor iedereen in zijn omgeving klaar.

De heer K. Wiedhaup (77), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer WiedhaupDe heer Wiedhaup heeft zich zeer sterk gemaakt, ingezet en bewezen in de maatschappelijke toepassing en benutting van medisch-wetenschappelijke kennis. Als bestuursvoorzitter van het Innovatie en Investeringsfonds Gelderland heeft hij de start van diverse bedrijven op het gebied van agro, voeding, duurzame energie mede mogelijk gemaakt. Hij begeleidt jonge ondernemers en is onder andere lid van de Raad van Bestuur Pantarhei Bioscience, Stg. Health Valley. De heer Wiedhaup wordt geroemd in het onderwijs, het bedrijfsleven en in de wetenschap, tot ver over de landsgrenzen heen.

Lintjesregen 2016

Burgemeester Hubert Bruls reikte op dinsdag 26 april 2016 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende koninklijke onderscheidingen uit.

De heer J. van den Akker (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

J. van den Akker Dhr. Van den Akker is al 42 jaar vrijwilliger bij NEC. In die hoedanigheid is hij leider van een seniorenteam, organisator van het Cees Combijn- en het Cocktailtoernooi geweest. Daarnaast was hij voorzitter van de seniorenafdeling en bestuurslid voetbalzaken. Als club- en facilitair manager van de kantine/kleedkamer, velden en het clubhuis stuurt hij vrijwilligers aan, deelt velden en kleedkamers in en ontvangt de gasten. Ook verricht hij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Tevens is de heer Van den Akker wedstrijdsecretaris van N.E.C. en van de voetbalacademie N.E.C./FC Oss en lid van de klankbordgroep jeugdvoetbal KNVB district Oost en is medeorganisator van toernooien.

De heer M. ter Berg (59), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Ter BergDrs. Ter Berg is hoofd afdeling projecten en huisvestingsbeleid en adjunct-directeur van het Universitair Vastgoed Bedrijf. Hij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de universiteitscampus en is verantwoordelijk voor de ver- en nieuwbouw van het universitaire vastgoed. De campus vormt een belangrijk onderdeel in de bredere stedenbouwkundige structuur van Nijmegen. Dhr. Ter Berg is er in geslaagd de inpassing van de campusgebouwen in de stad op een geschikte en aantrekkelijke manier te bewerkstelligen. Daarnaast is dhr. Ter Berg voorzitter/medeoprichter van de Stichting Vrienden van Antonius van Padua en vrijwilliger/penningmeester van de Antonius van Paduakerk. Dhr. Ter Berg heeft als adviseur van het klooster Soeterbeeck te Ravenstein er voor gezorgd dat dit monumentale klooster overgenomen is door de Radboud Universiteit en nu in gebruik is als studiecentrum. Dhr. Ter Berg heeft een belangrijke rol gespeeld in de fusie van drie scholen (onder andere de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud waar hij bestuurslid van was) tot de Scholengroep Rijk van Nijmegen.

De heer J. Blokland (63), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

J. BloklandDhr. Blokland (directeur/eigenaar van Blokland Cold Stores BV te Cuijk) is voorzitter van de landelijke brancheorganisatie Nekovri (Nederlandse vereniging voor Koel- en Vrieshuizen). Ook is hij voorzitter van de commissie National Associations van de Europese koepelorganisatie European Coldstores and Logistics Association en lid van diverse internationale werkgroepen. Dhr. Blokland is tevens penningmeester geweest van de regionale ondernemersvereniging West Kanaaldijk Sluis en de Bedrijvenvereniging Trade Port Nijmegen-West. Dhr. Blokland is tevens medeoprichter van de Kiwanis Club Nijmegen en momenteel ook voorzitter van de Stichting Kiwanis Fondsenbeheer. Hij leidde onder andere een fundraisingsproject voor het Radboudumc voor het Helideck voor de afdeling Kindergeneeskunde.

De heer T. Bosch (62), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Bosch is al ruim 30 jaar actief als bestuurslid van de heemkundekring Groesbeek. Hij heeft een groot aantal publicaties over of in relatie met Groesbeek op zijn naam staan in samenwerking met de heer S. Schmiermann. Dhr. Bosch is tevens historisch adviseur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek en maakt deel uit van een adviesgroep van historici ten behoeve van de nieuwe ‘storyline’ van het nieuw te bouwen Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Ook is dhr. Bosch bestuurslid/redacteur van de historische vereniging Numaga. (n.b. deze onderscheiding is uitgereikt in Berg en Dal door burgemeester Slinkman)

De heer J. Dwarkasing (61), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. DwarkasingAl meer dan 40 jaar zet dhr. Dwarkasing zich in voor mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt en veelal afkomstig zijn uit andere culturen. In het begin als docent door het ontwikkelen van speciale lesmethoden die het onderwijs meer toegankelijk maken. Als vrijwilliger door advisering, ondersteuning bij invullen formulieren, verzoek- en bezwaarschriften etc. Medeoprichter van Sociaal Culturele Vereniging Vaidiek Samaad, Sambandh, Djotie, het Anti Discriminatie Bureau, bestuurslid Provinciale Steunpunt voor Surinamers in Gelderland. De laatste jaren richt zijn aandacht zich op de situatie van oudere migranten.

De heer P. Elands (69), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer P. ElandsDhr. Elands is oprichter van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) Nijmegen. Het COS liet door voorlichting mensen buiten de universiteit kennisnemen van de problematiek in de Derde Wereld. Vanuit het COS is S.O.S. Wereldhandel, thans Fair Trade Original, opgericht. Dhr. Elands steunde actief de invoer van het Max Havelaar keurmerk. Dit keurmerk droeg bij aan de bewustwording van eerlijke handel in Nederland. Dhr. Elands was medeoprichter van het Damiaancentrum Nederland. Dit centrum is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiend sociaal centrum dat samenwerkt met onder andere de Seniorenraad Sint-Oedenrode, Vluchtelingenwerk en BrabantZorg. Dhr. Elands is sinds enkele jaren vrijwilliger bij de Stichting Dominicanenklooster in Huissen en het Huis van Compassie in Nijmegen.

De heer H. Falcke (49), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De Heer H. FalckeProf.dr. Falcke is voorzitter van het LOFAR Astronomy Consortium committee. LOFAR is een uniek ICT-project door Nederlandse sterrenkundigen opgezet met als doel het begin van het heelal waar te nemen. LOFAR is een radiotelescoop met een netwerk van duizenden sensoren (in Nederland en andere Europese landen via glasvezelkabels) die dit kan. Dhr. Falcke levert zowel op theoretisch als experimenteel gebied belangrijke bijdragen aan de hoge energie astrofysica. Dhr. Falcke voert baanbrekend onderzoek uit naar zwarte gaten. Zeer recentelijk is voor het eerst het magneetveld bij het extreem massieve zwarte gat in het centrum van ons melkwegstelsel gemeten. In de internationale top van zijn vakgebied neemt dhr. Falcke een belangrijke plaats in.

De heer M. Ghouassi (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. GhouassiDhr. Ghouassi is medeoprichter van en vrijwilliger bij Badmintonclub Mariken te Nijmegen. De badmintonclub is in 1977 opgericht. Dhr. Ghouassi heeft in de afgelopen 39 jaar diverse functies vervuld: bestuurslid, lid van diverse commissies, medeorganisator van toernooien en zaalwacht. Dhr. Ghouassi is jeugdbegeleider en ondersteunt trainingen van jeugdteams. Ook haalt hij oud papier op, brengt folders rond en is aanspreekpunt voor nieuwe leden binnen de vereniging.

De heer B. de Gooyert (60), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. De GooyertDhr. De Gooyert is stafmedewerker bij onderwijsinstelling Stichting Conexus. Daarnaast verricht hij veel vrijwilligerswerk. Bij de Protestantse Gemeente Nijmegen is hij vrijwilliger/voorzitter. Hij begeleidde onder andere de fusie van de Gereformeerde Kerk Nijmegen en de Hervormde Kerk Nijmegen. Hij zet zich in tegen de leegloop van kerken. Bij scouting Amalgama is hij vrijwilliger/voorzitter en aanspreekpunt voor externe verhuur van het gebouw. Hij begeleidde de fusie met de scoutinggroep in Hees/Neerbosch. Daarnaast is hij vrijwilliger en kampleider bij Scouting Vierdaagse Nijmegen, Sinterklaas bij basisschool De Oversteek, vrijwilliger/medeoprichter Stichting Sambafestival Nijmegen.

Mevrouw G. Goverde-Lips (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevr. Goverde-LipsMevrouw Goverde-Lips was 26 jaar lang docent Engels aan het ROC Nijmegen. In haar vrije tijd organiseerde zij uitwisselingsprogramma’s en lessen aan scholen en instellingen in het buitenland. Haar leerlingen leerden niet alleen Engels, maar maakten ook kennis met cultuur, politiek en geschiedenis van het betreffende land. Samen met een collega heeft zij in Namibië een onderwijsproject opgezet, dat nu nog steeds een onderdeel van de opleiding is. Mevrouw Goverde-Lips is vrijwilliger bij de GroenLinks werkgroep landbouw en medeoprichter van het Platform Ander Landbouwbeleid (het huidige Platform Aarde Boer Consument). Sinds zeven jaar is zij secretaris/vrijwilliger bij de Stichting Nijmeegse Schooltuinen en mede-initiatiefnemer van de schooltuinen bij de locatie Wielewaal.

De heer H. van Groenestijn (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H. van GroenestijnDhr. Van Groenestijn is al 17 jaar vrijwilliger/begeleider bij Hobbycentrum Nijmegen. Hij geeft les in pottenbakken en zorgt er indirect voor dat deelnemers de kans krijgen zich sociaal verder te ontwikkelen in een moeilijke levensfase. Sinds 16 jaar is hij gids/coördinator Natuurwandelen bij Het Gilde Nijmegen. Tevens is hij medeontwikkelaar/gids-coördinator van de Romeinse Waterleiding Route bij Het Gilde Nijmegen.

De heer C. Hendriks (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. HendriksDhr. Hendriks organiseert al meer dan 35 jaar een wekelijkse kaartclub voor ouderen in Nijmegen-Oost. Daarnaast is hij teamleider van de biljartvereniging NODAPS. Ruim 20 jaar verzorgt hij ook tweemaal per week koersbal voor ouderen. Bij deze evenementen verzorgt hij ook het jaarlijkse toernooi. Ook verzorgde hij sinterklaasvieringen in wijkcentrum De Ark van Oost. Het wel en wee van ouderen in Nijmegen-Oost heeft ook zijn aandacht: hij haalt mensen op die zelf niet naar activiteiten kunnen komen en indien nodig heeft hij contact met de ouderenadviseur van de stichting welzijnswerk ouderen Nijmegen.

De heer H. Klopper (80), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H. KlopperDhr. Klopper is sinds 20 jaar bestuurslid public relations van de nationale vereniging De Zonnebloem regio Nijmegen. Daarnaast was hij coördinator van de Nationale Zonnebloemloterij in de regio Nijmegen en heeft gedurende 10 jaar een kwartaalblad uitgegeven voor de Zonnebloemvrijwilligers in deze regio. Dhr. Klopper is 15 jaar voorzitter geweest van de afdeling Hazenkamp-Goffert-Sint Anna; het aantal vrijwilligers van deze afdeling is in die tijd gestegen van 5 naar 30.

De heer H. van Krieken (59), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Dhr. Van KriekenDhr. Van Krieken verricht onderzoek op het terrein van pathologie, met name op het gebied van kankers van bloedverwante organen, lymfeklieren en maagdarmkanaal. Dhr. Van Krieken is een onderzoeker van wereldformaat die door zijn vertaling van wetenschappelijke methoden/gereedschappen naar de praktijk heeft bereikt dat de diagnostiek en behandeling van kanker sterk is verbeterd. Dhr. Van Krieken stelt de patiënt centraal en heeft er op het terrein van oncologie voor gezorgd dat er sneldiagnostiek toegepast wordt. Internationaal geeft dhr. Van Krieken cursussen waarbij hij zich inzet voor het samenbrengen van onderwijs, wetenschap, patiëntenzorg en de verschillende medische specialisaties.

De heer R. Meeuwsen (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Meeuwsen.jpgDhr. Meeuwsen is ruim veertig jaar verbonden aan Sportvereniging Quick 1888; hij was onder andere elftalleider, secretaris afdeling Voetbal, medeoprichter/secretaris afdeling Tennis en medeoprichter/coördinator van de werkgroep facilitaire diensten. Inmiddels is dhr. Meeuwsen verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken en hij verleent ondersteuning bij de Vierdaagsekampen. Sinds negen jaar is dhr. Meeuwsen bestuurslid bij Stichting Hobbycentrum De Nonnendaal. Hij was begeleider van de verbouwing van de werkplaats. Dhr. Meeuwsen is oprichter en bestuurslid van stichting De WijkFabriek Wolfskuil – een samenwerking tussen bewoners en de Stichting Hobbycentrum De Nonnendaal.

De heer H. van Megen (78), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Van MegenDhr. Van Megen is vrijwilliger/oud-bestuurslid bij carnavalsvereniging Het Geberste Kruukske, onderafdeling van de Kolpingvereniging Nijmegen waarvan dhr. Van Megen vrijwilliger is. Dhr. Van Megen is spreker bij de jaarlijkse seizoensopening, medeorganisator van rommelmarkten waarvan de opbrengsten naar geadopteerde projecten in Brazilië gaan. Bij het wijkplatform Neerbosch-Oost was hij bestuurslid en lid van het buurtpreventieproject. Dhr. Van Megen heeft zich ingezet voor de jeugdronde van de Rabobank en Wielerclub Groenewoud.

Mevrouw A. Meijer-Brandwijk (55), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw A. Meijer-BrandwijkAl 38 jaar is mevrouw Meijer-Brandwijk als vrijwilliger/scheidsrechter actief bij Volleybalvereniging Switch ’87 (voorheen Aksios) in Millingen aan de Rijn. Als wedstrijdleider bij de Stichting Toernooi Activiteiten Millingen is zij actief betrokken bij het jaarlijkse tweedaagse toernooi van de volleybalvereniging waaraan 240 teams uit Nederland en Duitsland deelnemen. Mevrouw Meijer-Brandwijk is lid van Carnavalsvereniging De Platte Knip in Brakkenstein – verleent onder andere assistentie bij jeugdcommissie activiteiten, deurcollectie, bezorgen programmaboekjes. Ook verleent mevrouw Meijer-Brandwijk als lid van het Schuttersgenootschap Orde Eendracht Vreugde 1 in Millingen aan de Rijn ondersteuning bij kerstactiviteiten en de poetsploeg.

De heer H. Olde (79), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H. OldeDhr. Olde is vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nijmegen. In diverse kerkelijke gemeenten was hij organist. Dhr. Olde zette zich in voor diverse groepen die contact hadden met kerken in Polen, Zweden en Zuid-Afrika. Dhr. Olde is adviseur bij de Alte Reformierte Theologie in Hannover. Dhr. Olde is medeoprichter van Stichting De Brug – deze zet zich in voor aidswezen en armoedebestrijding in Cambodja (onder andere door het bouwen van bruggen).

De heer J. Rutten (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J. RuttenDhr. Rutten is trainer van een hardloopgroep bij de Stichting Houdt U Fit. Als lid van de Valkhofvereniging verzorgt hij rondleidingen en verricht klein onderhoud aan de kapel. Al ruim 20 jaar is hij stadsgids/opleider bij Het Gilde Nijmegen. Dhr. Rutten is als vrijwilliger actief bij basisschool De Lanteerne: hij organiseert musicals, rondleidingen, atletiekdagen; verzorgt themaprojecten, schoolkampen en is jaarlijks Sinterklaas.

De heer L. Verhoeven (65), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer L. VerhoevenProf.dr. Verhoeven onderzoekt gesproken en geschreven taalontwikkeling van kinderen en het ontstaan en behandelen van leerproblemen. Dhr. Verhoeven paart wetenschappelijke kwaliteit aan maatschappelijke betrokkenheid. Hij is oprichter van het landelijk Expertisecentrum Nederlands. Dit centrum verricht wetenschappelijk onderzoek naar effectief taalonderwijs en ontwikkelt praktische oplossingen voor taalvraagstukken. Dhr. Verhoeven is voorzitter van de Stichting Dyslexie Nederland, hij heeft wetenschappelijke kennis voor professionals in de zorg en het onderwijs beschikbaar laten maken. Met zijn wetenschappelijke kennis draagt hij bij aan oplossing van vraagstukken rondom de zorg aan kinderen met speciale pedagogische en didactische behoeften.

De heer J. Verstappen (77), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J. VerstappenDhr. Verstappen is mede- initiatiefnemer van het ‘Lentse Warande’ plan. Alhoewel niet voor dit plan is gekozen, heeft dit plan het stedenbouwkundig en maatschappelijk belang van de dijkteruglegging onderstreept. Dhr. Verstappen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van de kwelwaterproblematiek. Dhr. Verstappen maakt deel uit van de klankbordgroep ‘Ruimte voor de Waal’. In het verleden is dhr. Verstappen voorzitter geweest van de Pony- en Paardenclub Lent, de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen en omgeving, Reuma Overleg Regio Gelderland, lid van de Patiënten Klankbord Groep UMC Sint Radboud, lid adviescommissie Platform Gehandicapten Nijmegen. Dhr. Verstappen is medeoprichter/coördinator van fitnessgroep Fire (groep voor reumapatiënten die onder professionele begeleiding sporten). Sinds vier jaar is dhr. Verstappen vicevoorzitter van de Seniorenraad en afgevaardigde in de klankbordgroep Bewust (langer thuis) Wonen.

De heer T. van der Weide (65), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Van der WeideProf. dr. ir. Van der Weide is een bevlogen onderzoeker en docent op het terrein van de ontwikkeling en het ontwerp van informatiesystemen. Hij heeft speciale belangstelling voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie zoekmachines waarbij dialoog tussen zoekende en zoekmachine centraal staat. Dhr. Van der Weide heeft veel contacten met het bedrijfsleven, mede om stages voor studenten mogelijk te maken. Dhr. Van der Weide heeft een aantal projecten opgezet om buitenlandse contacten van de studenten te stimuleren en om buitenlanders te stimuleren aan de RU te komen studeren of werken. Elk jaar worden nieuwe projecten geïnitieerd, zonder de oude op te geven, waardoor ook in de toekomst internationalisering een substantieel onderdeel van het onderwijs blijft. Belangrijke focus is ICT in de derde wereld, wat heeft geleid tot studiereizen naar landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, en onderwijsprojecten in deze landen. Dhr. Van der Weide brengt hiermee studenten, bedrijven en vele culturen bij elkaar.

De heer B. Wielakker (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. WielakkerDhr. Wielakker is vrijwilliger/penningmeester bij de Stichting fiBON (deze stichting verzorgt het financieel beheer van ouderen die niet meer in staat zijn hun eigen financiën en administratie te regelen en geen hulp van anderen kunnen verwachten). Dhr. Wielakker heeft de website van de stichting opgezet en onderhoudt deze. Hij begeleidt vijf cliënten en is coördinator van negen begeleiders met 37 cliënten. Dhr. Wielakker is vraagbaak voor zijn collega’s en altijd bereikbaar voor zijn cliënten. Samen met de voorzitter van fiBON heeft hij zitting in het Platformoverleg met allerlei Nijmeegse hulpverlenende instanties.

Lintjesregen 2017

Burgemeester Hubert Bruls reikte op woensdag 26 april 2017 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende koninklijke onderscheidingen uit.

Harold Bekkering (51), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Bekkering verricht onderzoek naar hoe de mens komt tot doelgerichte acties en hoe mensen elkaar daarin beïnvloeden. Zijn onderzoek is breed georiënteerd. Hij heeft baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van imitatie, leren, taal, sociale cognitie, robotica, sociale coöperatie en cognitieve ontwikkeling. Hij gebruikt traditionele, psychologische methoden als ook technieken uit de neurowetenschappen. De heer Bekkering behoort op het gebied van menselijk actie-onderzoek binnen de cognitieve psychologie tot de wereldtop. Dhr. Bekkering is een succesvol opleider en coach en weet zijn kennis over te dragen aan jonge onderzoekers. Hij is een veelgevraagd redacteur en reviewer van internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Lutgarde Buydens (61), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw Buydens houdt zich bezig met analyse van en informatie-extractie uit chemische data. Nieuwe en vooruitstrevende methoden en strategieën worden ontwikkeld uit diverse vakgebieden zoals statistiek, datascience, kunstmatige intelligentie en gecombineerd met chemie en biochemie. Mevr. Buydens was mede-ontwikkelaar van methoden om allerlei soorten plastic uit het huishoudafval te scheiden. Mevrouw Buydens heeft gezorgd voor geautomatiseerde verwerking van analytisch chemische data wat leidde tot kwaliteitsverbetering en aanzienlijke kostenbesparing. Mevrouw Buydens behoort binnen haar vakgebied tot de wereldtop.

Ger Gerrits (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gerrits heeft zich als vrijwilliger ingezet voor het behoud van het Albertinumklooster met bijbehorende kloostertuin. Hij is vrijwilliger bij het JongerenPastoraat en was mede betrokken bij de fusie van de parochies Dominicus en Christus Koning tot de Effataparochie. Hij coördineerde diverse inzamelingsacties, zoals voor een woon- en werkcentrum voor paters die werken met aidsslachtoffers in India en de bouw van een kinderdagverblijf in Sizakala (Zuid-Afrika). Hij is secretaris van de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit (SOL). Deze steunt leerkrachten in het (basis)onderwijs op het gebied van levensbeschouwelijke vorming, identiteitsontwikkeling, verlies en rouw.

Henri Goverde (71), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Goverde is ruim 24 jaar hoofddocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit geweest en deeltijd hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Wageningen. Dhr. Goverde verrichtte veel werk als editor en oprichter van het internationale tijdschrift ‘Journal of Political Power’. Vanuit zijn Gelderse Statenlidmaatschap had hij zitting in meerdere adviescommissies, -raden en overleggroepen. Dhr. Goverde is bestuurslid en voorzitter bij de Stichting Via Natura. Deze stichting heeft een landelijke voorbeeldfunctie voor landschapsontwikkeling en vooral publiek-private samenwerking.

Ger Hendriks (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hendriks was pleegouder via Pax Christi, zo ving hij een vijfjarige Duitse jongen op tot hij volwassen was. Nog steeds staat hij hem en zijn gezin met raad en daad bij. Dhr. Hendriks was voorzitter ouderraad en de medezeggenschapsraad van basisschool De Zonnewende. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan twee complexe fusies van scholen. De heer Hendriks heeft als voorzitter leiding gegeven aan de verkoop van het Kegelhuis op de oude locatie en verhuizing naar een nieuwe locatie.

Henk Jans (65), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jans is begonnen als medisch milieukundige bij de GGD Stadsgewest Breda en inmiddels zelfstandig consulent. Hij heeft vele boeken geschreven op het vakgebied. Gezondheidsklachten gerelateerd aan het verspreidingsgebied van de eikenprocessierups heeft hij op de kaart gezet. De heer Jans is een van de trekkers van het signaleren van gezondheidseffecten van intensieve veehouderij en zet zich in voor het belang van een goed ‘binnenmilieu’ in lagere scholen. Op het gebied van medische milieukunde verzorgt hij diverse cursussen, colleges en presentaties voor medewerkers in het veld.

Maria Kerckhoffs-Hermans (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kerckhoffs-Hermans is in het verleden meer dan twintig jaar penningmeester geweest bij peuterspeelzaal De Rakkertjes. Mevrouw Kerckhoffs-Hermans is al 25 jaar vrijwilligster bij het Ronald McDonald Huis Nijmegen en de familiekamers in het Amalia kinderziekenhuis van het Radboudumc. Naast de verantwoordelijkheid voor het dagelijks reilen en zeilen van het huis leidt zij regelmatig vrijwilligers op. Bij het Amalia kinderziekenhuis coördineert zij de inzet van de vrijwilligers en onderhoudt contacten met verpleegkundigen. Sinds een aantal jaren organiseert zij een speelgoedverkoop waarvan de opbrengst ten goede komt van het Ronald McDonald Huis Nijmegen.

Pieter Leroy (62), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Leroy is verantwoordelijk voor de opleiding milieu-maatschappijwetenschappen en voor het onderzoek op het gebied van milieubeleid. De analyse van voortdurende vernieuwing van het milieubeleid, mede onder invloed van bredere politieke ontwikkelingen, staat hierin centraal. Inmiddels is hij voorzitter van de opleidingscommissie en lid van de examencommissie. De heer Leroy heeft de bewustwording van overheden en burgers voor het behoud en het herstel van een leefbare wereld vergroot.

Angela Maas (60), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Maas is gespecialiseerd in cardiologie. Mevr. Maas paste checklists en protocollen bij hartfalen aan voor vrouwelijke patiënten, omdat zij ontdekte dat reacties, signalen en indicaties bij vrouwen anders zijn dan bij mannen. Dit deed zij in samenwerking met collega’s van andere medische specialisaties. Mevrouw Maas heeft het Radboudumc onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen opgericht met het doel extra financiën te genereren voor betere multidisciplinaire cardiovasculaire zorg bij vrouwen. Mevrouw Maas heeft vele nevenactiviteiten Zij is onder andere bestuurslid van het landelijk netwerk van vrouwelijke hoogleraren en lid van het Stichtingsbestuur van Opzij. Nb: deze onderscheiding is uitgereikt in Nijmegen op verzoek van burgemeester Berends van de gemeente Apeldoorn.

José Rieter (78), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Stegeman was klinisch fysicus bij Neurologie van de Radboud Universiteit. Technologie speelt een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. De heer Stegeman is uitvinder van het EMG-matje dat internationaal zorgde voor een revolutie in de wijze waarop spieractiviteit gemeten kan worden, zonder daarbij (pijnlijke) naalden te gebruiken. Apparatuur en programmatuur van diagnostiek naar ALS is, onder zijn leiding, aangepast. Dit baanbrekende werk zorgde voor grote internationale erkenning. De heer Stegeman is een bruggenbouwer geweest in het veld tussen techniek en de medische wetenschap.

Dick Stegeman (66), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Stegeman was klinisch fysicus bij Neurologie van de Radboud Universiteit. Technologie speelt een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. De heer Stegeman is uitvinder van het EMG-matje dat internationaal zorgde voor een revolutie in de wijze waarop spieractiviteit gemeten kan worden, zonder daarbij (pijnlijke) naalden te gebruiken. Apparatuur en programmatuur van diagnostiek naar ALS is, onder zijn leiding, aangepast. Dit baanbrekende werk zorgde voor grote internationale erkenning. De heer Stegeman is een bruggenbouwer geweest in het veld tussen techniek en de medische wetenschap.

Henk Stunnenberg (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Stunnenberg verricht onderzoek op het gebied van het omhulsel van DNA. Dit leidde tot nieuwe inzichten met betrekking tot effecten van epi genetische veranderingen op onder andere ontwikkeling van organismen en het ontstaan van kanker. De heer Stunnenberg heeft recent baanbrekend onderzoek verricht naar het menselijke afweer immuun systeem. Het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS) is door hem opgezet, samen met collega-hoogleraren van het Universitair Medisch Centrum en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Ook speelde de heer Stunnenberg een actieve rol bij het oprichten van het Internationale Kanker Genoom Consortium.

Mieke Verloo (66), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Verloo is internationaal een expert op het gebied van genderongelijkheid en diversiteit. Mevr. Verloo zet zich in voor bewustmaking en gedragsverandering, niet alleen op wetenschappelijk gebied maar ook in de Europese samenleving. Door het ontwikkelen van (onderzoeks)instrumenten, onderzoeksmethodologie en standaarden draagt zij bij aan een beter emancipatiebeleid in de gehele Europese Unie en vormen zij de basis voor gedegen wetenschappelijk onderzoek naar gender en genderongelijkheid in de EU. Regelmatig verzorgt mevr. Verloo gastcolleges bij andere universiteiten – in binnen- en buitenland.

Thijs Volkers (63), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Volkers heeft zich bij zijn start als huisarts in Dukenburg ingezet voor een nauwe samenwerking met de andere huisartsengroep in Dukenburg. Dit resulteerde in de vorming van de Huisartsengroep Groot-Dukenburg. Dhr. Volkers was vijf jaar voorzitter van de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en omgeving (CHN) en een van de voortrekkers van samenwerking tussen huisartsenposten en Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in ziekenhuizen. Dhr. Volkers fungeert eveneens als SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland)-arts. Bij het Marikenhuis in Nijmegen is de heer Volkers bestuurslid.

Lintjesregen 2018

Burgemeester Bruls reikte op 26 april 2018 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende Nijmegenaren een Koninklijke Onderscheiding uit.

Wim van Aar (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Aar is ruim 35 jaar als vrijwilliger actief bij de Stichting Vakantie Activiteiten Dukenburg en ondersteunt het bestuur. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er een doorstart kwam voor bouwdorp Duuk. Ook verzorgt de heer Van Aar twee keer in de week boekbindles, aanvankelijk voor kinderen maar inmiddels ook voor volwassenen. Bij amateurtuindersvereniging Wijchers Bos is hij vrijwilliger en penningmeester. Hij zorgt voor het beheer, exploitatie en onderhoud.

Elly Achterbosch (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Achterbosch begeleidde, naast haar werkzaamheden als adjunct-directeur van basisschool De Akker, als gezinsvoogd bij de Stichting Jeugd en Gezin gezinnen die extra coaching nodig hadden. Vele jaren was zij bestuurslid/voorzitter Cliëntenraad woonzorgcentrum Huize Nijevelt. Sinds zes jaar is mevrouw Achterbosch bestuurslid bij Stichting Vrienden van De Waalboog en mede-initiatiefnemer van een project waarbij jong dementerenden samen met een kunstenaar zorgen voor het ontwerp en uitvoering van een buitenmuurschildering. Mevrouw Achterbosch is sinds 10 jaar vrijwilliger bij het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma van Exodus Nederland. Zij is coördinator bij de penitentiaire inrichting in Grave en geeft advies, coacht, bemiddelt, begeleidt kinderen en hun gedetineerde ouders.

Ottie van den Berg-van Eldik (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van den Berg is bij Toneelvereniging Ernst en Luim vrijwilliger/penningmeester. Zij werkt mee aan decorbouw, draaiboeken, lichtplannen, programmaboekjes en grimeren. Dit laatste verzorgt zij ook voor diverse Sinterklaasvieringen in Nijmegen en omgeving. Bij de 4Daagse bouwt zij elk jaar op vaste plekken langs de wandelroute de ‘Pitstop van Eldik’, lopers kunnen hier uitrusten en na bemoedigende woorden weer verder lopen. Mevrouw Van den Berg is met vakantie, de burgemeester ‘reikt’ deze onderscheiding uit in een telefoongesprek. Definitieve uitreikingsdatum wordt nog vastgesteld.

Rob Cuppen (63), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Cuppen heeft er voor gezorgd dat het Radboud Sportcentrum (onder zijn leiding) uitgegroeid is tot één van de grootste, mooiste en modernste universitaire sportcentra in Nederland. Het ledenaantal bedraagt inmiddels 19.000 personen. Naast zijn directeursfunctie is de heer Cuppen actief bij de Stichting Zevenheuvelenloop, Nijmeegse Studenten Roeistichting, Stichting Studentensport Nederland Topsport, Stichting Batavierenrace, en is hij medeoprichter/voorzitter van Stichting Watersport Nijmegen.

Jo Dekkers (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Dekkers is voorzitter en secretaris geweest van de Philips Thuiscomputerclub Nijmegen, hij gaf technische ondersteuning en advies aan de leden. Bij de tuin- en ontspanningsvereniging De Smalle Steeg was hij (vice)voorzitter en secretaris. Als muzikant was hij actief bij de Politiekapel Gelderland-Zuid en bepaalde hij mede het speelprogramma. Ook was hij actief bij Amusementsorkest The Flyers. Sinds 15 jaar is hij secretaris van de Katholieke Bond Ouderen (KBO) afdeling Nijmegen. Afdelingen werden onder zijn leiding omgezet in comités die aangestuurd worden door een centraal bestuur. Momenteel verzorgt hij leden- en financiële administratie, computer- en tabletles, telefonische hulp voor leden.

Baziel van Engelen (60), Lid in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Van Engelen onderzoekt neuromusculaire aandoeningen en ziekten met complexe, vaak genetische mechanismen en acute, subacute en chronische beloopsvormen. Hij werkt hiervoor samen met deskundigen over de gehele wereld op velerlei gebied. De laatste jaren richt hij zich met name op Dystrofia Myotonica (ziekte van Steinert) en Facioscapulohumerale Spierdystrofie (FSHD). Ethiek in de zorg heeft zijn bijzondere aandacht, gezondheidszorg en geneeskunde wil hij menselijk en medemenselijk houden in een sterk verzakelijkte omgeving. Als onderzoeker, arts, docent, zorgvernieuwer en leider van diverse nationale en internationale samenwerkingsverbanden heeft hij zich ingezet voor behandelingsmethoden van diverse spierziekten.

Leonie van Gastel-Tinselboer (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Gastel was in haar jeugdjaren kabouter- en gidsenleider bij het Meisjesgilde in Herwen en Aerdt, later welpenleider bij Scouting Dominicus in Nijmegen. Mevrouw Van Gastel is al vele jaren vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Nijmegen. Zij organiseert als vakantiehoofd jaarlijks vakantieweken voor invaliden en mindervalide ouderen naar Nederland, België of Duitsland. Zij is ook nog vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Nijevelt en verricht hand- en spandiensten als ondersteuner bij gespreksgroepen.

Huub van Gastel (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Gastel was in het verleden vaandrig, hopman, groepsvoorzitter bij Scouting Dominicus in Nijmegen. Sinds 20 jaar is hij vrijwilliger/voorzitter van De Zonnebloem afdeling Nijmegen. Onder zijn leiding zijn er diverse afdelingen in Nijmegen bijgekomen. Hij organiseert diverse activiteiten zoals bootdagtochten, film-, toneel- en zangmiddagen. Samen met regio- en afdelingsbestuursleden heeft hij enkele jaren geleden een dagje-uit verzorgd voor ruim 700 ouderen naar de Keukenhof in Lisse.

Els Harkema (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Harkema was lerares Engels in het dag- en avondonderwijs voor vrouwen, later kwamen hier ook jongeren bij. Mevrouw Harkema heeft initiatief genomen voor buitenschoolse activiteiten voor de volwassenen die dit onderwijs volgden, ook richtte zij een leerlingenraad op en zorgde voor bemensing met vrijwilligers bij de schooluitleenbibliotheek. Maar mevrouw Harkema is ook actief als vrijwilliger bij de Maranathakerk, zorgt voor de contacten van avondgymnastiekclub St. Anna/Heyendaal met de leraar en verhuurder van de gymzaal. Ook was zij presentator bij ziekenomroep Radio Radboud en bestuurslid van de wijkraad St. Anna/Heyendaal.

Toos Hogenkamp (81), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hogenkamp is vrijwilliger bij het Oud Burgeren Gasthuis (OBG). Zij begeleidt onder andere bewoners naar ziekenhuisafspraken, verzorgt wekelijkse kerkdiensten, brengt maaltijden rond, is vertrouwenspersoon. De bridgeclub ‘Bridgen bij Toos’ is door haar opgericht waarbij niet alleen bewoners maar ook anderen welkom zijn. In het seniorencafé is zij vrijwilliger bij de dansavonden, zij verzorgt de bardienst en zorgt dat bewoners in een rolstoel de bijeenkomsten ook kunnen bijwonen.

Jo Janssen (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Janssen ontvangt de onderscheiding voor zijn werkzaamheden als fractievoorzitter/raadslid van de fractie Gewoon Nijmegen vanaf maart 2006 tot 28 maart jl.

Thea Kok-van Schaik (88), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kok is na haar pensionering vrijwilliger geworden bij diverse instanties. In het wijkcentrum Titus Brandsma is zij receptioniste en is zij ook lid van de cliëntenraad en vrijwilliger bij het project Anders Wonen van de Swon. Daarnaast is zij vrijwilliger bij het Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis. Zij bereidt ‘welzijnsbezoek’ voor en coördineert vervoer van deelnemers aan de dagopvang in het OBG en vervoer van ouderen uit het OBG naar het ziekenhuis. Ook coördineert mevrouw Kok inschrijvingen voor computercursussen bij het Seniorenweb en stelt het zomerprogramma samen.

Ria Nijhuis-van der Sanden (65), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Nijhuis is begonnen als kinderfysiotherapeut in een eigen praktijk. Na haar promotie vervulde zij een pioniersrol in de leerstoel Paramedische Wetenschappen. Haar werkterrein is heel groot - van kinderfysiotherapie tot geriatrische fysiotherapie. Ook zonder financiële ondersteuning wist zij haar onderzoeksprojecten succesvol af te ronden. Zij begeleidde en begeleidt vele promovendi. Als docent is mevrouw Nijhuis betrokken bij diverse (nascholings)cursussen voor fysiotherapeuten in het gehele land. Paramedische wetenschappen heeft zij niet alleen bij de Radboudumc maar in het gehele land op de kaart gezet.

Marc van Nijnatten (), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Nijnatten ontvangt de onderscheiding voor zijn werkzaamheden als fractievoorzitter/raadslid van de PvdA-fractie vanaf maart 2006 tot 28 maart jl.

Peer Scheepers (59), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Scheepers is hoogleraar Methoden en technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. Hij onderzoekt onder andere vraagstukken inzake sociale cohesie. Het is de verdienste van de heer Scheepers dat de opleiding Sociologie als topopleiding gewaardeerd wordt. Hij staat sinds 2013 op de prestigieuze lijst van Thomson Reuters vermeld als ‘1% top cited authors in the general sciences, worldwide’, hij behoort hiermee tot de absolute top van de wereld. De heer Scheepers heeft zich onderscheiden als wetenschapper, docent en bestuurder van buitengewoon niveau.

Garip Sever (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Sever is mede-oprichter van en dede bij de Alevitische Vereniging Nijmegen. De dede draagt bij aan de versterking van de band tussen families en staat een ieder bij die vragen heeft rondom geloof en de zoektocht van jongeren hierin. Hij legt hierbij verbinding tussen jongeren en ouderen. De heer Sever vindt het belangrijk vrouwen bij alle mogelijke activiteiten te betrekken en geeft hen een prominente plaats tijdens de diensten. Als bruggenbouwer fungeert hij tussen de verschillende verenigingen en binnen de Turkse moskeeën. Hij blijft in verbinding met andere geloofsovertuigingen door contact te houden met de Raad van Religie.

Martien van Sleeuwen (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Sleeuwen wordt getypeerd als het ‘geheugen’ van het dorp Boekel. Vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw hield hij zich bezig met de (heemkundige) geschiedschrijving van het dorp. Vanaf de oprichting van de Heemkundekring Sint Achten op Boeckel is hij hierbij betrokken als onderzoeker en publicist. Hij heeft een bijdrage geleverd aan ‘Boekel Bijzonder: Elementen uit de geschiedenis van een eigenwijs dorp’. Vele publicaties in het verenigingsblad, bijvoorbeeld over historische benamingen van vogels en dieren in de omgeving van Boekel. Veel informatie over 700 jaar dorpsleven in Boekel is door zijn medewerking vastgelegd. (n.b. deze onderscheiding wordt uitgereikt in Boekel door burgemeester Bos)

Heintje Stevens-Schuurman (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Stevens is vrijwilliger/secretaris bij Toneelvereniging Nieuw Leven in Lent. Naast het meespelen tweemaal per jaar in diverse creaties organiseert mevrouw Stevens een jaarlijkse bingo voor donateurs, is aanspreekpunt van de vereniging, is grimeur en verantwoordelijk voor de pr-activiteiten. Mevrouw Stevens is tevens diaken en voorzitter van de Protestantse Gemeente Lent, zij vertegenwoordigde deze gemeente regelmatig in de Streekkerkenraad.

Martien van Summeren (64), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Summeren is bij carnavalsvereniging De Platte Knip actief als vrijwilliger/penningmeester/controller. Hij is als hoofd sponsorcommissie heel actief om sponsoren te vinden. Als senator heeft hij de Raad van Elf nieuw leven ingeblazen. Daarnaast is hij vrijwilliger (lid barcommissie, voorzitter toernooicommissie) bij de Tennisvereniging Brakkenstein. Ook regelt hij hier kaartavonden en barbecues voor/met tegenstanders. Bij de Stichting Buur die drie jaar geleden is opgericht vervult hij de rol van penningmeester.

Franz van Vlaanderen (64), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Vlaanderen is als senior verkoopmedewerker bij Albert Heijn (Nijmegen) lid van de Ondernemingsraad en lid van de Centrale Ondernemingsraad van de Koninklijke Ahold geweest. Sinds meer dan 30 jaar is hij tevens lid van de Raad van Beheer van het Ahold Pensioenfonds. Daarnaast is hij secretaris in het afdelingsbestuur van FNV Nijmegen en actief als vrijwilliger belastingservice, penningmeester bij de Stichting Eigen Gebouw Moderne Arbeidersbeweging (eigenaar FNV-gebouw Nijmegen). De heer Van Vlaanderen is vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van de Stevenskerk en verzorgt onder andere rondleidingen. Sinds twee jaar is hij lid van de Cliëntenraad verpleeghuis Juliana en heeft voor bewoners, familieleden en personeel het informatieblad opgezet.

Theo Wobbes (71), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wobbes was tot zijn pensionering werkzaam als chirurg-oncoloog bij Radboudumc. Hij stond hierbij aan de basis van de ontwikkeling van multidisciplinaire behandeling van het mammacarcinoom, zowel klinisch als wetenschappelijk. De regionale samenwerking op het gebied van de oncologische zorg in de regio Nijmegen heeft hij een enorme impuls gegeven. Naast begeleiding van diverse promovendi en vele voordrachten in binnen- en buitenland vervulde en vervult hij nog steeds diverse functies op (inter)nationaal niveau: gastdocent bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen, lid wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap, secretaris/penningmeester Stichting Melanoma Sarcoma Groningana.

Lintjesregen 2019

Burgemeester Bruls reikte op 26 april 2019 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende Nijmegenaren een Koninklijke Onderscheiding uit.

Jan Aghina (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Aghina is medeoprichter van Roeivereniging De Drie Provinciën. Deze vereniging telt inmiddels 180-185 leden waaronder ook 25-30 jeugdleden. Naast medeoprichter stond de heer Aghina financieel garant tijdens het bouwen van de loods, bouw- en materiaalcommissaris, coördinator van de cursus Theoretisch Vaarbewijs, roei-instructeur en roeicoach. Ook Syrische vluchtelingen hebben inmiddels hun weg naar de roeiboten gevonden. De heer Aghina zet zich ook in voor het ‘veilig’ roeien op de Maas en de Kraaijenbergse plassen, hij verzorgt niet alleen voor beginnende maar ook voor gevorderde roeiers cursussen zodat zij hier ook zelfstandig kunnen roeien.

René van Berlo (62), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Berlo is oprichter en hoofdredacteur van diverse wijkbladen in Nijmegen. Hij is begonnen met ‘De Dukenburger’, dat uitgegroeid is tot een professioneel magazine. Inmiddels is hij hoofdredacteur en of oprichter van meerdere wijkbladen in Nijmegen, zoals ‘Mariken’, ‘De Wester’, ‘Ney West’, ‘De Partituur’, ‘Lindenholt Leeft’. De heer Van Berlo is vrijwilliger bij het bewonersplatform ‘Stichting De Zevensprong Algemeen Platform Dukenburg’ en voorzitter van het wijkplatform Zwanenveld. Vanuit deze functie overlegt hij met bewonersorganisaties (onder andere over de parkeeroverlast rondom winkelcentrum Dukenburg), de gemeente, woningbouwverenigingen, politie en ondernemers.

Pierre Demacker (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Demacker is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, afdeling Gelre (ontstaan uit een fusie van afdelingen Nijmegen, Arnhem en Zuidwest Veluwezoom). De heer Demacker lobbyt voor ondertiteling van tv-programma’s, organiseert informatiebijeenkomsten, geeft voorlichting over gebruik van hoorhulpmiddelen. Ook onderhoudt hij contacten met kno-artsen en maakt zich sterk voor toegankelijkheid van openbare gebouwen voor doven en slechthorenden. De heer Demacker heeft de website voor de afdeling opgezet en is nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud/bijhouden en beheer van de site. De belangen van doven en slechthorenden vertegenwoordigt hij in het Zelfregiecentrum Nijmegen en de commissie Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid van de gemeente Nijmegen.

Louis Fliervoet (67), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Fliervoet is actief bij voetbalvereniging De Trekvogels (1088 leden waarvan ongeveer 500 jeugdleden). Hij is coach, leider, grensrechter, ‘manusje-van-alles’ bij de jeugdteams. Daarnaast is hij voorzitter van de jeugdcommissie van de voetbalvereniging. Ook binnen het bestuur van de vereniging en bij activiteiten van de vereniging is hij actief. De heer Fliervoet is de drijvende kracht achter een al 35 jaar bestaande vriendenkring, jaarlijks organiseert de groep een Pinksterweekend met activiteiten. Hij zorgt met zijn partner voor de biologische moestuin van de kring waarbij de opbrengsten verdeeld worden onder de vrienden.

Barbara Franke (49), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw Franke onderzoekt het gebied van genetica en biologie van psychiatrische aandoeningen en in het bijzonder ADHD, een stoornis met een maatschappelijke impact. Haar onderzoek richt zich onder andere op vertaling van wetenschap naar klinische toepassingen. Dit heeft bijgedragen aan opheldering van de genetische architectuur van ADHD en moleculaire verschillen tussen ADHD bij volwassenen en kinderen. Het onderzoek van mevrouw Franke is van een uitzonderlijk hoog en internationaal erkend niveau en heeft de kennis rondom genetische (risico)factoren voor deze psychiatrische aandoeningen aanzienlijk vergroot. Mevrouw Franke is (mede)oprichter van het IMpACT (International Multicenter persistent ADHD Collaboration), het Donders Cognomics Initiative, het Europese ENIGMA Consortium (het grootste internationale genetica consortium).

Gijs van Heijst (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Heijst is vrijwilliger bij de supportersclub MVV (Maastricht). Hij verzorgt onder andere columns in het programmaboekje en was in het verleden ook penningmeester/voorzitter van de supportersclub. De heer Van Heijst is voorzitter van de Stichting Hart voor Hazenkamp, deze stichting heeft tot doel het leef- en woonklimaat in de wijk te verbeteren, in stand te houden en te bewaken. Hij ondersteunt diverse personen op het gebied van belastingrecht en bezoekt hen als zij zelf niet meer mobiel zijn. De heer Van Heijst is voorzitter/penningmeester van de Gepensioneerdengroep Anthos (110 leden), gepensioneerden die voorheen in dienst waren van C&A.

Titti Mariani (64), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Als eerste vrouwelijke hoogleraar van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica richtte zij haar onderzoek zich op de celbiologie van de plant en de voorplanting bij planten. De kennis over de nachtschaden is door haar onderzoek vergroot en zij heeft er mede voor gezorgd dat het kassencomplex in 2014 vernieuwd is. Door haar uitzonderlijke (persoonlijke en vakinhoudelijke) aandacht voor de individuele student is zij een excellente docent. Zij maakt wetenschap voor een ieder begrijpelijk en haalt dit hiermee ‘uit een ivoren toren’. Als Italiaanse expat is zij actief bij Trajanus, een organisatie die in Nederland verblijvende expats kennis laat maken met Nederlandse cultuur, historie en gewoonten. Bij Dante Alighieri zorgt zij als lid er voor dat studenten, medewerkers en geïnteresseerden kennis kunnen maken met Italiaanse kunst en cultuur door muziekavonden en reizen naar Italië te organiseren.

Ronnie Raghoe (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als leerkracht en waarnemend directeur van basisschool De Zonnewende verrichtte de heer Raghoe diverse activiteiten. Hij was vraagbaak voor ouders, hielp hen zo nodig bij het aanvragen van subsidies en het invullen van belastingformulieren. Samen met ouders kookte hij bij diverse schoolactiviteiten en in 2017 werd door hem de bibliotheek ‘het Boekenbos’ geopend. De heer Raghoe regelde diverse uitstapjes, waaronder een jaarlijks bezoek aan de Nijmeegse raadszaal en het Schoolverlaterskamp. Momenteel is de heer Raghoe nog huiswerkbegeleider. In de wijk Brakkenstein zet hij zich in voor het vergroenen van de wijk. Bij het CDA is en was de heer Raghoe fractievolger, raadslid en deelnemer in diverse werkgroepen en commissies.

Heddy Saris (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Saris organiseert spelletjesmiddagen voor de leden van de Witte Stokken (vereniging voor slechtzienden en doof-blinde mensen). Samen met anderen verzorgde zij cursussen gebarentaal. Mevrouw Saris is secretaris en coördinator van het Nijmeegs Welzijn Doven (NijWeDo). Zij heeft contacten met gemeente en instanties voor het regelen van subsidies. Ook verzorgt zij de website van deze vereniging. Daarnaast heeft zij de wekelijkse dagopvang opgezet voor oudere doven en slechthorenden en organiseert een maandelijkse middag met spelletjes of andere creatieve bijeenkomsten voor jong en oud. Ook het jaarlijkse dagje uit hoort tot haar takenpakket.

Liana Schouten-Hendriks (82), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Schouten is al 47 jaar als vrijwilliger actief bij de Protestantse Gemeente Nijmegen. Zij bezoekt mensen en is (mede)organisator van bijeenkomsten voor ouderen van de kerkelijke gemeente. Ook is zij als vrijwilliger actief bij het voormalige verpleeghuis Margriet en nu het ZZG Herstelcentrum Park Dekkerswald. Zij brengt bewoners naar kerkdiensten en haalt hen weer op. Ook levert zij haar bijdrage aan het organiseren van rommelmarkten en speciale kerkdiensten. Bij gezellige bijeenkomsten zorgt zij dat er altijd iets lekkers bij de koffie/thee is.

Annemie Som-Arts (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau=

Mevrouw Som is bestuurslid/voorzitter van het Damesgilde Lent. Zij verzorgt de jaarlijkse uitstapjes en bezoekt leden die ziek zijn of een jubileum vieren. Bij de Maria Geboortekerk in Lent is mevrouw Som vrijwilliger. Zij is lector/lid van het ‘Young at Heartkoor’ van de kerk. Jaarlijks is zij actief voor de kerkbalans en bezoekt voor de kerk ouderen en zieken. Bij de afdeling Lent van de Zonnebloem was zij secretaris en momenteel is zij voorzitter. Ook voor de Zonnebloem bezoekt zij wekelijks leden van de vereniging.

Ben van Tienen (79), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Tienen was bestuurslid/penningmeester van de afdeling Nijmegen van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Ook was de heer Van Tienen bestuurslid van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Bij de Antonius van Paduaparochie is de heer Van Tienen vrijwilliger. Als lid van de gebouwencommissie is hij betrokken bij (de voorbereiding van) het onderhoud van de Antonius van Padua kerk en helpt hier zelf ook mee. De heer Van Tienen ondersteunt een persoon met een lichamelijke beperking door hem gezelschap te bieden, organiseert uitstapjes voor hem en helpt hem keuzes te maken. Ook het familiebedrijf Van Tienen wordt nog steeds met raad en daad bijgestaan.

Marian Top-Thomassen (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Top is vrijwilliger bij de afdeling Brakkenstein van de Zonnebloem. Zij is bestuurslid van de commissie Bezoekwerk. Mevrouw Top gaat op bezoek, maakt een praatje, gaat met betrokkenen wandelen, helpt hen om weer een hobby op te pakken. Mevrouw Top is mede-organisator van afdelingsmiddagen, de jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem regio Nijmegen, de jaarlijkse Ziekendag en de jaarlijkse collecte. Ook zorgde mevrouw Top voor ondersteuning van zieken in de wijk Brakkenstein.

Jan Verploegen (80), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Verploegen is al ruim 40 jaar lang vrijwilliger bij de Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash. Hij zorgt voor het onderhoud van het clubhuis, regelt vervoer van personen, draait bardiensten en geeft leiding aan bridgeactiviteiten. De heer Verploegen was ook verantwoordelijk voor de geldzaken bij de vereniging. Daarnaast vervoert de heer Verploegen al 30 jaar cliënten van het ZZG herstelhotel in Groesbeek naar en van het CWZ of het Radboudumc of de dagbehandeling. Cliënten voelen zich bij hem helemaal op hun gemak.

Lintjesregen 2020

Burgemeester Bruls heeft op 24 april 2020 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende Nijmegenaren gefeliciteerd met een Koninklijke onderscheiding. De persoonlijke uitreiking kon door coronamaatregelen op 24 april niet plaatsvinden, maar vond later op 2 en3 juli plaats.

Pam van den Beld-Duin (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van den Beld is bestuurslid en voorzitter geweest van de Vrijwilligerscentrale. Zij was hierbij van groot belang voor het vrijwilligerswerk in Nijmegen. Als vrijwilligster ondersteunt zij bij de bootdagtochten en regionale activiteiten van de Zonnebloem. Van de afdeling Zonnebloem Nijmegen West is zij al geruime tijd voorzitter. Mevrouw Van den Beld is betrokken bij de stichting Family Help Programme (FHP), een goede doelenstichting voor de allerarmsten in Sri Lanka. Mevrouw Van den Beld is een van de langst zittende vrouwelijke bestuursleden van de SOCN (Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen) geweest, waar zij nog steeds bij betrokken is. Mevrouw Van den Beld was enkele jaren raadslid en fractievolger van de CDA-fractie Nijmegen.

Henny van Benthem (68), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Benthem is heel erg betrokken bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kansarme jongeren, niet alleen in Nederland maar ook in Uganda. Hier heeft hij met hulp van diverse organisaties een bedrijfsschool opgericht. Op nog veel meer terreinen is de heer Van Benthem actief, enkele voorbeelden hiervan zijn het Marikenhuis, stichting Kinderkansen, Leprastichting, stichting Hier naar Daar, stichting Driestroom. Bij bijeenkomsten met collega ondernemers weet hij hen enthousiast te maken om hun medewerking aan deze stichtingen te verlenen. Zelf zorgt hij voor verwerving van fondsen voor deze stichtingen. Het leggen van verbindingen tussen mensen en netwerken is voor hem vanzelfsprekend, het resultaat hiervan komt dan ten gunste van een goed doel.

Paul Bovend’Eert (62), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bovend’Eert is een hele goede wetenschapper, met name op het gebied van Staatsrecht met daarbinnen maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Hij is zeer begaan met de kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs aan rechtenstudenten. Zijn doel daarbij is kwalitatief goede juristen af te leveren voor een sterke rechtsstaat. Zijn deskundigheid wordt op velerlei gebieden ingewonnen zoals onderzoek naar kabinetsformaties, grondwettelijke uitkeringen aan de Koning. Hij heeft daarbij een kritische, grondige maar ook open benadering van de onderwerpen. Bij diverse rechtbanken is hij actief in diverse functies: rechter-plaatsvervanger, voorzitter van de klachtadviescommissies, vicevoorzitter van de Awb-bezwaarschriftencommissie van een ministerie. In zijn periode als decaan van de faculteit is het nieuwe faculteitsgebouw gerealiseerd. Op de University of Curaçao is hij gasthoogleraar op het gebied van staatkundige verhoudingen tussen Nederland en Curaçao.

Frans Dekkers (80), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Dekkers is al decennialang een actief en gewaardeerd lid van het Wereldmuziekkoor Nijmegen, hij is de stemtutor voor de tenoren. Hij zorgt ervoor dat ook de koorreizen gezellig zijn door altijd een kaartspel in de bus mee te nemen. Bij volkstuinvereniging De Pagode is hij vanaf de oprichting actief als bestuurslid, watercommissielid, hij zorgt voor het onderhoud van de watervoorziening en biedt een helpende hand bij andere tuiniers. Als barmedewerker tijdens de dansavonden is hij actief bij seniorencafé Burgerlust in het OBG. In het CWZ was hij jarenlang betrokken bij de vieringen van de pastorale diensten. Maar ook buiten Nederland is hij actief, hij zamelt bruikbare kleding in en regelt dat dit 3 tot 5 keer per jaar bezorgd wordt bij mensen in Centraal-Europa die zelf geen geld hebben om kleding te kopen.

Aliza Santcroos-Friedman (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Santcroos is als vrijwilliger/bestuurslid al jarenlang betrokken bij de Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen. Zij ondersteunt de rabbijn op diverse terreinen en heeft les gegeven aan jongeren. Voor het voortbestaan van een Joodse gemeente is de aanwezigheid van een ritueel bad, een Mikwe, noodzakelijk. Bij de realisatie hiervan was zij nauw betrokken. Het namenmonument op de Kitty de Wijzeplaats is mede door haar inzet tot stand gekomen. Mevrouw Santcroos is nauw betrokken bij de stichting Synagoge Nijmegen, zij zorgt voor het beheer van de stichting, de Shabbatdiensten en het onderhoudsprogramma van het gebouw . Ook was zij betrokken bij de oprichting van de stichting Joods Welzijn Nijmegen. Voor deze stichtingen weet zij fondsen te werven en zorgt bij de stichtingen voor de financiën.

Willem van Gerwen (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Gerwen is als datamanager, ondersteunend aan onderzoek in de huisartsgeneeskunde, begonnen bij RadboudUMC. Dit vormde de basis voor onderzoek vernieuwingen met als resultaat het Nijmeegs Monitoring Project. Hieruit kwamen gegevens die vertaald werden in richtlijnen voor het handelen van huisartsen. In deze periode was hij ook vrijwilliger bij Tennisclub Avanti ’55. Hij was hoofdredacteur van het clubblad, fotograaf, lid van de technische commissie en de barcommissie. Na zijn pensionering bleef hij betrokken bij de medische wereld, vanaf de start van het Marikenhuis is hij hier fulltime vrijwilliger. Hier is hij gastheer en ondersteunt het bestuur. Bij evenementen van het Marikenhuis beheert hij de kraam en draagt bij aan andere PR-activiteiten. De groenvoorziening bij het Marikenhuis neemt hij eveneens voor zijn rekening.

Ad Hermus (65), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hermus staat nationaal en internationaal bekend als ‘de hormoonziektespecialist’. De sectie Endocriene Ziekten RadboudUMC is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste endocrinologiecentra in Nederland. Betrokken partijen bracht hij bij elkaar om de zorg voor mensen met hormoonziekte te kunnen verbeteren. Voor patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie is een behandelprotocol opgesteld voor ambulancepersoneel, maar ook voor de patiënten zelf. Voor patiënten die een teveel aan steroïdhormonen hebben is een revalidatieprogramma voor na de behandeling gemaakt. Op het gebied van struma heeft hij pionierswerk verricht met succesvolle behandeling met radioactief jodium. Een verkeerde hormoonhuishouding door ernstig zoutverlies kan nu gelijk met de welbekende hielprik bij baby’s opgespoord en behandeld worden. Stichting BijnierNET is door de heer Hermus opgericht waarbij diverse topklinische ziekenhuizen zijn aangesloten, de Bijnier-app voor patiënten is een van de resultaten hiervan.

René Kusters (55), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De activiteiten van de heer Kusters als leraar bij de Kristallis Scholengroep en als vrijwilliger bij COC regio Nijmegen richten zich voornamelijk op personen met een licht verstandelijke beperking. De heer Kusters heeft bij zijn lessen als leraar in het speciaal onderwijs de (autisten)hulphond in de klas geïntroduceerd. Sinds die tijd gaat hulphond Siro dagelijks mee naar school en dit voorbeeld wordt inmiddels door meer honden op de school gevolgd. De heer Kusters verzorgt ook lezingen over de hulphonden in een klas. Daarnaast is hij een bevlogen voorzitter van de medezeggenschapsraad. Binnen COC regio Nijmegen is de heer Kusters de initiatiefnemer geweest van café Dapper. Café Dapper is een ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking. De gasten worden goed verzorgd en voelen zich bij het café welkom en veilig.

Judith Prins (61), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw Prins heeft als hoogleraar medische psychologie heel veel bereikt voor volwassenen en kinderen met kanker. Zij zet zich al jarenlang in om multidisciplinair overleg te organiseren en daarbinnen met name de psychologie in de medische oncologische wereld te integreren. Het perspectief van de patiënt of een groep patiënten is daarbij haar uitgangspunt. Het door haar ontwikkelde e-Health programma voor patiënten met borstkanker is een enorm succes. Dit prachtige hulpmiddel is inmiddels ook internationaal bekend. Haar wetenschappelijke en klinische expertise over psychosociale oncologische aspecten zet zij in door deelname in adviesraden en richtlijnontwikkelingen. Mevrouw Prins gaat voor nog meer ziektes e-Health programma’s ontwikkelen.

Luud Roos (74), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Roos zette zich als fysiotherapeute met hart en ziel in voor haar patiënten én haar collega’s. Met het project ‘Neem de trap, op de fiets en carpool’ kreeg zij veel collega’s meer in beweging en maakte zij hen milieubewuster. In India zette zij een fysiotherapie-opleiding op. Al vele jaren is mevrouw Roos actief bij Soroptimist International in verschillende functies: president en voormalig voorzitter van de Nijmeegse afdeling, oprichter en voorzitter stichting Soroptimist for Water in Africa. Bij Hospice Bethlehem was zij verantwoordelijk voor financiële zaken, zij was sterk in fondsenwerving. Dit heeft zij ook gedaan voor de aanschaf van een BelevingsTV bij het OBG, speciaal ontwikkeld voor personen met dementie. Bij het wijkinformatiepunt OBG handelt zij de meest voorkomende vragen af. Naast dit alles is zij ook mantelzorger van diverse personen.

Gerard Schouten (82), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Schouten heeft zijn ervaring als architect ingezet als bouwcommissielid voor de Congregatie van het Heilig Sacrament voor de nieuwbouw van het klooster en de kerk in Brakkenstein. Al bijna een halve eeuw is hij collectant in deze kerk. De heer Schouten heeft de Oranjestichting Nijmegen mede opgericht en was hier bestuurslid. Hij organiseerde activiteiten op de Goffertweide en verzorgde de aanvragen voor subsidies. De heer Schouten is vrijwilliger bij het dienstencentrum OBG, medecoördinator van het seniorencafé Burgerlust en coördinator van de dansavonden. Hij is verantwoordelijk voor het aantrekken en inroosteren van vrijwilligers, zorgt mede voor de financiële administratie, begroting en het contact met de directie OBG. Tijdens de jaarwisseling organiseert hij een evenement voor de ouderen zodat zij niet alleen thuis zijn.

Qader Shafiq (51), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Shafiq is nadat hij als vluchteling uit Afghanistan kwam actief geworden bij bureau Vluchtelingenwerk en vandaar bij het provinciale bureau Stichting Osmose dat actief is op het gebied van multiculturele samenleving. De heer Shafiq is actief als freelance medewerker bij de Driestroom waar hij het project Driestroom Verkleurt mede realiseerde. Als directeur van bureau Wijland zet hij zich in voor een inclusieve samenleving. Vele projecten zijn inmiddels gerealiseerd: het Nijmeegs Diversiteitscafé en Nijmegen Shelter City. Hij verzorgt regelmatig lezingen, geeft op verzoek adviezen onder andere aan het ministerie Buitenlandse Zaken. Bij museum De Bastei is hij actief met de leergang Kleurrijk Groen voor mensen met een migratieachtergrond. De heer Shafiq schrijft naast boeken regelmatig artikelen in diverse wijkbladen en verzorgde interviews bij het fotoboek ‘Dukenburg dichterbij’.

Paul Smits (62), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Smits zette zich jarenlang in voor bevordering van klinisch onderzoek in Nederland. Vele studenten begeleidde hij en was als decaan heel toegankelijk voor hen en voor medewerkers. Hij zocht verbinding en samenwerking met ziekenhuizen in de regio. Sinds 2012 vicevoorzitter Raad van Bestuur RadboudUMC en in 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur. In die periode is een nieuw curriculum ingevoerd waarbij studenten vanaf het begin van de studie in aanraking komen met patiënten, dit resulteert in concrete toepassing van kennis in het belang van de patiënten. Het Radboud AI for Health Lab is geopend, op termijn kan AI een belangrijke rol innemen binnen de gezondheidszorg. De heer Smits is actief in onder andere The Economic Board, Health Valley, bestuurs- en commissielid van diverse commissies van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra en adviseur bij de Gezondheidsraad.

Ineke Wackers (82), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wackers is al geruime tijd vrijwilligster voor de Eliagemeenschap. Zij zorgt wekelijks voor het digitaal maken van liturgische teksten en liederen, organisatie van preekbeurten. Zij zorgt dat de preken opgenomen worden in preekbundels die zevenmaal per jaar verschijnen. Zij regelt de verspreiding van de bundels en organiseert de wekelijkse diensten. Regelmatig is zij zelf voorganger bij deze diensten. Mevrouw Wackers ontvangt niet alleen nieuwe leden van de Eliagemeenschap, maar is ook bereid hen ‘een helpende hand’ op andere terreinen toe te steken zoals bijvoorbeeld de tekstcorrectie van een proefschrift. Mevrouw Wackers is vanwege haar grote talenkennis en communicatiegevoel actief voor de Nederlandse Karmelprovincie. Zij zorgde voor het opschonen van de redactiebestanden, tekstcorrecties in diverse talen etc. Het preektijdschrift Kerugma, dat 60 jaar heeft bestaan (met Dominicaanse wortels en oecumenisch gericht), heeft zij geheel geredigeerd. Voorgangers kunnen hier nu suggesties uit halen voor hun preken.

Mieke Simons-Welschen (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Simons-Welschen was als GroenLinks-raadslid een verbindende persoon tussen alle partijen (college en oppositie). Haar speerpunten waren burgerparticipatie en cultuur. In de wijk Hees zet zij zich al jarenlang in voor verbetering van het leefklimaat, onlangs heeft dit succes opgeleverd met de geluidsreductie van het verkeer op de Energieweg. Ook zette zij zich in voor het Groen in de wijk: Park West, park Lugtigheid, het Voedselbos en reorganisatie van de volkstuinvereniging Het Achterveld. Culturele activiteiten worden evenmin vergeten – midzomernachtconcert, dorpsfeest, ommetje Hees. Bestuurlijk is zij actief bij de Vrijwilligerscentrale, het OBG en de raad van commissarissen Sportfondsen Nijmegen.

Wangzhao Zhu (56), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Zhu is directeur van Sino-Europe Technology Promotion Centre. Hij richt zich met name op het gebied van technologie in de agrifoodsector en specifieke op uitwisseling en samenwerking tussen Wageningen University en de provincie Fujian, China. Sinds het bezoek van de gouverneur van Fujian aan Wageningen is er een nauwe samenwerking met als resultaat vele projecten. De heer Zhu heeft de ‘Wageningen Road’ in Zhangzhou geïnitieerd, deze weg gaat naar het door hem opgezette agri and food onderzoeksinstituut SEADC. Wetenschappers uit Wageningen en China werken hier samen. De heer Zhu heeft door zijn contacten er voor gezorgd dat er een directe vlucht van de KLM tot stand is gekomen tussen Amsterdam en Xiamen. Ook op cultureel vlak zijn er uitwisselingen onder andere door het poppentheater uit Zhangzhou in Wageningen en een tournee van het Wageningse studentenorkest ‘De Ontzetting’ in Fujian.

Lintjesregen 2021

Burgemeester Bruls reikte op maandagochtend 26 april 2021 ter gelegenheid van Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit aan 15 Nijmegenaren. Nog eens 6 mensen, verbonden aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc, ontvingen maandagochtend een telefoontje van de burgemeester. Hun lintjes werden op woensdag 28 april uitgereikt.

Gerard Alofs (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Alofs was voor zijn pensionering directeur van Museum De Stratemakerstoren. De dreigende sluiting van het museum is voorkomen door een fusie met het Natuurmuseum, nu De Bastei. Daarnaast was hij in dezelfde periode partner van de Gebroeders van Lymborch stichting. Vrijwilligers van de Stratemakerstoren hebben bij diverse werkzaamheden van deze stichting een helpende hand toegestoken. Mede door de inzet van de heer Alofs zijn diverse torens van de stichting Nijmeegse Torendag toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Op cultureel gebied was hij actief bij de stichting Valkhofkwartier en nog steeds actief bij het cultuurhistorisch platform Rijk van Nijmegen en de stichting De Nijmeegse Kaaisjouwer. De Lutherse Kerk is mede door hem behouden gebleven en heeft nu ook een culturele bestemming.

Cor van Antwerpen (77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Antwerpen werkte ruim 40 jaar bij potplantenkwekerij Maters in Lent. Hij was een loyale medewerker voor wie niets teveel was. Bij D.V.O.L. begon hij als speler en gaandeweg werd hij vrijwilliger. Hij regelde 30 jaar lang dat er elke 2e vrijdag van de maand oud papier werd opgehaald, waarvan de opbrengsten ten goede kwamen van de voetbalclub. Ook zorgt hij voor zijn gehandicapte broer Wim, die nu woont in woonzorgcentrum De Zeeg in Arnhem. De heer Van Antwerpen is ook hier vrijwilliger. Daarnaast was hij ook mantelzorger voor zijn zus (tot haar overlijden) die aan Alzheimer leed. Binnen de parochie Maria Geboortekerk Lent verricht de heer Van Antwerpen jarenlang een groot aantal werkzaamheden, zoals coördinatie van tuinwerkzaamheden, ondersteuning kerkhofbeheerder en koster, regelen en bezorgen van het kerkblad bij parochieleden.

René van den Broek (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van den Broek was 30 jaar als voorzitter betrokken bij TPD Smash'70 en Stichting Smash'70. Hij besteedt veel tijd aan toernooien, vergaderingen en jeugdbegeleiding. Ook zorgt hij voor zaken als de kassa, archief, het ‘afhangbord’, de club-app, interne regelgeving. Ook bezoekt hij zieke verenigingsleden. De vereniging heeft door zijn toedoen inmiddels een AED en verenigingsleden hebben een AED-opleiding gevolgd. Jaarlijks kunnen zij de reanimatielessen volgen. De heer Van den Broek was de voortrekker van de feestorganisatie rondom het 50-jarig bestaan van Smash’70 en heeft het Smash Centerkoor nieuw leven ingeblazen. Extra opbrengsten van het SBO-tennistoernooi gaan altijd naar een door hem uitgezocht goed doel. Momenteel zorgt hij nog voor in- en externe communicatie.

Leny Schriks-Derksen (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Schriks-Derksen ontplooide een reeks van vrijwillige activiteiten. Zo zet zij zich sinds 1995 in als vrijwilliger bij Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Nijmegen Neerbosch-Oost. Zij zet zich daarbij met name in voor mensen met een fysieke beperking. Ook verzorgt zij ontmoetingsmiddagen, fungeert als chauffeur voor mindervaliden en legt bezoeken af. Daarnaast zet zij zich jaarlijks in voor de jaarlijkse vakantieweken en de boottochten van de Zonnebloem. Ook bij de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Neerbosch-Oost zet zij zich sinds 2017 in als vrijwilliger. Zij behartigt de belangen van de 190 leden, richt de zaal van het wijkcentrum in bij bijeenkomsten en verzorgt de traktaties bij de koffie. Ook haalt zij regelmatig mindervalide leden op voor bijeenkomsten en brengt hen weer naar huis.

Pieter Hermsen (60), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hermsen is sinds 18 jaar actief in diverse bestuursfuncties binnen de zorgsector. Hij was adjunct-directeur/manager bij Kalorama - Beek Ubbergen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen en directeur van de Severinus Stichting Veldhoven. Bij Kalorama was hij verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, personeel en interne organisatie, en als adjunct-directeur verantwoordelijk voor het verpleeghuis, het verzorgingstehuis, de thuiszorg, het landelijk Centrum voor Doofblinden en Hospice Bethlehem. Bij Zorggroep Elde Maasduinen was hij met name betrokken bij de kwaliteit van zorg en het welbevinden en levensgeluk van de cliënten. Door zijn inspanningen is een kleine zorgorganisatie die het moeilijk had, opgenomen binnen deze zorggroep. Bij de Severinusstichting heeft hij er voor gezorgd dat er meer aandacht is voor geestelijke verzorging van bewoners en hun familieleden. En vanuit de stichting had hij vele contacten met betrokken organisaties in Veldhoven en omgeving, zoals de Dementietafel, Oranjemarkt en landelijk bij You CareSIEN, Vivantes en Mentech. Daarnaast schreef hij op zijn vakgebied 8 boeken en 3 publicaties.

Bets van der Heyden-Hol (82), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Heyden-Hol is al ruim 25 jaar vrijwilliger bij de Stichting Kalorama, door weer en wind gaat zij elke zaterdag naar hen toe. Samen met bewoners puzzelt zij en helpt bij de broodmaaltijdverzorging. Deze stichting beheert het Centrum voor Doofblinden. Zij begeleidt activiteiten voor bewoners met een meervoudige visuele en auditieve beperking. Daarnaast ondersteunt zij hen bij kerkbezoek en evenementen, zoals de jaarlijkse doofblindendag. Ook verzorgt zij begeleiding naar het wekelijkse zwemuur in het Sportfondsenbad Nijmegen-Oost, het tegenwoordige Erica Terpstra Sportfondsenbad, van vervoer tot hulp bij omkleden. Bij kerstvieringen en familiedagen kookt zij vaak voor bewoners en bezoekers.

Theo Koenen (84), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Koenen is ruim 40 jaar met veel passie en inzet voor de duivensport voorzitter van vereniging De Witpen in Weurt. Nieuwe leden betrekt hij overal bij en hij laat merken hoe welkom zij zijn. Ook in het verleden toen hij nog een drukke baan had, was hij altijd aanwezig op de vereniging. Zijn motto is “als je je ergens voor op geeft, moet je er ook voor staan”. Hiermee motiveert hij ook de inzet van andere verenigingsleden. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid zijn groot. Zieke leden bezoekt hij met bloemen. Op jaarlijkse feestmiddagen en nieuwjaarsrecepties zorgt hij ervoor dat het leden aan niets ontbreekt. Bij de bouw van het verenigingspand nam hij het voortouw en zorgde voor een goed verloop van het project. De heer Koenen gaat het iets rustiger aan doen, maar blijft actief betrokken bij de duivensport.

Marieke Kruit (69), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kruit heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger. Zij was bestuurslid van en vrijwilliger bij Het Limburgs Landschap. Daarnaast was zij voorzitter van de redactiecommissie en lid van de personeelscommissie. Ook was zij actief binnen de Raad van Toezicht van Maastro te Maastricht, een wetenschappelijk radiotherapeutisch instituut voor bestraling van kankerpatiënten. Mevrouw Kruit vervulde een aantal nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen van het sociale werkvoorzieningsbedrijf WAA groep nv in Venlo, secretaris van het Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen, bestuurslid en voorzitter van de Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg, bestuurslid bij Limburgse Werkgevers Vereniging, lid Raad van Toezicht Maasziekenhuis Boxmeer en secretaris en penningmeester van de Stichting Bezoekerscentrum Maasduinen. Als voorzitter van de Stichting Emmaus Feniks in Tegelen (opvang van dak- en thuislozen) zorgde zij dat het klooster ondanks verkoop toch behouden bleef voor de doelgroep.

Wichert de Lange (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Lange is een actieve vrijwilliger. Bestuurslid en vrijwilliger bij de Vierplek/4-Plek, voorheen de Hervormde Gemeente Lent en de Protestantse Streekgemeente Lent-Oosterhout-Ressen. Daarvoor was hij voorzitter van de Streekkerkenraad. Ook werd hij lid en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en sinds 2002 voorzitter van de Kerkenraad. Hij zette zich in voor de restauratie van het kerkgebouw en de begraafplaats. De heer De Lange is adviseur/bemiddelaar geweest bij de Nederlandse Kerk in Duisburg/Ruhrort e.o. en lid/voorzitter van het Classicaal College. Ook Stichting Wouter Isaac Rijnders mag rekenen op zijn inzet als bestuurslid en voorzitter. Hij is beheerder van het schoolgebouw, dat nu verhuurd wordt aan KION. Daarnaast ondersteunt hij diverse projecten in het binnen- en buitenland, zoals een nieuw leslokaal voor de Sanskrietschool in Djadjer, India en een nieuwe koelbus voor de voedselbank in Nijmegen. De heer De Lange is tevens vrijwilliger bij de Stichting Hulp Haïti Driel, voorheen de Stichting Passe Catabois. De stichting stelt zich ten doel de leefomstandigheden rondom Passe Catabois, Haïti te verbeteren.

Jan Hein Natrop (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Natrop is ruim 30 jaar vrijwilliger bij de Maria Geboortekerk/H. Maria Magdalena Parochie in Lent en begon als misdienaar en collectant. Nu verzorgt hij de financiën van het kerkhof, zet zich in voor het onderhoud van de gronden. Hij maakt deel uit van de locatieraad en is actief voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. De heer Natrop is ruim 25 jaar bestuurslid en penningmeester van het Polencomité Lent-Dobrków geweest. Het comité wilde een brug slaan tussen Oost en West en bekijken hoe men over en weer iets voor elkaar kon betekenen, van materiële hulp aan de armsten in het Poolse dorp tot elkaar in vrijheid kunnen ontmoeten. Opvattingen en ideeën over elkaars levenswijze werden uitgewisseld. Jaarlijks ondersteunde de heer Natrop de hulptransporten naar Polen en regelde hij hier vrijwilligers voor. Bij het OBG in Nijmegen was hij een jarenlange vrijwilliger en vaste oproepkracht bij evenementen. Van ontvangst van gasten tot bestellingen opnemen en uitserveren en het netjes houden van Grand Café Borger.

Gertie Paas (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Paas is jarenlang steun en toeverlaat voor de Hockeyvereniging RKHV Union, Nijmegen. Zij heeft sinds 1989 veel vrijwillige activiteiten uitgevoerd bij de hockeyvereniging. Mevrouw Paas werkt als trainer, coach en verenigingsmanager, wedstrijdcoördinator, coördinator jongste jeugd en coördinator trimhockey. Daarnaast begeleidde zij diverse jeugdteams. Zij heeft de jeugdopleiding ontwikkeld en zet zich in voor het dagelijks bestuur van de club en het contact met de KNHB voor de play-off wedstrijden van district Oost. Van 1989 tot 1998 deed zij dit als vrijwilliger. Vanaf dat moment fungeert zij als bezoldigd trainer, coach en verenigingsmanager. Daarnaast blijft zij zich bijna een volle werkweek vrijwillig inzetten voor de hockeyvereniging.

Kees de Ruwe (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer mr. De Ruwe was 11 jaar lang projectleider voor het centrumplan van de gemeente Groesbeek. Hij ontwikkelde een passend plan, vond een geschikte ontwikkelaar en droeg zorg voor de Rijkssubsidie van € 3,9 miljoen. Dit werd gevolgd door het project voor het voorzieningenhart Stekkenberg. Hij bracht de diverse partijen samen en stelde een huisvestingsconcept op en begeleidde het ontwerpproces. Als vrijwilliger was hij zeer actief vrijwilliger en voorzitter van IVN afdeling Rijk van Nijmegen. Onder zijn leiding ontwikkelde de vereniging zich tot een grote, professionele organisatie met gestructureerde werkgroepen en een langetermijnbeleid. Hij zorgde voor PR en communicatie, zoals het verenigingsblad. Bij het inrichten van park Staddijk was hij nauw betrokken. Nog steeds is hij actief als natuurgids en werkgroeplid praktisch natuurbeheer. Als voorzitter/secretaris van Museum De Stratemakerstoren was hij nauw betrokken bij de fusie met het Natuurmuseum, nu De Bastei. Daarnaast is hij actief (geweest) bij het Maaswaal College, de Mr. J.J.L. van der Brugghen Stichting, Museumpark Orientalis, Stichting Birisha Nijmegen (school in Kenia) en stichting Werk-Co.

Ton Serrarens (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer drs. Serrarens studeerde geneeskunde en specialiseerde zich na zijn artsexamen als tropenarts. Hij werkte samen met zijn echtgenote in het Turiani (missie)hospitaal in Bukumbi (Tanzania). De door hem opgerichte stichting Turianihospitaal is inmiddels samengegaan met drie andere stichtingen voor de ontwikkeling van het ziekenhuis. Na deze periode werd hij huisarts bij Groepspraktijk Lent, het huidige Thermion. Naast zijn reguliere werkzaamheden hield hij zich bezig met eerstelijns oogheelkunde en sterilisatie van mannen. Hij is initiatiefnemer van het jeugd-hometeam, waarmee een verbinding gelegd wordt tussen preventieve jeugdgezondheidszorg en eerstelijnsgeneeskunde. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van de Continue Morbiditeit Registratie (CMR) en is medeauteur van het handboek 'Ziekten in de Huisartsenpraktijk'. Hij was opleider en begeleider van huisartsen-in-opleiding-tot-specialist (haio's) en coassistenten. De heer Serrarens was actief bij De Lingehof, Oranje Nassau’s Oord, stichting Interregionale Rode Kruis Trombosedienst Arnhem-Nijmegen. In Lent was hij ook actief als initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van het maandblad Lentse Lucht en bij de Lentse Lawn Tennis Vereniging. Sinds zijn pensionering is hij vrijwilliger bij Praktijk Buitenzorg, een laagdrempelige huisartsenzorg voor dak- en thuislozen.

Hans Veltmeijer (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Veltmeijer is ruim 15 jaar voorzitter/vrijwilliger bij het Bewonersplatform Tolhuis. Hij heeft contact met gemeente, woningcorporaties en wijkprofessionals en organiseert diverse activiteiten voor jong en oud. Daarnaast vervulde hij diverse functies bij het bewonersplatform stichting De Zevensprong. Hij was medeoprichter van het wijkblad De Dukenburger en heeft zich actief ingezet om zwembad Dukenburg te renoveren en te behouden, dat inmiddels in zelfbeheer is. Hij was voorzitter van de stichting Dit is Dukenburg en heeft er mede voor gezorgd dat er een opvolger kwam voor het jaarlijkse Dukenburgfestival. Voor het 50-jarig bestaan van Dukenburg is de werkgroep Canon van Dukenburg opgericht, de opgezette website wordt nu up-to-date gehouden. Bij stichting Vakantie Activiteiten Bouwdorp Duuk is hij penningmeester en mede-organisator en verleent ook ondersteuning bij de bouwweek. Ook bij Duuk en Dinner is hij penningmeester; maandelijks wordt een maaltijd verzorgd voor ouderen en vaak kookt hij dan ook.

Lolle Wijnia (77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wijnia is jarenlang vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk Nijmegen. Sinds 50 jaar is hij organist. Hij zette zich in voor de technische ontwikkeling, zoals de website, webradio, het gebruik van een beamer en beelduitzendingen van en vanuit de Ontmoetingskerk. Ruim 30 jaar is hij vrijwilliger bij de Protestantse Vrouwendienst Dukenburg/Lindenholt/Hatert. Ook hier begeleidt hij de vieringen op het orgel, zorgt voor drukwerk, PR en techniek. 20 Jaar lang was hij vrijwilliger bij het Cantatekoor Dukenburg, waar hij van alles verzorgde op het gebied van techniek, waaronder cd-opnames. Daarnaast was de heer Wijnia 13 jaar vrijwilliger bij de Werkgroep Schoolproject Hushe in Pakistan. Hij organiseerde mede de sponsoravonden voor het onderwijsproject in Pakistan. Op eigen initiatief werkte hij in de periode 2010-2020 mee aan een filmproject in de Ontmoetingskerk, de opvang van vluchtelingen in Dukenburg en een musical.

René ten Bos-van Holthe (61), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer prof. dr. Ten Bos werd in 2002 bijzonder hoogleraar ‘Filosofie in verband met de bedrijfswetenschappen’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, gevolgd door voltijds hoogleraar en later met de leerstoel ‘Filosofie van de Managementwetenschappen’. Deze laatste positie beoogt de relatie tussen de wetenschap en de maatschappij te versterken.

Hij is gespecialiseerd in het vraagstuk van de 'grenzen van organiseren', moderne poststructurele filosofie en 'Critical Management Studies'. Bedrijfskunde, filosofie, sociologie en literatuur worden hierbij gecombineerd. De heer Ten Bos verzorgt zijn vak voor alle opleidingen van de faculteit. Hij schreef een aanzienlijk aantal publicaties over organisatie-ethiek, strategisch management, genderstudies, de verhouding tussen mens en dier en de ecologische gevolgen van menselijk handelen. Deze worden niet alleen in Europa gelezen, maar ook door academici in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. Hij geeft lezingen bij bedrijven, overheidsinstanties, verenigingen en onderwijsinstellingen en bereikt hiermee een breed publiek, met name buiten de academische wereld. Bovendien treedt hij regelmatig op in de landelijke media. Hiermee zoekt hij als wetenschapper actief het maatschappelijk debat op. Als Denker des Vaderlands nam de heer Ten Bos deel aan vele debatten, bijeenkomsten en congressen. Hij sprak zijn oprechte bezorgdheid uit over de toekomst van de planeet, had bijzondere aandacht voor het overbrengen van zijn inzichten als wetenschapper en toonde interesse in de overtuiging van anderen.

Angélique Janssens (66), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw prof. dr. Janssens is sinds 1999 werkzaam als universitair docent gezondheid- en genderstudies aan de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar ruimtelijke en sociale verschillen in doodsoorzaken, de afname van infectieziekten en de verschillen daarin tussen mannen en vrouwen. Zij weet een groot publiek enthousiast te maken voor en te betrekken bij haar onderzoek naar gezondheidsstudies. Zij is de initiatiefnemer van het netwerk SHiP (Studying the History of Health in Port cities), een internationaal netwerk waarin vele experts uit Europa maar ook daarbuiten (USA en Canada) hun data over sterfteoorzaken samenbrengen. Zij streeft met dit netwerk een grote vergelijkende studie op te zetten naar de verspreiding van infectieziekten in havensteden. Zij begeleidde een grootschalig project over de rol van verwantschap, oftewel familiale invloeden, in zowel kindersterfte als langlevendheid, in samenwerking met moleculair epidemiologen van het LUMC. In 2020 is een project in samenwerking met het RIVM gestart naar Amsterdamse doodsoorzaken. Mevrouw Janssens heeft vele subsidies en beurzen verworven met haar projecten. Sinds 2015 is zij werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht met de leerstoel 'Historische Demografie met bijzondere aandacht voor werk en gender'. Zij begeleidt promotieonderzoeken, heeft vele artikelen gepubliceerd en daarnaast nog tal van bestuurs- en adviesfuncties.

Hans de Kroon (61), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer prof. dr. De Kroon is sinds 2000 werkzaam als hoogleraar experimentele plantenecologie bij de Radboud Universiteit. Hij is de ontwerper van het Phytotron: een wortellab. Dit is een unieke faciliteit waar men met ingenieuze technieken de ondergrondse activiteiten van de wortelgroei van planten kan bestuderen. Als bedenker en ontwerper stond hij aan de basis van dit nieuwe onderzoeksveld. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor het herstel van de biodiversiteit in nationaal en internationaal verband. Met zijn publicatie over de achteruitgang van de insectenetende vogels in Nature in 2014, heeft hij significant bijgedragen aan de maatschappelijke discussie rond het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. Deze Nature-publicatie trok wereldwijde media-aandacht, leidde tot debatten in onder meer de Tweede Kamer en het Europees Parlement en uiteindelijk tot aanpassingen van het neonicotinoïdenbeleid in Nederland en Europa. Een andere publicatie die uit het onderzoek over de sterke achteruitgang van insecten in natuurreservaten voortvloeide, heeft wereldwijd nog meer aandacht getrokken en leidde tot het nationale Deltaprogramma Biodiversiteitsherstel in Nederland en internationaal tot veel meer aandacht voor het herstel van biodiversiteit. De heer De Kroon wordt geroemd om zijn inspirerende colleges, practica en vernieuwende lesmethoden en is in 2004 onderscheiden met de faculteitsprijs ‘beste docent’.

Jan Buitelaar (67), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer prof. dr. Buitelaar was 2019 werkzaam als hoogleraar Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij het Radboudumc. Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme komen als geen enkele andere ziekte bij de jeugd en jongvolwassenen voor. Ze hebben ernstige gevolgen voor de ontwikkeling, het opleidingsniveau en de maatschappelijke integratie. Hoewel er de afgelopen jaren grote vooruitgang is geboekt, is het biologische begrip van deze stoornissen tot nu toe beperkt. De heer Buitelaar heeft met zijn onderzoek stappen weten te zetten, van moleculair onderzoek aan de ene kant, tot klinische toepassing aan de andere kant. Met zijn meer dan 26.000 citaten behoort hij sinds jaar en dag tot de zogenaamde 'highly cited researcher'-categorie van 's werelds meest invloedrijke onderzoekers. Dit is grotendeels gebaseerd op zijn innovatie van het opzetten van grootschalige cohorten van patiënten, hun onaangetaste broers en zussen en gezonde controlepersonen, op basis waarvan zijn team en hun (inter)nationale medewerkers met precisie de genetische en neurale onderbouwing van ontwikkelingsstoornissen aan het licht hebben gebracht. Op basis van een onderzoek met 30.000 kinderen van 14 maanden oud ontwikkelde hij een screeningsvragenlijst voor sociale ontwikkeling, waarmee autisme al in een vroegtijdig stadium opgespoord kon worden. Hij was een van de eersten die kon aantonen dat ADHD ook bij volwassenen voorkwam en deed daar onderzoek naar. Daarnaast speelt de heer Buitelaar momenteel een centrale rol in de AlMS2-TRIALS-studie, de grootste internationale studie naar autisme tot nu toe. Deze studie bevordert het begrip van autisme gedurende de levensloop, valideert behandelings- en diagnostische biomarkers en implementeert nieuwe therapeutische onderzoeken voor autisme.

Nicoline Hoogerbrugge-van der Linden (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw prof. dr. Hoogerbrugge-Van der Linden startte haar carrière als internist bij het Erasmus Medisch Centrum op het gebied van preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Vanaf 1999 is zij zich bij het Radboudumc gaan richten op erfelijke kanker, een nieuw vakgebied, gericht op het vroeg detecteren of voorkomen van tumoren bij patiënten met een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen hiervan. Door de ontdekking van belangrijke genetische oorzaken voor erfelijke vormen van darm- en borstkanker midden jaren negentig ontstond een nieuw werkterrein op het grensgebied van de klinische genetica, gastro-enterologie, chirurgie, radiologie en oncologie. Zij startte als internist op de afdeling Klinische Genetica om de polikliniek Familiaire Tumoren in samenspraak met vele andere afdelingen in het ziekenhuis vorm te geven. Het bewustzijn over een mogelijke erfelijke aanleg en de daarbij behorende consequenties voor de patiënt en familieleden kreeg meer aandacht bij alle specialismen die een rol hebben in het diagnosticeren en behandelen van patiënten. In 2009 werd zij benoemd tot hoogleraar Erfelijke Kanker en sinds 2010 is zij Keteneigenaar Erfelijke Kanker, en inmiddels hoofd van het Radboudumc Expertise Centrum voor Erfelijke Kanker. Zij is een van de grondleggers van het Radboudumc Centrum voor Oncologie en behartigt sinds 10 jaar als bestuurslid de belangen van de preventieve oncologie. Daarnaast zet mevrouw Hoogerbrugge-Van der Linden zich in voor de ontwikkeling van initiatieven om de zorg voor personen met een erfelijke kankeraanleg te verbeteren. Nederland is inmiddels een van de 1e landen waar darmtumoren die op jonge leeftijd ontstaan, standaard onderzocht worden op kenmerken van een onderliggende erfelijke aanleg. Mevrouw Hoogerbrugge-Van der Linden heeft vele publicaties (mee)geschreven en vele jonge onderzoekers begeleid. De hieruit voortvloeiende kennis wordt benut om de zorg voor de patiënten te verbeteren. Een aantal onderzoeksresultaten hebben in de loop der jaren geleid tot landelijke richtlijnen.

Jolanda de Vries (53), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw prof. dr. De Vries is sinds 1997 hoogleraar Immunologie aan het Radboudumc en verricht sinds het eind jaren '90 klinisch onderzoek in pilotstudies bij kankerpatiënten, waarbij zij verschillende innovatieve strategieën op patiënten heeft toegepast en veel wetenschappelijke en klinische successen heeft geboekt. Een van de hoogtepunten is het preventief vaccineren van gezonde dragers van het Lynch syndroom, die door een erfelijke aandoening grote kans hebben op jonge leeftijd kanker te krijgen. Ze was wereldwijd de 1e die deze patiëntengroep in een preventieve setting behandelde met immuuntherapie. Mevrouw De Vries was een van de eersten die natuurlijke dendritische cellen uit het bloed van patiënten kon isoleren, en wereldwijd een van de eersten die dendritische cel-vaccins toepaste in de kliniek. Hierbij integreerde zij fundamenteel met klinisch onderzoek, een unieke combinatie. Zij ontwikkelde technieken om de cellen na toediening in patiënten te kunnen volgen; met nieuwe nanodeeltjes die aan de hand van 'imaging'-technieken in beeld worden gebracht. Hiervoor ontving zij subsidie van ZonMW en het ministerie van VWS. Met het gebruik van de dendritische cellen heeft zij goede klinische resultaten bereikt in uitbehandelde patiënten met huidkanker. Dit resulteerde in de voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de zorgverzekering van behandeling van huidkanker met dendritische cellen uit het bloed. Vele Nederlandse en internationale wetenschappers gebruikten haar protocollen en documenten op dit vakgebied als voorbeeld. Zij wordt regelmatig uitgenodigd voor presentaties op prestigieuze internationale congressen en deelname aan internationale consortia. Diverse internationale uitwisselingsprogramma’s leidden tot uitwisselingen van postdocs, PhD's en studenten en gezamenlijke publicaties en beurzen, onder andere in Duitsland, Singapore en Irak. Mevrouw De Vries verzorgt regelmatig lezingen voor patiënten, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals. In 2017 ontving zij de Huibregtsenprijs.